logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Magdalena Marszał-Wiśniewska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
Instytut Psychologii ,
BIO Magdalena Marszal Wisniewska

prof. dr hab.

Magdalena Marszał-Wiśniewska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
pełnomocnik dziekana ds. seminariów dyplomowych
kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, wieloletnia prodziekan Wydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS, gdzie pracuje od początków jego istnienia. Jest kierownikiem Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii. Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości.

Jest zwolenniczką podejścia różnicowo-procesualnego, łącząc badania kwestionariuszowe z badaniami eksperymentalnymi. Bada m.in. mechanizmy kontroli wolicjonalnej. Interesuje ją zwłaszcza, w jaki sposób temperament i właściwości wolicjonalne wpływają na funkcjonowanie ludzi w codziennych sytuacjach życiowych oraz jakie są konsekwencje ewentualnego niedopasowania właściwości wolicjonalnych do możliwości temperamentalnych człowieka.

Wśród jej głównych zainteresowań badawczych znajduje się również problematyka dynamiki i regulacji nastroju oraz indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań jego zaburzeń. W ostatnich latach w obszar swoich zainteresowań włączyła problematykę wpływu sposobów postrzegania czasu na funkcjonowanie człowieka oraz różnic indywidualnych w tym zakresie.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu m.in. wytrwałości w działaniu, kontroli wolicjonalnej i technik jej badania, regulacji afektywnej, struktury osobowości, funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych oraz zaburzeń nastroju.

Przez wiele lat łączyła działalność naukową i dydaktyczną z pracą psychoterapeutyczną i trenerską (posiada rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Specjalizowała się w krótkoterminowej terapii (głównie terapii ericksonowskiej) oraz terapii uzależnień.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu przyczyn i konsekwencji psychologicznych różnic między ludźmi oraz seminarium magisterskie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia różnic indywidualnych
  • Psychologia i psychopatologia osobowości
  • Perspektywy postrzegania czasu

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni