Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network
finansowany ze środków europejskich
międzynarodowy
naukowo-badawczy
realizowany

CICERONE:Creative Industries Cultural Economy Production Network

Dorota Ilczuk
kierownik projektu
prof. dr hab.
Dorota Ilczuk

ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura

zobacz biogram
wartość projektu: 12 970 778 PLN (2 999 439 EUR)
budżet Uniwersytetu SWPS: 480 547 PLN (111 124 EUR)
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2019 2020 2021 2022 2023

>

projekt naukowy

CICERONE

Creative Industries Cultural Economy Production Network

 

 

 

 

 

Partner konsorcjum UNI SWPS
12 970 778 PLN / 2 999 439 EURWartość projektu480 547 PLN / 111 124 EURBudżet Uniwersytetu SWPS
Jednostka finansująca KE

Okres realizacji projektu: 2019 - 2023

Przemysły kultury i kreatywne (CCIs) w Europie dostarczają dóbr i usług o wartości symbolicznej (kulturowej i ekonomicznej), specyficznej nie tylko dla każdego z 46 państw, ale również ich poszczególnych regionów. Branże CCIs są ważnymi elementami napędowymi lokalnego rozwoju gospodarczego, wzmacniającymi tożsamości lokalne i regionalne. Celem projektu CICERONE jest zrozumienie funkcjonowania przemysłów kultury i kreatywnych w Europie, badanych z perspektywy globalnych łańcuchów produkcji (GPN) i wartości (CVG). W efekcie stworzone zostaną podstawy dla zmian w prowadzeniu skutecznej polityki kulturalnej. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego realizującego projekt „CICERONE: Sieć produkcji w obszarze gospodarki kreatywnej” jest prof. dr hab. Dorota Ilczuk.

Opis projektu

Cele i metodologia

CICERONE to interdyscyplinarny, międzynarodowy program badawczy finansowany ze środków programu Horyzont 2020, którego celem jest zrozumienie funkcjonowania współczesnych przemysłów kultury i kreatywnych (CCIs). Branże badane są tu z perspektywy globalnych łańcuchów produkcji (GPN). Takie podejście badawcze pozwala na poznanie, nie tylko roli lokalnych uwarunkowań obecnych na różnych etapach produkcji i konsumpcji, ale także powiązań transgranicznych, współzależności poszczególnych faz produkcji oraz wpływu CCIs na lokalny rozwój gospodarczy i kształtowanie się tożsamości lokalnej i regionalnej. Przeprowadzone badania pozwolą środowisku akademickiemu, studentom, jak i dziennikarzom poszerzyć wiedzę związaną z globalną/europejską produkcją w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych. Wyniki badań będą również podstawą dla zmian w polityce kulturalnej Unii Europejskiej.

Potencjał społeczny i gospodarczy

Na podstawie wyników badań zespół badawczy opracuje platformę użyteczną dla środowiska akademickiego, osób stanowiących o polityce kulturalnej, a także dziennikarzy, opatrzoną przykładami z obszaru gospodarki kreatywnej, która stanowić będzie swoiste repozytorium wiedzy o globalnych łańcuchach produkcji w obszarze CCIs. Celem platformy będzie identyfikacja strategicznych form wspólnego działania w sferze przemysłów kultury i kreatywnych. Projekt pomoże również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przemysły kultury i sektory kreatywne, poprzez bezpośrednie efekty ekonomiczne, zaangażowanie obywateli i wytwarzanie treści symbolicznych, mogą przyczynić się do wzmocnienia społecznej spójności i inkluzywności, a także wpływać na tożsamość poszczególnych grup społecznych. Z gospodarczego punktu widzenia wyniki badań dadzą podstawy dla większej efektywności w obszarze szeroko rozumianej produkcji w obrębie gospodarki kreatywnej, a także zmian w polityce kulturalnej Europy.

Zespół badawczy

Cholewicka, Emilia badaczka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawczyni, tancerka, feministka, ekonomistka kultury
Imię i nazwisko
Emilia Cholewicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział
Array
dr Emilia Cholewickakulturoznawczyni

Lista współpracowników

Anna Karpińska
Anetta Jankowska
Katarzyna Plebańczyk

Skład konsorcjum

  • Universiteit van Amsterdam
  • City University of London
  • Università degli Studi di Bari Aldo Moro
  • Stockholms universitet
  • Universitat de Barcelona
  • Uniwersytet SWPS
  • Universität Wien
  • Observatory of Cultural Economics
  • KEA European Afairs