Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Demokratyczne projektowanie dla zrównoważonego rozwoju
finansowany ze środków europejskich
międzynarodowy
realizowany

Demokratyczne projektowaniedla zrównoważonego rozwoju

Karol Murlak
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Karol Murlak

Projektant, badacz i wykładowca. Profesor Uniwersytetu SWPS oraz nowojorskiego Pratt Institute. Łączy projektowanie z nauką oraz praktykę z teorią projektowania. Zajmuje się rolą materialności w projektowaniu i życiu codziennym.

zobacz biogram
wartość projektu: 12 069 064 PLN (2 682 014 EUR)
instytucja finansująca: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych w imieniu Komisji Europejskiej
dyscyplina: nauki socjologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2024 2025 2026 2027

Międzynarodowy projekt, którym z ramienia Uniwersytetu SWPS kieruje prof. Karol Murlak, dyrektor Instytutu Projektowania, ma na celu wykorzystanie prototypowania i testowania rozwiązań projektowych, aby móc skutecznie radzić sobie z konfliktami społecznymi powstającymi na tle zmian klimatycznych. W projekt włączonych jest 19 instytucji z 9 krajów.

Założenia projektu

„Demokratyczne projektowanie dla zrównoważonego rozwoju” (Sustainable Transitions through Democratic Design) to projekt oferujący interdyscyplinarne kształcenie 10 doktorantów/doktorantek w obszarach takich jak: projektowanie partycypacyjne i współprojektowanie, projektowania usług i systemów, projektowania dla zrównoważonego rozwoju oraz demokratycznych innowacji i przemian klimatycznych. Projekt pozwoli doktorantom/doktorantkom rozwinąć kompetencje niezbędne do opracowywania nowych podejść i ich empirycznej weryfikacji poprzez współpracę z przedstawicielami otoczenia społecznego uczelni.

Realizację celów postawionych w projekcie zapewnia program szkoleniowy, obejmujący współpracę z ekspertami z obszaru akademickiego i pozaakademickiego. Sieć ekspertów zbudowana jest z 6 beneficjentów z obszaru szkolnictwa wyższego i 13 partnerów stowarzyszonych z 9 krajów, którzy zapewnią zaawansowane szkolenia obejmujące uniwersalną wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru sztuk projektowych i nauk społecznych. W ramach projektu doktoranci będą odbywali szkolenia w uczelniach należących do sieci oraz staże w organizacjach pozaakademickich.

Numer projektu: 101120074

Grant pozwoli Uniwersytetowi SWPS podjąć współpracę naukową między innymi z Politechniką Mediolańską i wchodzącym w skład University of the Arts London koledżem Central Saint Martins, czyli najlepszymi europejskimi uczelniami kształcącymi projektantów i projektantki. Cieszymy się naszym sukcesem, bo to pierwszy tak duży grant naukowy w Instytucie Projektowania, ale wiemy też, że ten sukces nie byłby możliwy bez partnerskiej współpracy z zespołem prof. Mikołaja Cześnika z Instytutu Nauk Społecznych oraz bez doświadczenia zespołu Działu Badań Naukowych i Biura Analizy Nauki.

Celem naszego projektu jest sprawdzenie, w jaki sposób prototypowanie i testowanie rozwiązań w małej skali może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów społecznych pojawiających się w trakcie dostosowywania się do zmian klimatu. Dwoje doktorantów lub doktorantek, które dzięki grantowi rozpoczną wkrótce studia w naszej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej, będzie zgłębiać ten temat w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

Murlak, Karol kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Karol Murlak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
sztuki-plastyczne-i-konserwacja-dziel-sztuki
Specjalizacja
projektant, badacz i wykładowca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Projektowania Materialno\u015bci","Nazwa odmieniona":"i"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":"Instytutu Projektowania"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Projektowania
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karol MurlakProjektant, badacz i wykładowca. Profesor Uniwersytetu SWPS oraz nowojorskiego Pratt Institute. Łączy projektowanie z nauką oraz praktykę z teorią projektowania. Zajmuje się rolą materialności w projektowaniu i życiu codziennym.

Metodologia

Czteroletni program badawczo-szkoleniowy obejmuje 3 pakiety prac badawczych dotyczących prototypowania, materializacji i wizualizacji oraz ułatwiania zmian systemów. Pakietom badawczym towarzyszą dla pakiety wykonawcze poświęcone: zarządzaniu projektami oraz komunikacji, rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wiedzy.

Zespół

Cześnik, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog
Wszołek, Mariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mariusz Wszołek
Miasto
wroclaw
Specjalizacja
Komunikolog, teoretyk projektowania
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":"Instytutu Projektowania"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Grafiki","Nazwa odmieniona":"Katedry Grafiki"}}
Instytut
Instytut Projektowania
Dyscyplina
Array
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz WszołekKomunikolog, teoretyk projektowania. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych doktryn projektowych. Kierownik Katedry Grafiki.

Konsorcjum badawcze tworzą:

 1. University of the Arts London, Wielka Brytania
 2. Uniwersytet w Aalborgu, Dania
 3. Politechnika Mediolańska, Włochy
 4. Uniwersytet SWPS, Polska
 5. Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy-Nagy, Węgry
 6. Wolny Uniwersytet w Brukseli, Belgia

Partnerzy stowarzyszeni projektu:

 1. Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, Holandia,
 2. Climate-KIC Holding B.V., Holandia
 3. Instytut Ochrony Środowiska w Sztokholmie, Szwecja
 4. EY SEREN, Wielka Brytania
 5. Rada Miasta Stołecznego Warszawy, Polska
 6. Stowarszyszenie Democratic Society, Belgia
 7. Stowarzyszenie The Lisbon Council, Belgia
 8. Uniwersytet Południowej Danii, Dania
 9. Fundacja CHÔRA, Holandia
 10. London Borough of Camden, Wielka Brytania
 11. London Borough of Southwark, Wielka Brytania
 12. Danish Design Centre, Dania
 13. Carnegie Mellon University, USA

Użyteczność wyników

Kluczowym elementem programu jest dostarczanie instytucjom publicznym, przedsiębiorstwom i organizacjom pożytku publicznego rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia celów neutralności węglowej, do których zobowiązano się w porozumieniu paryskim. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez eksperymentowanie z wykorzystaniem prototypów rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć ryzyko niepowodzenia oraz dostarczą materialnych i wizualnych dowodów angażujących interesariuszy w proces ich tworzenia, testowani, oceny wyboru i modyfikowania.