Marta Komor
dyrektor Działu Komunikacji i Obsługi, kierownik zadania nr 1, 3, 5, 6
Jolanta Kubuj
kierownik Centrum Wsparcia i Aktywności, koordynatorka zadania nr 1
Rafał Furtak
dyrektor ds. administracyjnych, kierownik zadania nr 2
dr Anna Ziółkowska
prodziekan ds. dydaktycznych kierunku psychologia na Wydziale Prawa i Psychologii w Poznaniu, koordynatorka zespołu doradców dydaktycznych, kierownik zadania nr 4
dr Joanna Jeśman
prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Projektowania w Warszawie, ekspertka w tworzeniu nowoczesnych formatów edukacyjnych, koordynatorka zadania nr 5
Paulina Kuć
specjalistka w Centrum Wsparcia i Aktywności, koordynatorka zadania nr 6
Agata Siedlaczek
koordynatorka projektu, specjalistka w Biurze Dyrektor Generalnej
Magdalena Fajfer
koordynatorka projektu, specjalistka w Biurze Dyrektor Generalnej
Bernadetta Wojtania
opiekunka projektu, specjalistka w Dziale Projektów Rozwojowych