Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury
naukowo-badawczy
realizowany

Strategie inwestorów giełdowychw okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury

kierownik projektu
prof. dr hab.
Joanna Sokołowska

psycholog, specjalista w dziedzinie podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 382 870 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

projekt naukowy

Strategie inwestorów giełdowych 

w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury
Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Jednostka finansująca ncn white

Okres realizacji projektu: marzec 2015 - marzec 2020


Co wpływa na decyzje podejmowane przez maklerów giełdowych? Jak kształtuje się polski rynek inwestycyjny? Zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS ustali sygnały krytyczne, które zmieniają zachowanie inwestorów oraz kierunek zmian w fazie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury.

Opis projektu

Założenia i cele

Mimo osiągnięć, słabością dotychczasowych badań w ekonomii behawioralnej jest to, że próbuje się zastąpić modele normatywne uniwersalnymi modelami deskryptywnymi. Przyjmuje się, że zachowanie inwestorów jest albo racjonalne, albo całkowicie nieracjonalne.

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS sądzą, że bardziej obiecujące podejście to idea ograniczonej racjonalności Simona. Zakłada ono, że zachowanie można klasyfikować na kontinuum od braku refleksyjności do pełnej racjonalności, która oznacza realizację celu. Inwestorzy nie posługują się jednym modelem decyzyjnym. W ramach projektu zespół ustali sygnały krytyczne, które zmieniają zachowanie inwestorów oraz kierunek zmian w fazie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury. Nasze myślenie jest następujące: inwestorzy realizują cele, które są różne przy „dobrej” i „złej” ekonomii, strategie inwestycyjne należy odnosić do modeli, które włączają aspiracje, z tych modeli wynika, że postawy wobec ryzyka należy analizować w odniesieniu do niepewności, a nie do funkcji użyteczności, jak to zazwyczaj robiono w poprzednich badaniach.

W naszym projekcie sprawdzimy, jakimi modelami decyzyjnymi posługują się inwestorzy i od czego uzależnione są ich ruchy na giełdzie. Ustalimy sygnały krytyczne, które zmieniają strategie inwestorów oraz wpływ różnic indywidualnych w poszukiwaniu doznań oraz w spostrzegania czasu.

Sokołowska-Pohorille, Joanna kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Joanna Sokołowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Joanna Sokołowskapsycholog, specjalista w dziedzinie podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej

Metodologia

W badaniu wykorzystane zostaną wywiady i eksperymenty „loteryjne” (wybory, ustalanie składu portfela) oraz analizy danych statystycznych. Dodatkowo zastosowane zostaną klasyczne metody psychofizyczne (wyznaczanie progów dla zmiany sygnałów) oraz nowoczesne techniki śledzenia procesu decyzyjnego.

Badania zostaną zrealizowane przy użyciu autorskiej platformy do prowadzenia badań online i offline - GEx. System Badawczy GEx powstał w oparciu o technologie: JAVA, HTML5, JavaScript oraz CSS3. W budowie platformy wykorzystano doświadczenia autorów w prowadzeniu eksperymentów psychologicznych i badań sondażowych w sieci.

Wyniki eksperymentów porównane będą z rzeczywistym zachowaniem inwestorów w różnych fazach koniunktury, za pomocą danych statystycznych, np. liczby zleceń, w tym udziału zleceń krótkiej sprzedaży, proporcji zleceń bez limitów, ceny zleceń z limitami, udziału małych zleceń, struktury obrotów (np. przechodzenia z „bezpiecznych” spółek alfa na spółki beta, podatne na koniunkturę). Trafność modeli normatywnych (np. teorii portfela) będzie sprawdzana poprzez dopasowanie modeli do danych eksperymentalnych i statystycznych przy użyciu programu L-BFGS-B, wcześniej już stosowanego przez autorów.

Użyteczność wyników

Polski rynek kapitałowy ma cechy charakterystyczne, które czynią go kategorią samą w sobie. Zróżnicowana skala zależności od zagranicy oraz przypadki nieskorelowania koniunktury z typowymi dla niej czynnikami, nie pozwalają na jednoznaczne określenie co kształtuje ten rynek. Można przypuszczać, że w tych warunkach decyzjami inwestycyjnymi kierują bardziej czynniki psychiczne niż racjonalne, poprawne z punktu widzenia istniejącej wiedzy na temat metod inwestowania.

Równolegle obserwuje się zjawisko przywództwa zachowania ze strony osób uznawanych za ekspertów w tej dziedzinie, działających według profesjonalnych schematów. Badania powinny więc określić, jak udział inwestorów indywidualnych wpływa na rynek kapitałowy, w jakim stopniu modyfikuje przechodzące przez niego globalne fale koniunktury. Będzie to znaczący wkład do dyskusji na temat hipotezy efektywnego rynku oraz wzbogaci wiedzę o polskim rynku kapitałowym.

Zespół badawczy

Marszał-Wiśniewska, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Magdalena Marszał-Wiśniewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"Kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii"}}
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewskapsycholog, specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości
prof. dr hab. Andrzej Sopoćko
główny wykonawca
Agnieszka Lewandowska
pgłówny wykonawca
dr Patrycja Śleboda
główny wykonawca
Aleksandra Żyłowska
główny wykonawca

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]