Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnego
naukowo-badawczy
realizowany

Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego

Joanna Kabzińska
kierownik projektu
dr
Joanna Kabzińska

psycholożka i prawniczka, specjalizuje się w psychologii zeznań świadków i psychologii podejmowania decyzji w postępowaniu sądowym

zobacz biogram
wartość projektu: 303 820 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki prawne, psychologia
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

projekt naukowy

Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnego

 

Jednostka realizująca UNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania303 820 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2016–2021

 

Większość procesów karnych opiera się na zeznaniach świadków. Tymczasem pamięć świadków często zawodzi, a decyzje podjęte na podstawie ich relacji ważą na losach ludzi. To dlatego sędziowie i prokuratorzy powinni dysponować wiedzą psychologiczną, która pozwoli im ocenić wiarygodność zeznań. Czy prawnicy taką wiedzą dysponują? Czy potrafią ją wykorzystać w praktyce?

Założenia projektu

Cele projektu

Projekt badawczy ma na celu:

  • dokonanie analizy, jakimi kryteriami oceny wiarygodności zeznań świadków posługują się w praktyce zawodowi uczestnicy postępowania karnego podczas oceny tego osobowego środka dowodowego;
  • eksperymentalną weryfikację rzeczywistego wpływu wybranych kryteriów oceny wiarygodności zeznań naocznych świadków na ocenę wiarygodności tego rodzaju dowodu, a w konsekwencji na podejmowane ostateczne decyzje w postępowaniu;
  • poznanie wiedzy zawodowych uczestników postępowania karnego z zakresu psychologii zeznań świadków.

Użyteczność wyników

Dzięki badaniom akt sadowych i wywiadom pogłębionym z sędziami i prokuratorami projekt pozwoli na ustalenie, jakimi psychologicznymi kryteriami oceny wiarygodności zeznań posługują się zawodowi uczestnicy postępowania karnego. Ponadto projekt umożliwi sformułowanie wniosków, dzięki niewykorzystywanej dotychczas w tym obszarze metodzie eksperymentalnej, co do rzeczywistego – a nie deklarowanego – wpływu wybranych kryteriów wiarygodności na podejmowane decyzje procesowe.

Wreszcie, pozwoli ustalić – w drodze wywiadów kwestionariuszowych – co składa się na deklarowaną przez zawodowych uczestników procesu karnego wiedzę psychologiczną i czy pozostaje ona w zgodzie z najnowszymi i wiarygodnymi wynikami badań naukowych.

Podjęcie wskazanych problemów badawczych ma fundamentalne znaczenie dla polskiego, i nie tylko polskiego, postępowania karnego, ponieważ to na świadkach i ich zeznaniach opiera się większość rozstrzygnięć sądowych. Dzięki planowanemu projektowi badawczemu możliwe będzie ustalenie, co składa się na wiedzę psychologiczną prawników niezbędną do prawidłowego wypełniania swoich funkcji i czy prawnicy wykorzystują ją w decyzjach podejmowanych w postepowaniu procesowym.

Realizacja projektu pozwoli także na ocenę wpływu, jaki badania psychologiczne wywierają na praktykę funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. W długofalowej perspektywie projekt stanowić będzie przyczynek do rozważań nad kształtem edukacji psychologicznej prawników na wszystkich etapach przygotowania ich do wykonywania zawodu.