logo uswps nazwa 3

Centrum prasowe
Tak
Tak
dr
Marzena Cypryańska-Nezlek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Marzena Cypryańska-Nezlek

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań Psychologicznych

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholożka społeczna. Naukowo zajmuje się badaniami z zakresu dehumanizacji, porównań społecznych oraz porównań temporalnych (spostrzeganie siebie w różnych perspektywach czasu). Analizuje korzyści i straty, które niesie porównywanie się z innymi ludźmi oraz to, jak spostrzegamy samych siebie i swoje życie w różnych perspektywach czasu.

Interesuje się też psychologią pozytywną w kontekście aktywności sportowej. Od kilku lat prowadzi badania wśród biegaczy zorientowane na lepsze zrozumienie i przewidywanie, jak różne czynniki związane z aktywnością sportową przyczyniają się do poprawy jakości życia. Obecnie prowadzi też badania dotyczące percepcji i społecznych skutków zmiany klimatu.

Jest współredaktorką popularnego i cenionego podręcznika „Statystyczny drogowskaz” (2013).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i metodologii badań psychologicznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Porównania
  • Optymizm
  • Szczęście
  • Błędy przy wykonywaniu wyborów
  • Decyzje
  • Uprzedzenia

Informacje prasowe