Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji
naukowo-badawczy
realizowany

Pamięć celówzachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji

Maciej Hanczakowski
kierownik projektu
dr hab.
Maciej Hanczakowski

psycholog

wartość projektu: 1 191 200 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021

projekt naukowy

Pamięć celów

zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania 1 191 200 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 - sierpień 2021

 

Wielozadaniowość i realizacja kilku projektów jednocześnie to codzienność pracowników korporacji, szkół, ale również placówek medycznych. Często podejmujemy się nowych obowiązków w niesprzyjających warunkach. Pracujemy w otwartej, hałaśliwej przestrzeni, odbieramy liczne telefony i maile. Jak radzimy sobie z rozproszeniem uwagi zbadał zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS.

Opis projektu

Założenia i cele

Dystrakcja ma negatywny wpływ na efektywność naszej pracy. Wznowienie danego działania zaraz po przerwie spowalnia nasze reakcje i powoduje, że popełniamy więcej błędów. Badanie naukowców z Uniwersytetu SWPS opiera się na założeniu, że liczbę pomyłek determinują procesy związane z koniecznością utrzymywania w pamięci celów zachowania, gdy nasza uwaga jest odwrócona.

Projekt psychologów z Uniwersytetu SWPS ma na celu zbadanie warunków, które decydują o tym, jak często dystrakcja wpływa na błędy w wykonaniu zadań poznawczych. Naukowcy chcą wykazać jakie czynniki rzutujące na naszą pamięć (np. interferencja pomiędzy podobnymi elementami obecnymi w pamięci) określają czy nagłe przerwanie zadania poznawczego i jego szybkie wznowienie wiążą się z popełnianiem błędów.

Zbadamy, jak odwrócenie uwagi wpływa na naszą pamięć. W naszym projekcie postawiliśmy hipotezę, że największe znaczenie ma czynność, którą wykonujemy kiedy zostaliśmy rozproszeni. Zakładamy, że im ta czynność będzie bardziej zbliżona do zadania głównego, do którego musimy wrócić po przerwie, tym większa jest szansa, że popełnimy błąd w kolejnym zadaniu.

Hanczakowski, Maciej kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Maciej Hanczakowski
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab. Maciej Hanczakowskipsycholog

Metodologia

W przeciwieństwie do większości prac nad pamięcią, w których badani są proszeni bezpośrednio o zapamiętywanie i przypominanie sobie informacji, w tym projekcie pamięć będzie badana jako mechanizm pozwalający nam na zapamiętanie celów, które organizują wieloetapowe zachowanie. Naukowcy skupią się na problematyce zapominania celów, które wiąże się z błędami w zachowaniu zorientowanym na cel.

Użyteczność wyników

Planowanym rezultatem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat udziału pamięci w zachowaniu zorientowanym na cel. Zespół projektowy chce połączyć teoretyczne wyniki badań nad pamięcią ze zjawiskiem błędów w zachowaniu, które są wynikiem zapominania celów.

Zespół badawczy

Krzysztof Piątkowski
doktorant