Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Wpływ rozumienia posiadanej władzy i związanej z tym reaktywności sercowo-naczyniowej na twórcze rozwiązywanie problemów.
naukowo-badawczy
realizowany

Wpływ rozumienia posiadanej władzy i związanej z tym reaktywności sercowo-naczyniowej na twórcze rozwiązywanie problemów.

Jolanta Enko
kierownik projektu
dr
Jolanta Enko

 

wartość projektu: 703 696 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025

Naukowczyni z Uniwersytetu SWPS, dr Jolanta Enko, bada związek między władzą lub stanowiskiem kierowniczym a kreatywnością, którą należy wykazać się przy rozwiązywaniu problemów w zespole/miejscu pracy.

Założenia projektu

Według głównej hipotezy tego projektu postrzeganie władzy jako szansy (w przeciwieństwie do postrzegania jej jako odpowiedzialności) pozwala przewidywać wyższy poziom kreatywności w rozwiązywaniu problemów, w czym pośredniczy wzorzec sercowo-naczyniowy wyzwania.

Numer projektu: 2021/43/D/HS6/01048

Wyniki badania pomogą zrozumieć czynniki, które sprzyjają rozwiązywaniu problemów w kreatywny sposób przez osoby posiadające władzę, np. na stanowiskach kierowniczych. Samo kierowanie zespołami ludzkimi stwarza możliwość pojawienia się wielu zadań i problemów, które nie mają jednego, właściwego rozwiązania, ale można sobie z nimi poradzić na wiele sposobów. Kreatywność może zatem podnieść jakość proponowanych strategii i rozwiązań.

Enko, Jolanta kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Jolanta Enko
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Spo\u0142ecznej i Mi\u0119dzykulturowej","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
psycholożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Psychologii
Funkcja w Centrum
[]
dr Jolanta Enko 

Metodologia

W celu sprawdzenia hipotez badawczych zaplanowano dwa badania online (w sumie 1000 uczestników) i jedno badanie laboratoryjne (300 uczestników) obejmujące ciągły, nieinwazyjny pomiar aktywności układu sercowo-naczyniowego. Pomiary fizjologiczne oferują wiele korzyści w stosunku do tradycyjnych metod samoopisowych i eksperymentalnych, takich jak możliwość ciągłego monitorowania reakcji uczestników (bez błędów związanych np. z niedoskonałościami pamięci uczestników lub potrzebą aprobaty społecznej).

Użyteczność wyników

Temat ten jest ważny ze względu na to, jak powszechne są korzyści płynące z kreatywności, zarówno dla ludzi, którzy mają władzę, jak i dla tych, którzy są zależni od ich decyzji i pomysłów. Wyniki tego projektu będą również interesujące dla specjalistów nie tylko z dziedziny psychologii, ale praktycznie we wszystkich kontekstach, w których osoby posiadające władzę społeczną muszą podejmować decyzje i rozwiązywać problemy, zwłaszcza problemy słabo ustrukturyzowane, takie jak często bardzo złożone problemy natury społecznej.