logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
maj konrad

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Igor Lyubashenko

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Politolog. Interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych, polityką Unii Europejskiej wobec państw poradzieckich i metodologią badań jakościowych w naukach społecznych.

W ostatnim czasie w obszarze jego szczegółowych zainteresowań naukowych znajduje się problematyka sprawiedliwości tranzycyjnej (różnego rodzaju praktyki o wspólnym celu, którym jest rozliczenie się społeczeństwa z dziedzictwem masowej przemocy - spuścizną reżimów autorytarnych bądź też skutkami konfliktów zbrojnych). Kierownik projektu naukowego pt. „Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autor książki „Transitional Justice in Post-Euromaidan Ukraine. Swimming Upstream” (Peter Lang, 2017).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • demokracja i demokratyzacja
  • rozwój polityczny
  • sprawiedliwość tranzycyjna
  • sprawiedliwość w kontekście konfliktów zbrojnych
  • ekonomia polityczna a sprawiedliwość tranzycyjna

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni