Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności
naukowo-badawczy
zakończony

Osobowość w ujęciu integracyjnym dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

Anna Maria Zalewska
kierownik projektu
prof. dr hab.
Anna Maria Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

zobacz biogram
wartość projektu: 1 006 425 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

projekt naukowy

Osobowość w ujęciu Integracyjnym


dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

Jednostka realizująca UNI SWPS poznan
Kwota dofinansowania1 006 425 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2014-2019


Realizacja tego projektu pozwoli lepiej rozumieć, przewidywać i wyjaśniać, jak różne komponenty osobowości przyczyniają się do dobrostanu (szczęścia) i podejmowania zachowań pozytywnych, korzystnych dla jednostki lub/i społeczeństwa (podejście top-down). Umożliwi także uzyskanie wglądu w to, czy i jak różne doświadczenia mogą prowadzić do zmian w dobrostanie i osobowości (podejście bottom-up).

Założenia projektu

Projekt badań nawiązuje do zintegrowanego modelu osobowości obejmującego trzy poziomy osobowości – podstawowe cechy dyspozycyjne, specyficzne wzorce adaptacji (przekonania o sobie, o świecie i ludziach, wartości) stanowiące centralne konstrukty osobowości w ujęciu psychologii społeczno-poznawczej i narracje życiowe.

Celem projektu jest uzyskanie unikatowych i kompleksowych danych dotyczących wielu obszarów psychologii (osobowości, społecznej, zdrowia, pracy, pozytywnej), które pozwolą lepiej rozumieć, przewidywać i wyjaśniać:

1) jaka jest struktura osobowości i jak podstawowe komponenty osobowości są powiązane ze sobą,

2) jak różne poziomy osobowości (i w jakich warunkach) współwyznaczają dobrostan lub/i pozytywne zachowania,

3) jak doświadczenia związane z podejmowaniem pozytywnej aktywności lub/i oddziaływaniem szczególnych warunków mogą „hartować” lub „uskrzydlać” ludzi – co i jak silnie mogą zmieniać: dobrostan, wzorce adaptacji czy także cechy.

Ogólne cele badań realizowane będą w kilku badaniach prowadzonych w różnych grupach (ok. 2680 osób). Ze względu na odniesienia do różnych obszarów psychologii i różne grupy schemat badań pozwoli na szerszą generalizację uzyskanych wyników niż powszechne badania populacji studentów. Jednocześnie, jeśli wyniki będą niespójne, planowany schemat badań pozwoli na wnioskowanie, jakie zmienne lub warunki mogą ograniczać lub modyfikować relacje między dobrostanem (lub zachowaniem) a komponentami osobowości.

Zespół badawczy

Cypryańska-Nezlek, Marzena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marzena Cypryańska-Nezlek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Metodologii Bada\u0144 Psychologicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych"}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marzena Cypryańska-Nezlekpsycholożka społeczna
Nezlek, John
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
John Nezlek
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":" Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej ","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS John Nezlekpsycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych
Brygoła, Elwira
Specjalizacja
psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Elwira Brygoła
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierowniczka","Nazwa w mianowniku":" Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej ","Nazwa odmieniona":" Zak\u0142adu Metodologii i Diagnozy Psychologicznej "}}
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Elwira Brygołapsycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia
Zięba, Mariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mariusz Zięba
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Traum\u0105 i Kryzysami \u017byciowymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Traum\u0105 i Kryzysami \u017byciowymi"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Og\u00f3lnej"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Mariusz Ziębapsycholog, zajmuje się psychologią pozytywną oraz psychologią narracyjną
Marta Kalicińska
główny wykonawca, psycholog, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS
mgr Iwona Zaraś-Wieczorek
główny wykonawca, psycholog, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS
mgr Monika Surawska
główny wykonawca, wykładowca na Uczelni Jańskiego w Łomży oraz w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorstwa w Łomży

Ciekawostki

Wstępne badania związane z problematyką tego projektu

  • Obywatele przyszłości

Prowadzone przez prof. Annę Zalewską wraz z Beatą Krzywosz-Rynkiewicz w ramach Specjalnego Projektu Badawczego: „Obywatele przyszłości: młodzież wobec współczesnych problemów – w perspektywie lokalnej, europejskiej i globalnej”, który był częścią międzynarodowego grantu Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) – European Collaborative Research Project (06_ECRP_FP007).

Ich wyniki wskazują na większy udział właściwości zależnych od osobistych doświadczeń niż dyspozycyjnych cech oraz coraz większy udział różnych komponentów osobowości w wyjaśnianiu zachowań obywatelskich młodzieży wraz z wiekiem (11, 14 i 17 lat) – Psychologiczne portrety młodych obywateli. Rozwojowe i podmiotowe uwarunkowania aktywności obywatelskiej młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo SWPS, 2011.

  • Drugi wymiar przedsiębiorczości kobiet

Badanie dr Magdy Drzewieckiej-Sarosiek w ramach pracy doktorskiej „Drugi wymiar przedsiębiorczości kobiet – predyktory powodzenia i zmiany cech, przekonań i postaw”, 2014, pod kierunkiem prof. Anny Zalewskiej.

Wyniki badań podłużnych ukazują rolę komponentów osobowości w przewidywaniu intencji i sukcesu przedsiębiorczego oraz wpływ sukcesu na komponenty osobowości.