Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej – analiza głosowań parlamentarnych
naukowo-badawczy
zakończony

Polaryzacja i konsensusw Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnych

Agnieszka Kwiatkowska
kierownik projektu
dr
Agnieszka Kwiatkowska

socjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości

zobacz biogram
wartość projektu: 48 290 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2017 2018

 

projekt naukowy

Polaryzacja

i konsensus 

 

w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej
– analiza głosowań parlamentarnych

 

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania48 290 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: październik 2017 – październik 2018

 

Jaki jest poziom polaryzacji systemów partyjnych? Jakie są relacje między większością rządową a opozycją? Jak podziały socjo-polityczne, obserwowane na poziomie elektoratu, funkcjonują na poziomie głosowań parlamentarnych? Projekt Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnych ma na celu stworzenie zbioru danych wyników indywidualnych głosowań w wybranych parlamentach krajów Europy Środkowej takich jak Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Litwa, Rumunia. Dr Agnieszka Kwiatkowska zbada między innymi zróżnicowanie wymiarów strukturalizujących rywalizację partyjną, spójność ideologiczną ugrupowań i warunki sprzyjające przekształcaniu się wewnątrzpartyjnych podziałów ideologicznych w rozpad partii lub utratę członków.

Opis projektu

Założenia

Wyniki indywidualnych głosowań parlamentarnych (roll calls) są coraz częściej wykorzystywanym źródłem danych dla analiz ilościowych, zwłaszcza nad legislaturami USA i krajów Ameryki Łacińskiej (Carey 2007; Morgenstern 2004) i Europy Zachodniej (Rosenthal, Voeten 2004; Hug 2006, 2010). Natomiast zbiory danych z Europy Środkowej i Wschodniej są niekompletne i nieaktualne (por. VoteWorld: The International Legislative Roll-Call Voting Website), a analizy na ich podstawie prowadzone obejmują, z rzadkimi wyjątkami (np. Carey, Formanek and Karpowicz 1999; Sokołowski et al 2008; Dudzińska 2015), tylko jeden kraj i ograniczoną liczbę kadencji. W efekcie brakuje analiz porównawczych między krajami, a uogólnianie wyników badań nad środkowoeuropejskimi parlamentami jest praktycznie niemożliwe.

Użyteczność wyników

Efektem działania będzie powstanie unikatowego na skalę światową zbioru danych, służącego analizie jawnych i latentnych wymiarów zachowań elit politycznych. Zbadane zostaną w szczególności: zróżnicowanie wymiarów strukturalizujących rywalizację partyjną; spójność ideologiczna ugrupowań; warunki sprzyjające przekształcaniu się wewnątrzpartyjnych podziałów ideologicznych w rozpad partii lub utratę członków; poziom polaryzacji systemów partyjnych; relacje między większością rządową a opozycją; oraz jakie podziały socjo-polityczne, obserwowane na poziomie elektoratu (zwłaszcza: stosunek do komunistycznej przeszłości, kwestie etniczne, wymiar państwo-kościół, w późniejszym etapie – kwestia integracji europejskiej), funkcjonują na poziomie głosowań parlamentarnych.

Istota badania polega na przygotowaniu zbioru danych umożliwiającego analizę zachowań elit parlamentarnych w perspektywie komparatystycznej, z uwzględnieniem zmiennych makro, w celu wyizolowania efektów, które mają charakter uniwersalny. Ze względu na brak tego typu analiz dla krajów ECE, projekt ma innowacyjny charakter, a jego rezultaty wzbogacą polską i światową naukę w zakresie badań nad zachowaniami parlamentarnymi i systemami partyjnymi.

Kwiatkowska, Agnieszka kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwiatkowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Kwiatkowskasocjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości

Metody badawcze

Celem działania jest stworzenie wyczerpującego i aktualnego zbioru danych wyników indywidualnych głosowań w wybranych parlamentach Europy Środkowej (Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Litwa, Rumunia), wzbogaconego o metadane parlamentarzystów i głosowań. Źródłem danych będą przede wszystkim strony internetowe parlamentów wybranych krajów, a wtórnie – dane udostępniane przez organizacje rządowe, pozarządowe i instytucje naukowe. Dla uzyskania wysokiej interoperacyjności i możliwie szerokiego zakresu zastosowań, zbiór zostanie uzupełniony o zasoby światowej bazy ParlGov, obejmującej wyniki wyborów, składy parlamentów i rządów. Pozwoli to na wyizolowanie efektów lokalnych i uniwersalnych przy kontroli zmiennych poziomu makro.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]