Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Wzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych
naukowo-badawczy
realizowany

Wzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych

Agata Chudzicka-Czupała
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Agata Chudzicka-Czupała

psycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia

zobacz biogram
wartość projektu: 268 800 PLN
instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2022 2023 2024

Projekt kierowany przez prof. Agatę Chudzicką-Czupałę stawia sobie za cel zbudowanie całościowego programu służącego wolontariuszom zaangażowanym w działania pomocowe na rzecz ogarniętej wojną Ukrainy.

Українська версія нижче

Założenia projektu

Badanie dotyczy konsekwencji udzielania wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy dla zdrowia psychicznego wolontariuszy oraz psychologicznych i społecznych uwarunkowań intencji podejmowania wolontariatu. Celem jest zbudowanie holistycznego modelu zaangażowania w wolontariat, który uwzględnia zarówno czynniki motywacyjne, jak i znaczenie zmiennych dotąd nie badanych w sytuacji pomagania ludziom w czasie wojny. Należą do nich nasilenie lęku, depresji i objawów stresu pourazowego, sposoby radzenia sobie ze stresem pomagania, ocena ich skuteczności, twardość psychiczna, kapitał psychologiczny oraz zmienne ujęte w teorii planowanego zachowania.

Numer projektu: Projekt Dla Ukrainy_PL-UA/2022/3 1E0C (proj. bad. 1295-31)

Konkurs: DLA UKRAINY – w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na polsko-ukraińskie projekty badawcze, edycja pierwsza

Zobacz artykuł Kto i dlaczego pomaga uchodźcom z Ukrainy? Projekt badawczy z grantem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  • logo Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Po wybuchu wojny w Ukrainie tysiące ludzi bezinteresownie włączyło się w pomoc uchodźcom. Wyniki projektu pozwolą nam zrozumieć, jakie motywy nimi kierowały i jakie cechy psychologiczne wiążą się z motywacją do udzielania innym pomocy. Ocenimy, jakie były skutki udziału w akcjach wolontaryjnych dla zdrowia psychicznego wolontariuszy. Celem tego projektu jest wzmacnianie zaangażowania wolontariuszy i zachęcenie ludzi zainteresowanych wolontariatem do podejmowania go. Dzięki niemu będziemy mogli poznać czynniki budujące zaangażowanie w wolontariat oraz zaplanować działania służące dbałości o dobrostan psychologiczny wolontariuszy, zaplanować interwencje pozwalające na skuteczne radzenie sobie ze skutkami stresu i efektywną profilaktykę w tym zakresie.

Chudzicka-Czupała, Agata kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Agata Chudzicka-Czupała
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL"}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Chudzicka-Czupałapsycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia

Użyteczność wyników

Rezultatem projektu jest przygotowanie, w oparciu o wyniki badania, wykładów z elementami warsztatu dla przedstawicieli organizacji koordynujących działania wolontariuszy oraz warsztatów dla samych wolontariuszy, które odbyły się zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Wyniki badania mają posłużyć przedstawicielom organizacji pozarządowych i samorządów do budowania systemu dbałości o dobrostan wolontariuszy i wspierania ich. Dodatkowo staną się one podstawą narzędzia do diagnozy predyspozycji i motywów pomagania, zarówno aktywnych wolontariuszy, jak i kandydatów, osób zainteresowanych udziałem w wolontariacie. Stanowić ono będzie mogło wsparcie dla osób rekrutujących wolontariuszy. Celem jest też opracowanie raportu ze wskazówkami dla organizatorów wolontariatu i wolontariuszy. Podsumowując, projekt wpłynie pozytywnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Ankieta do badania motywacji i predyspozycji do angażowania się w wolontariat

Jeśli jesteś wolontariuszem lub chcesz nim zostać, wypełniając poniższy kwestionariusz możesz dowiedzieć się, z czego wynika Twoja motywacja do udziału w wolontariacie oraz jak reagujesz lub możesz reagować na trudne sytuacje z nim związane.

Kliknij poniższy link do kwestionariusza i wybierz język, w jakim chcesz wypełniać ankietę:

ANKIETA

Pobierz raport

Patronat medialny

Patronem medialnym projektu jest Fundacja ToProste ze swoją inicjatywą MapujPomoc.

