Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne
naukowo-badawczy
zakończony

Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

Izabela Krejtz
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Izabela Krejtz

psycholog poznawczy

zobacz biogram
wartość projektu: 392 880 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2012 2013 2014 2015

projekt naukowy

Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

Jednostka realizującalogo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 392 880 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2012–2016

 

Szacuje się, że nawet 10 proc. populacji cierpi na depresję, z czego część osób nie ma dostępu do skutecznego leczenia. Ponadto metody powszechnie stosowane w leczeniu depresji, farmakoterapia i psychoterapia, często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Konieczne są zatem poszukiwania nowych sposobów pomocy osobom w depresji. Jednym z nich ma być trening ukierunkowania uwagi, narzędzie wspierające programy psychoterapeutyczne, nad którego powstaniem pracuje zespół badaczy pod kierownictwem dr Izabeli Krejtz.

Założenia projektu

Depresja to jeden z najbardziej dotkliwych problemów psychicznego funkcjonowania ludzi. Problemu, którego z pewnością nie jest w stanie całkowicie rozwiązać farmakoterapia, wywołująca wiele skutków ubocznych.

Z kolei psychoterapia, której zakres działania w dużej mierze zależy od motywacji pacjenta oraz jego zaangażowania w proces, mimo spełnienia wymienionych czynników, może mieć niską skuteczność.

Kluczowa dla projektu jest weryfikacja założeń psychologii poznawczej, zgodnie z którymi u podłoża leżą zaburzone mechanizmy poznawcze. Według tej teorii główną rolę w powstawaniu i utrzymywaniu się zaburzeń lękowych i depresyjnych odgrywa tendencja do preferencyjnego przetwarzania negatywnych informacji. 

Narzędzie opracowane przez dr Krejtz wraz z zespołem umożliwi osobom cierpiącym na depresję trening, poprzez który będą mogły ukierunkować swoją uwagę na pozytywne aspekty życia.

Cele projektu

Projekt ma na celu wsparcie badań nad depresją i jej leczeniem. Pozytywne wyniki badań pomogą zintegrować treningi jako komplementarne narzędzie pomocy do programów psychoterapeutycznych dla osób z depresją.

Pomiar zmniejszenia objawów depresyjnych będzie wykonywany przy użyciu narzędzia do codziennego pomiaru funkcjonowania w realnym życiu: dzienniczka oraz pomiaru okulograficznego, czyli rejestracji aktywności wzrokowej służącej do oceny ukierunkowania uwagi. Dzięki zastosowaniu obu narzędzi, skuteczność treningów jest mierzona w odniesieniu do faktycznego poziomu funkcjonowania w codziennym życiu oraz pomiaru psychofizjologicznego.

Dodatkowymi narzędziami sprawdzenia efektywności treningów będą kwestionariusze do badania poziomu depresji i lęku.

Zespół badawczy

Nezlek, John
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
John Nezlek
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":" Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej ","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS John Nezlekpsycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych
Holas, Paweł
Paweł Holas
dr hab. n. med.
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS John Nezlekspecjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuta podejść opartych na uważności
mgr Marzena Rusanowska
doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, magister psychologii i anglistyki UJ

Publikacje

  • Marzena Rusanowska, (2014). Attentional retraining in depressive disorders. Eye tracking research and applications symposium. Data konferencji: 26-28.03.2014, str. 381-382, miejsce wydania: ACM New York.

  • Nezlek J.B., Rusanowska M., Holas P., Krejtz I. (submitted). The Factor Structure of a Polish Language Version of the Hospital Anxiety Depression Scale (HADS). Manuscript prepared for European Journal of Psychological Assessment.

  • Nezlek J., Holas P., Rusanowska M., Krejtz I. (12/2015). Being present in the moment: Event-level relationships between mindfulness and stress, positivity, and importance. Personality and Individual Differences. http://dxdoi.org/10.1016/j.paid.2015.11.031.

  • Szczepanik N., Szymczyk B., Rusanowska M., Holas P., Krejtz I., Nezlek J. (2015). Właściwości języka osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i osobowości – analiza treści opisów codziennych wydarzeń. Psychiatria i Psychoterapia.