logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
czarne

 

Emilia Cholewicka

Instytut Nauk Humanistycznych
Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną

Dla mediów

Profil naukowy

Kulturoznawczyni, tancerka, feministka, ekonomistka kultury. Naukowo zajmuje się ekonomiką kultury i dance studies, szczególnie rynkiem pracy artystów i artystek, oraz przemysłami kultury i kreatywnymi. Obecnie pracuje w projekcie naukowym CICERONE (Creative Industries Cultural Economy Production Network) finansowanym w prgramie Horyzont 2020 oraz realizuje badania dotyczące nierówności między kobietami i mężczynami baletu na rynku pracy w Polsce, a dokładniej pozycją i sytuacją kobiet baletu. Zrealizowała projekt naukowy „Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce” (kierownik projektu – prof. Dorota Ilczuk).

Autorka artykułów naukowych, m.in.: Rola płci w edukacji tanecznej i na rynku tańca. Perspektywa stolicy w kontekście ogólnopolskim, w: red. Hanna Raszewska-Kursa, Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura, Warszawa 2018. Bierze udział w licznych konferencjach, wystapiła na m.in. „Women in Dance Leadership” na Uniwersytecie Drexela w Filadelfii (USA).

Zawodowo jest tancerką, ukończyła warszawską Szkołę Baletową. W swojej karierze artystycznej współpracowała z takimi artystami, jak: Marta Ziółek, Kaya Kołodziejczyk, Paulina Wycichowska, Mariusz Treliński czy Jacek Tyski. 

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z ekonomiki kultury.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • ekonomika kultury
  • dance studies
  • rynek pracy artystów
  • teoria feministyczna
  • nierówności na rynku pracy

Informacje prasowe