Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
międzynarodowy
strategiczno-rozwojowy
realizowany

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludziw zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Agata Siedlaczek
kierownik projektu
Agata Siedlaczek

wartość projektu: 2 853 170 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021 2022
baza

 Projekt Strukturalny

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

 

Lider projektu i partner UNI SWPS CEO logo
Wartość projektu2 853 170, 70 zł
Jednostka pośrednicząca ncbir

Okres realizacji projektu: 15 listopada 2018 – 30 czerwca 2022

Jak zaangażować młodych ludzi do uczestnictwa w życiu najbliższych im społeczności lokalnych? Jak zachęcić ich do pracy na rzecz aktywizacji społecznej? Jak sprawić, by udział w wyborach był dla młodego pokolenia czymś naturalnym, a decyzje wyborcze odzwierciedlały zbieżność poglądów wyborców z programami politycznymi partii? Uniwersytet SWPS wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęli się opracowania i wdrożenia kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

 

„Młodzi w akcji+”

Założenia projektu

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” („Młodzi głosują+” i „Młodzi w akcji+”), prowadzony przez Uniwersytet SWPS w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma na celu przygotowanie młodych ludzi w wieku 14-19 lat do świadomego uczestnictwa w życiu wspólnoty – zarówno lokalnej, jak i na poziomie kraju. Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi opartego na trzech praktycznych filarach: świadomym uczestnictwie wyborczym; zaangażowaniu w działania obywatelskie na poziomie społeczności szkolnej i lokalnej oraz umiejętności dyskusji i wyrażania poglądów.

Pierwsze trzy edycje projektu były ściśle związane z kalendarzem wyborczym. W jego ramach uczniowie i uczennice organizowali w swoich miejscowościach kampanie profrekwencyjne i szkolne wybory. Od 2021 roku zadaniem uczestników i uczestniczek projektu jest zrealizowanie własnego projektu na rzecz lokalnej społeczności. Wcześniej otrzymują oni wsparcie w postaci warsztatów, webinarów i kursu e-learningowego.

Działania społeczne młodych ludzi w ich miejscowościach konsolidują zdobywaną przez nich wiedzę z zakresu polityki, procedur demokratycznych, postaw obywatelskich i prospołecznych. Służą także nabywaniu praktycznych umiejętności, takich jak praca metodą projektu.

Finansowanie

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Publikacje w języku angielskim

PDF icon25px  ”A Guide to Equality”, Magdalena Łużniak-Piecha

PDF icon25px  ”A Manual for an Effective Leader”, Magdalena Łużniak-Piecha

PDF icon25px  ”How to Become an Engaged Citizen”, Marta Żerkowska-Balas

PDF icon25px  ”How to Hold Discussions”, Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Publikacje

Zespół badawczy

Lyubashenko, Igor koordynator merytoryczny
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Igor Lyubashenko
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":"Katedry Polityki i Polityk Publicznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
politologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Igor Lyubashenkopolitolog, interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych
Żerkowska-Balas, Marta kerowniczka projektu w latach 2018-2019, obecnie koordynatorka merytoryczna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców
Cześnik, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog
Wenzel, Michał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Michał Wenzel
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Michał Wenzelsocjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi

Kontakt

Agata Siedlaczek
Kierowniczka projektu „Młodzi głosują+”

[email protected]

Dokumenty

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia, zadanie 2