Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych
naukowo-badawczy
zakończony

Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych

Aneta Brzezicka
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aneta Brzezicka

psycholog

zobacz biogram
wartość projektu: 408 520 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2012 2013 2014 2015 2016

 

projekt naukowy

Psychofizjologiczne wyznaczniki


trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania408 520 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2012–2015

 

Problemy z koncentracją, zaniki pamięci, trudności z przyswajaniem wiedzy i logicznym myśleniem… Czy uczenie się przez całe życie jest możliwe? Czy jesteśmy w stanie przeciwdziałać skutkom upływającego czasu? Celem badania jest sprawdzenie, w jakim stopniu trening pamięci przyczynia się do trwałej poprawy kondycji umysłowej osób starszych, oraz opracowanie sposobu zapobiegania niekorzystnym zmianom w sferze intelektualnej, które zachodzą wraz z wiekiem.

Założenia projektu

Trening poznawczy dla seniorów

Utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania jak największej liczby obywateli stanowi – wobec stałego wzrostu odsetka osób starszych – jedno z najistotniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi społeczeństwami. Analizy dotyczące uwarunkowań zdrowego starzenia się wskazywały najczęściej na takie zmienne jak wczesna edukacja czy predyspozycje genetyczne, a zatem czynniki nie podlegające już modyfikacji w starszym wieku.


Najnowsze doniesienia w tym obszarze silniej podkreślają rolę ogromnej plastyczności mózgu, którą obserwuje się zarówno w dorosłości, jak i w wieku starszym. Dokładne poznanie mechanizmów i zakresu możliwych zmian plastycznych jest kluczowe z punktu widzenia opracowania optymalnych interwencji zapewniających spowolnienie (a czasem nawet cofnięcie się) zmian, które zazwyczaj obserwujemy u osób starszych.

Cele projektu

Najważniejszym celem proponowanego projektu jest zbadanie­ na poziomie wskaźników behawioralnych i elektrofizjologicznych zmian zachodzących pod wpływem treningu pamięci roboczej u osób starszych oraz określenie, który z tych wskaźników jest najlepszym predyktorem trwałej poprawy funkcjonowania poznawczego. Dodatkowo, w trakcie realizacji projektu możliwe będzie określenie, który z tych wskaźników jest lepszym predyktorem transferu uzyskanej poprawy na inne (nie trenowane) funkcje.

Nowatorska metoda badawcza

Wskaźniki behawioralne stosowane zazwyczaj w badaniach dotyczących treningów poznawczych są współdeterminowane przez różne strategie metapoznawcze (np. strategie rozwiązywania zadania, regulacji emocjonalnej). Oznacza to, że wskaźniki takie mogą ilustrować poprawę mającą jedynie charakter pozorny i niekoniecznie prowadzącą do rzeczywistego wyćwiczenia kluczowego mechanizmu pamięciowego (i neuronalnego).

W badaniu zastosowano nowatorską metodę wyznaczania pojemności pamięci roboczej w oparciu o pomiar EEG, która charakteryzuje się wyższą trafnością predykcyjną w porównaniu do danych stricte behawioralnych. Wskaźnik stworzony w oparciu o pomiary psychofizjologiczne obrazuje zmiany w układzie nerwowym, które przyczynowo związane są ze sprawniejszym działaniem mechanizmów pamięci roboczej. Zmiany uzyskane w zakresie tego wskaźnika są zatem kluczowe dla przewidywania trwałości i ogólności efektów treningu.

Wpływ rezultatów

Realizacja tego projektu pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów neuronalnych leżących u podłoża zmian obserwowanych w wyniku stosowania intensywnych treningów poznawczych. Oprócz tego celem opisanych tu badań jest rozstrzygnięcie, czy wskaźniki oparte o miary elektrofizjologiczne będą lepszymi predyktorami trwałości efektów uzyskiwanych w trakcie treningów poznawczych.

