Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach choroby
naukowo-badawczy
zakończony

Analiza dyskursujako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach choroby

Justyna Ziółkowska
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Justyna Ziółkowska

specjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 145 291 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016

 

projekt naukowy

Dyskurs a próby samobójcze

Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach choroby 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania 145 291 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: luty 2013 – luty 2016

 

Niejednokrotnie zdarza się nam wypowiadać groźby pod własnym adresem "ja się zaraz zabiję", "chyba się powieszę", "nic, tylko skoczyć z okna". I chociaż w większości przypadków nie dochodzi do czynów autodestrukcyjnych, faktem jest, że próby samobójcze podejmowane są każdego dnia na całym świecie. Co czują, co myślą i jak o tym mówią pacjenci, którym nie udało się sfinalizować własnych zamiarów? Projekt dr hab. Justyny Ziółkowskiej ma na celu przeanalizowanie narracji chorych, którzy z suicydalnych powodów trafili do szpitala i muszą skonfrontować się z rzeczywistością.

Opis projektu

Cele i założenia

Celem projektu jest rozwój całościowego podejścia w badaniach suicydologicznych. W szczególności dr hab. Justyna Ziółkowska chce poszerzyć zakres badań prowadzonych w suicydologii o kwestie związane z reprezentacją myśli i prób samobójczych w indywidualnych i instytucjonalnych dyskursach.

Badaczka planuje dokonać analizy dyskursywnych reprezentacji myśli/ czynów samobójczych oraz osób doświadczających/ dokonujących ich w dwóch rodzajach tekstów: narracjach pacjentów hospitalizowanych z powodu myśli/ prób samobójczych, wpisach lekarzy i psychologów w karty medyczne tychże pacjentów.

Użyteczność wyników

Stosując krytyczną analizę dyskursu dr hab. Justyna Ziółkowska chce uzyskać wgląd w dyskursywny wymiar reprezentacji czynów i myśli samobójczych w narracjach pacjentów hospitalizowanych z ich powodu oraz we wpisach lekarzy i psychologów w karty medyczne tychże pacjentów.

Tworząc wiedzę o dyskursywnym aspekcie reprezentacji czynów i myśli samobójczych badaczka również pragnie dokonać kontekstualizacji  obowiązującej w suicydologii wiedzy o myślach i czynach samobójczych w odniesieniu do wyników własnych analiz prowadzonych w perspektywie „bottom-up”. Wreszcie, po zestawieniu tych dwu perspektyw („bottom-up” i „top-down”) celem projektu będzie również krytyczna ocena analizy dyskursu jako użytecznej metody badawczej w badaniach nad samobójstwami.