logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Mariusz Zięba
Poznań
Psychologia
Zakład Psychologii Ogólnej, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi,
BIO Mariusz zieba

dr

Mariusz Zięba

Instytut Psychologii
kierownik Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią pozytywną oraz psychologią narracyjną. Prowadzi badania dotyczące psychologicznych uwarunkowań radzenia sobie w sytuacjach poważnych życiowych zmian i krytycznych wydarzeń. Bada również proces wzrostu potraumatycznego. Zgłębia czynniki, które powodują, że nawet traumatyczne zdarzenia mogą niekiedy prowadzić do pozytywnych zmian w życiu człowieka.

Wśród jego zainteresowań naukowych są także: wpływ autonarracji na kształtowanie się poczucia sensu i znaczenia życia, oraz rola nadziei podstawowej i nadziei na sukces w radzeniu sobie z wyzwaniami.

Jest współautorem kwestionariuszy do pomiaru nadziei podstawowej i wzrostu potraumatycznego oraz adaptacji kwestionariusza nadziei na sukces.

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, psychometrii i diagnozy psychologicznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Trauma
  • Kryzys życiowy
  • Nadzieja
  • Wzrost potraumatyczny
  • Psychologia pozytywna
  • Psychologia narracyjna

Informacje prasowe