  • Logo fundacji ToProste
  • Logo MapujPomoc

Zespół

Hapon, Nadiya
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psycholog
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Nadiya Hapon
prof. dr hab. Nadiya Hapon
Zlatyslav Dubniak
dr Zlatyslav Dubniak
Filozof, asystent Wydziału Filozofii Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Zywiolek Szeja
mgr Marta Żywiołek-Szeja
Ekonomistka, studentka psychologii na Wydziale Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bartosz Ryczek
Bartosz Ryczek
Pracuje na Uniwersytecie SWPS w Katowicach jako inżynier wsparcia IT. Autor materiałów filmowych z warsztatów i osoba odpowiedzialna za przygotowanie internetowej wersji narzędzia do badania motywacji i uwarunkowań stresu wolontariuszy.

Українською

Посилення прихильності людей до волонтерства для допомоги українським біженцям. Мотивація та наміри волонтерської активності: роль психологічних та соціальних чинників

Після початку війни в Україні тисячі людей самовіддано долучилися до допомоги біженцям. Результати проєкту дозволять нам зрозуміти, якими мотивами вони керувалися та, які психологічні характеристики пов'язані з мотивацією допомагати іншим. Нами досліджуватиметься якими були наслідки волонтерської діяльності для психічного здоров'я волонтерів. Метою цього проєкту є посилення залучення волонтерів до цієї діяльності та заохочення людей, що цікавляться волонтерством до активної участі. Завдяки проєкту зможемо виявити чинники, які формують прихильність до волонтерства, а також спланувати втручання, спрямовані на покращення психологічного самопочуття волонтерів, запланувати заходи ефективного подолання наслідків стресу та ефективної профілактики у цій сфері.

доктор габ. Агата Чудзіцька-Чупала, професор Університету SWPS
Керівник проєкту

Про проект

Проект містить різні заходи, присвячені волонтерам та організаторам волонтерської діяльності.

Серед заходів – дослідження, результати якого будуть оприлюднені в публікаціях та на наукових конференціях. Крім того результати матимуть прикладне значення. Дослідження стосується наслідків надання допомоги біженцям війни з України щодо психічного здоров'я волонтерів. Він охоплює дослідження психологічних та соціальних детермінант особистісних налаштованостей волонтерської діяльності. Метою проєкту є побудова цілісної моделі залучення до волонтерства, яка враховує як мотиваційні чинники, так і важливість чинників, які раніше не вивчалися в ситуаціях допомоги людям у воєнний час. Зокрема досліджуватиметься міра вираженості симптомів тривоги, депресії та посттравматичного стресу; способи подолання стресу за умови підтримки, оцінка їхньої ефективності; психологічна стійкість; психологічний капітал та інші детермінанти згідно з теорією запланованої поведінки.

Метою є також приготування звіту, опертого на результати дослідження, лекцій з елементами тренінгів для представників організацій, що координують діяльність волонтерів та воркшопів для самих волонтерів, які відбулися як у Польщі, так і в Україні.

Результати дослідження слугуватимуть представникам неурядових організацій та органів місцевого самоврядування для побудови системи опіки та підтримки добробуту волонтерів. Крім того, результати стануть підґрунтям для діагностики налаштованостей і мотивів допомоги, як активних волонтерів, так і добровольців, осіб зацікавлених у волонтерстві. Результати стануть підтримкою рекрутерам під час набору волонтерів. Метою є також підготування методичних рекомендацій для організаторів волонтерських груп та волонтерів. Цей проект допоможе зміцнити довгострокову прихильність людей до волонтерства та матиме позитивний вплив на розвиток громадянського суспільства.

Анкета для вивчення мотивації та схильності до волонтерства

Якщо Ви є волонтером або хочете ним стати, заповнення анкети нижче дозволить дізнатися, що спонукає Вас до волонтерства, і як Ви реагуєте або можете реагувати на складні ситуації, пов’язані з ним.

Перейдіть за посиланням нижче до анкети та оберіть мову, якою ви бажаєте пройти опитування:

Анкета

матеріали для волонтерів i учасників воркшопів

Завантажити звіт

Дослідницька група

Гапон, Надія
Etatowy
Nie
Specjalizacja
психолог
Biogram
Tak
Tytuł
Професор, доктор філософських наук
Imię i nazwisko
Надія Гапон
Професор, доктор філософських наук Надія Гапон
Zlatyslav Dubniak
Доктор Златислав Дубняк
Доктор філософії, асистент філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Zywiolek Szeja
Марта Живьолек-Шея, магістр
Економіст, студентка факультету психології Катовіцької філії Університету SWPS. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bartosz Ryczek
Бартош Ричек
Працює в Університеті SWPS в Катовіце інженером з ІТ-підтримки. Автор відеозаписів семінарів та відповідальний за розробку веб-версії інструменту для дослідження мотивації та стресових станів волонтерів.