Jeśli okaże się to prawdą, wyniki tego projektu mogą mieć bardzo aplikacyjny charakter i przyczynić się do opracowania metody oceny jakości oddziaływań mających na celu podniesienie poziomu funkcjonowania poznawczego osób starszych. Wydaje się, że pozytywne rezultaty badań prowadzonych w ramach projektu mogą się również przełożyć na opracowanie skuteczniejszych form odziaływania poprawiającego funkcjonowanie nie tylko osób w podeszłym wieku, lecz także ludzi na przestrzeni całego życia.

 

Zespół badawczy

prof. dr hab. Andrzej Wróbel
opiekun merytoryczny

Główni wykonawcy

 • dr Jan Kamiński
 • mgr Anna Maria Wieczorek
 • mgr Barbara Zarzecka

Publikacje

publikacje

 • Zakrzewska, M.Z. i Brzezicka, A. (2014). Working memory capacity as a moderator of load-related frontal midline theta variability in Sternberg task. Frontiers in Human Neuroscience, 8:399. doi: 10.3389/fnhum.2014.00399
 • Brzezicka, A., Kamiński, J. i Wróbel, A. (2013). Local resource depletionhypothesis as a mechanism for action selection in the brain. Behavioral andBrain Sciences. (IF = 25.056; 50pkt.).
 • Kamiński, J. Brzezicka, A., Gola, M. i Wróbel, A. (2012). Beta bandoscillations engagement in human alertness process. International Journal ofPsychophysiology, 85, 125­128. 
 • doi: 10.1016/j.ijpsycho.2011.11.006. (IF =Psychophysiology, 85, 125­128.
  doi: 10.1016/j.ijpsycho.2011.11.006. (IF =2,144; 30pkt)
 • Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (2011). Short term memory capacity(7+/­2) predicted by theta to gamma cycle length ratio. Neurobiology ofLearning and Memory, 95, 19­23. (IF = 3,419; 35pkt).

Artykuły popularnonaukowe

 • Brzezicka, A. (czerwiec, 2014). Mózg ma rezerwy. „Psychologia dziś” (1/2014).
 • Wieczorek, A. i Brzezicka, A. (maj, 2012). Mózgowy fitness. Miesięcznik „Charaktery” (05/2012).


Wystąpienia konferencyjne

 • Zakrzewska, M., Magnuski, M. i Brzezicka, A. (kwiecień, 2014). Measure Projection Toolbox as an alternative to standard ICA clustering: Application to memory related EEG study. Poster prezentowany na NEURONUS 2014 IBRO & IRUN Neuroscience Forum. Kraków, Polska.
 • Brzezicka, A., Kowalczyk, N. i Bielecki, M. (Sierpień, 2013). Frontal Theta Power as a Predictor of Sternberg Task Performance – Multilevel Approach. Wystąpienie na ESCOP 2013. Budapeszt, Węgry.
 • M. Kaminski, K.J. Blinowska, A. Brzezicka, J. Kaminski, R. Kus.(2013), The time-varying causal coupling in brain and organization of its networks. The 4th International Conference on Cognitive Neurodynamics Sitguna, Sweden.
 • Zakrzewska, M. i Brzezicka, A. (czerwiec, 2013). Zmiany w pasmie theta w reakcji na obciążenie pamięci u osób z niską i wysoką pojemnością pamięci roboczej. Wystąpienie na 44 Zjeździe Psychiatrów Polskich – „Między neurobiologią a środowiskiem”, Lublin, Polska.
 • Brzezicka, A. i Kamiński, J. (wrzesień, 2012). How to predict short-memory capacity by measuring EEG signal?. Wystąpienie na 6th European Working Memory Symposium (EWOMS). Fryburg. Szwajcaria.
 • Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (lipiec, 2012). Length of individual gamma cycle predicts increase of reaction time in Sternberg task. Poster prezentowany na 8th FENS Forum. Barcelona. Hiszpania.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]