logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Magdalena Marszał-Wiśniewska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
Instytut Psychologii ,
BIO Magdalena Marszal Wisniewska

prof. dr hab.

Magdalena Marszał-Wiśniewska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
pełnomocnik dziekana ds. seminariów dyplomowych
kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości. Bada mechanizmy kontroli wolicjonalnej, interesuje ją zwłaszcza, w jaki sposób temperament i właściwości wolicjonalne wpływają na funkcjonowanie ludzi w codziennych sytuacjach życiowych.

Wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się również problematyka perspektyw postrzegania czasu, szczególnie różnic indywidualnych w tym zakresie oraz ich wpływu na funkcjonowanie człowieka. Zajmuje się także problematyką nastroju – dynamiką, regulacją oraz indywidualnymi i środowiskowymi uwarunkowaniami jego zaburzeń.

Działalność naukową i dydaktyczną łączy z pracą psychoterapeutyczną i trenerską (posiada rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Specjalizuje się w krótkoterminowej terapii (głównie terapii ericksonowskiej) oraz terapii uzależnień.

Jest autorką książek: „Siła woli a temperament” (1999), „Wytrwałość w działaniu. Wyznaczniki sytuacyjne i osobowościowe” (2006), razem z Janem Strelauem „Uwikłany temperament. Osobowość, temperament, środowisko” (2011), oraz licznych artykułów i rozdziałów w książkach z zakresu kontroli wolicjonalnej i technik jej badania, funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, struktury osobowości, środowiskowych uwarunkowań zaburzeń nastroju. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Studia Psychologiczne”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu przyczyn i konsekwencji psychologicznych różnic między ludźmi oraz seminarium magisterskie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia różnic indywidualnych
  • Psychologia i psychopatologia osobowości
  • Perspektywy postrzegania czasu

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni