Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Zaufanie do sztucznej inteligencji
naukowo-badawczy
strategiczno-rozwojowy
realizowany

Zaufanie do sztucznej inteligencji

Katrzyna Samson
kierownik projektu
dr
Katrzyna Samson

 

wartość projektu: 640 176 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2020 2021 2022 2023

Postęp technologiczny doprowadził do pojawienia się nowego rodzaju aktora społecznego – agenta sztucznej inteligencji. Ważne staje się więc zrozumienie psychologicznych mechanizmów rządzących interakcjami człowiek–inteligentny agent. Celem projektu dr Katarzyny SamsonUniwerystetu SWPS we Wrocławiu jest identyfikacja czynników psychologicznych wpływających na rozwój zaufania do sztucznej inteligencji (SI) oraz uchwycenie różnic między zaufaniem do ludzi i zaufaniem do inteligentnych agentów.

 

projekt naukowy

Zaufanie do sztucznej inteligencji

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania640 176 PLN
Jednostka finansującaNCN

 

 

Okres realizacji projektu: 2020–2023


Postęp technologiczny doprowadził do pojawienia się nowego rodzaju aktora społecznego – agenta sztucznej inteligencji. Ważne staje się więc zrozumienie psychologicznych mechanizmów rządzących interakcjami człowiek–inteligentny agent. Celem projektu dr Katarzyny Samson z Uniwerystetu SWPS we Wrocławiu jest identyfikacja czynników psychologicznych wpływających na rozwój zaufania do sztucznej inteligencji (SI) oraz uchwycenie różnic między zaufaniem do ludzi i zaufaniem do inteligentnych agentów.

Opis projektu

Założenia

Głównym celem projektu jest identyfikacja czynników psychologicznych, jakie wpływają na rozwój zaufania do sztucznej inteligencji (SI) oraz uchwycenie różnic między zaufaniem do ludzi i zaufaniem do inteligentnych agentów. Zbadana zostanie rola dwóch uniwersalnych wymiarów spostrzegania społecznego – ciepła i kompetencji – oraz kwestie etyczne i moralne, w odniesieniu do wiarygodności SI.

Metody badawcze

Projekt składa się z siedmiu badań podzielonych na trzy niezależne zadania badawcze. Będą one przeprowadzane przy użyciu kombinacji schematów eksperymentalnych i korelacyjnych, w laboratorium oraz online, z wykorzystaniem zarówno istniejących metod, jak i takich, które zostaną zaprojektowane specjalnie na potrzeby badania.

„Postęp technologiczny doprowadził do pojawienia się nowego rodzaju aktora społecznego – agenta sztucznej inteligencji. Zrozumienie psychologicznych mechanizmów rządzących interakcjami człowiek-inteligentny agent – w szczególności kwestii zaufania – ma kluczowe znaczenie dla jak najpełniejszego wykorzystania potencjału rewolucji technologicznej i uniknięcia niebezpieczeństw, jakie mogą się z nią wiązać”.

Samson, Katarzyna kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katrzyna Samson
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Katrzyna Samson 

Użyteczność wyników

Wyniki projektu będą użyteczne przy tworzeniu harmonijnego społeczeństwa, w którym współistnieją ludzie oraz inteligentni agenci. Będą także głosem w toczącej się debacie na temat wiarygodności sztucznej inteligencji oraz etycznych i moralnych implikacji wynikających z jej rozwoju.