Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej
naukowo-badawczy
zakończony

Historia kultury popularnejw Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej

Mirosław Filiciak
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mirosław Filiciak

kulturoznawca

zobacz biogram
wartość projektu: 498 938 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016 2017

 

projekt naukowy

 Historia kultury popularnej w Polsce 

w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej

 

 

Jednostka realizująca logo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 498 938 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: lipiec 2013 – lipiec 2017

 

Zwoje papirusu, czcionka drukarska, kolorowy druk i elektroniczne skanery. Fonograf, gramofon, magnetofon kasetowy, odtwarzacz CD oraz iPod. Sposoby zapisywania tekstu oraz muzyki zmieniały się na przestrzeni lat. Skupiając się na pierwszej połowie XX wieku, naukowcy z Uniwersytetu SWPS badali, jak technologia dostępna w danym czasie wpływała na formy i przejawy kultury popularnej w Polsce.

Opis projektu

Założenia

Projekt zakłada ujęcie kultury popularnej z perspektywy transmedialnej w kontekście przemian cywilizacyjnych związanych z nowoczesnością, co pozwoli spojrzeć na kulturę popularną jako zestaw powiązanych ze sobą fenomenów usytuowanych w kontekście społecznym. Tym samym oznacza to odejście od tradycyjnych, utartych konceptualizacji ufundowanych na podziale na to, co „wysokie” i to, co „niskie”, jednocześnie skoncentrowanych na wycinku kultury popularnej dającym się wpisać w pole badawcze tradycyjnych dyscyplin (np. badania literatury czy filmu) tudzież traktujących kulturę w oderwaniu od innych obszarów rzeczywistości społecznej.

Cele

 • Wypracowanie wspólnej perspektywy i warsztatu badawczego oraz podjęcie systematycznych, wieloaspektowych badań z obszaru historii polskiej kultury popularnej w pierwszej połowie XX wieku: literatury popularnej, popularnych kultur performatywnych, kina i innych mediów audiowizualnych oraz ich wzajemnych relacji;
 • Przypomnienie o rodzimej szkole badania historii kultury popularnej;
 • Stymulacja badań nad historią polskiej popkultury, integracja środowiska badawczego, popularyzacja tematu i upowszechnianiem wyników badań zgodnie z ideą Otwartej Nauki;
 • Wpisanie zapomnianego kontekstu historycznego w ramy teoretyczne pojawiające się we współczesnych polskich studiach kulturoznawczych

 

W światowych badaniach nad historią mediów od kilkunastu lat dokonuje się rewizja dotychczasowych narracji. Nasz projekt wychodzi im naprzeciw, łącząc badania archiwalne z rodzajem teoretycznej rewizyty, w ramach której korzystając ze współczesnych koncepcji ponownie interpretujemy ustalenia starszych pokoleń naukowców.

Filiciak, Mirosław kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mirosław Filiciak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Medioznawca
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Humanistycznych"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":"Katedry Kultury i Medi\u00f3w"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii","Nazwa odmieniona":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii"}}
Obszar zainteresowania
medioznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mirosław Filiciakkulturoznawca

 

Wyniki projektu

Podczas projektu naukowcy zrealizowali następujące cele badawcze:

 • Przygotowali opis kultury popularnej z perspektywy transmedialnej w kontekście przemian cywilizacyjnych związanych z nowoczesnością, co pozwoliło spojrzeć na kulturę popularną jako zestaw powiązanych ze sobą fenomenów usytuowanych w kontekście społecznym.
 • Przeprowadzili analizę porównawczą historii nowoczesnej kultury popularnej w Polsce do 1939 roku z „historią powszechną” kultury popularnej co pozwoliło na lepsze zrozumienie lokalnego wariantu modernizacji i upowszechniania kultury.
 • Wykonali gruntowne kwerendy archiwalnych materiałów źródłowych dotyczących literatury brukowej, teatru popularnego, kultury filmowej i medialnej oraz przeprowadzili naukową analizę kultury masowej/popularnej.
 • Dokonali redakcji materiałów źródłowych.

Działalność edukacyjna

Projekt przyczynił się również do popularyzacji historii polskiej kultury popularnej poprzez:

 • Stworzenie szeregu narzędzi badawczych takich, jak otwarte archiwum cyfrowe historii kultury popularnej w Polsce.
 • Promocję tematu nowoczesnej kultury popularnej w Polsce do 1939 roku w międzynarodowym środowisku badaczy, poprzez organizację seminarium w ramach prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej i przygotowanie anglojęzycznych artykułów naukowych, jak również udział członków zespołu w międzynarodowej konferencji naukowej.
 • Stworzenie internetowej platformy zrzeszającej członków polskiego środowiska badaczy historii kultury popularnej z różnych dyscyplin.

Zespół badawczy

Lista współpracowników

dr Justyna Jaworska
kulturoznawczyni i filmoznawczyni, interesuje się kinematografią polską lat 70. Uniwersytet Warszawski
div class="biogramAdv ppl-card">
Łukasz Biskupski
kultoroznawca i filmoznawca
dr Michał Pabiś-Orzeszyna
kulturoznawca, interesuje się teorią kultury wizualnej i martwymi mediami, Uniwersytet Łódzki
dr Piotr Morawski
kultoroznawca i historyk kultury, interesuje się historią teatru, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Olkusz
kulturoznawca, teatrolog, krytyk teatralny interesuje się teatrem francuskim, Uniwersytet Łodzki
dr Monika Wąsik
kulturoznawca i teatrolog, interesuje się historią teatru, Uniwersytet Łódzki
mgr Monika Rawska
absolwentka kulturoznawstwa, a obecnie doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim