logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Joanna Kabzińska
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Sądowej
Instytut Psychologii ,
BIO Joanna Kabzinska

dr

Joanna Kabzińska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Katowicach

prodziekan ds. dydaktycznych
adiunkt w Zakładzie Psychologii Sądowej

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk prawnych o specjalności kryminalistyka (praca doktorska poświęcona problematyce roli wykrywczej i dowodowej portretu pamięciowego) i magister psychologii. Na Wydziale Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS pełni funkcję kierownika kierunku psychokryminalistyka oraz jest członkiem uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów Uniwersytetu SWPS na lata 2017-2020.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki na styku psychologii i prawa, w tym w szczególności psychologii zeznań świadków, psychologii podejmowania decyzji w postępowaniu sądowym, opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, pomyłek sądowych, psychologii policyjnej. Interesuje się również problematyką strachu przed przestępczością, jego przyczyn i konsekwencji.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz kryminalistyki.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia zeznań świadków
  • Strach przed przestępczością

Informacje prasowe