Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji
naukowo-badawczy
realizowany

Neuronalne mechanizmyproblemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji

Jarosław Michałowski
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jarosław Michałowski

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

zobacz biogram
wartość projektu: 517 428 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021 2022

Prokrastynacja to zaburzenie samoregulacji, polegające na odkładaniu niektórych działań na później, pomimo świadomości, że takie zachowanie prowadzić będzie do dyskomfortu. Szacuje się, że problem ten dotyczy 15-20% całej populacji oraz do 50% (a nawet 95%) studentów.

projekt naukowy

Neuronalne mechanizmy

problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania517 428 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 – sierpień 2021

Prokrastynacja to zaburzenie samoregulacji, polegające na odkładaniu niektórych działań na później, pomimo świadomości, że takie zachowanie prowadzić będzie do dyskomfortu. Szacuje się, że problem ten dotyczy 15-20 proc. całej populacji oraz do 50 proc. (a nawet 95 proc.) studentów. Niniejszy projekt ma na celu zbadanie wpływu negatywnych emocji na problemy samoregulacji obserwowane w prokrastynacji.

Założenia i metodologia

Dotychczasowe badania pokazały, że prokrastynacja związana jest m.in. z impulsywnością, dysfunkcjami wykonawczymi oraz zaburzoną regulacją emocji. Wcześniejsze badania prof. Michałowskiego sugerują, że powyższe problemy są szczególnie nasilone w warunkach aktywujących negatywne emocje oraz nie występują w warunkach aktywujących emocje pozytywne.

W ramach projektu naukowcy zamierzają zastosować metodę potencjałów wywołanych u studentów z niskim i wysokim nasileniem prokrastynacji wykonujących (w trakcie oczekiwania nagród lub kar pieniężnych) parametryczne zadanie go/no-go na kilku poziomach trudności, na których zaangażowana jest mniejsza lub większa ilość zasobów poznawczych. Metodologia ta pozwoli określić wpływ regulacji emocji i trudności wykonywanego zadania na dysfunkcje w zakresie regulacji zachowania występujące u prokrastynujących studentów oraz zbadać neuronalne podłoże tych dysfunkcji.

Zespół badawczy

Wiwatowska, Ewa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Ewa Wiwatowska
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
asystent
Specjalizacja
psycholog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
mgr Ewa Wiwatowskapsycholog

Użyteczność wyników

Realizacja zaplanowanych działań oraz wykorzystanie EEG pozwoli uzyskać cenne wyniki naukowe oraz wypracować nowe procedury, które przyczynią się do rozwoju badań nad neuronalnymi korelatami zaburzeń związanych z trudnościami w regulacji impulsów i emocji – takimi jak ADHD czy uzależnienia. Zebrane dane mogą w przyszłości przyczynić się do opracowania nowych, skuteczniejszych strategii zwalczania tych zaburzeń.

Mamy szansę pokazać, że odkładanie realizacji trudnych zadań może być związane z zaburzeniem funkcjonowania mózgu. Jeśli nam się to uda, to trzeba będzie wykreślić „lenistwo” z listy grzechów głównych!

Michałowski, Jarosław kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Michałowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":"Laboratorium Neuronauki Emocji"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi