Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety
naukowo-badawczy
zakończony

EU Kids Online IIEnhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety

Lucyna Kirwil
kierownik projektu
dr
Lucyna Kirwil

psycholog społeczny, kierownik polskiego zespołu badawczego EU Kids Online

instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Warszawa, projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2009 2010 2011

 

projekt naukowy

EU KIDS ONLINE II


Enhancing Knowledge Regarding
European Children’s Use, Risk and Safety

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Jednostka finansującalogo KE

Okres realizacji projektu: 2009–2011

 

Korzystanie z Internetu jest obecnie nieodłączną częścią codziennego życia dzieci: 92% młodych internautów korzysta z sieci przynajmniej raz w tygodniu, a 57% loguje się codziennie. Europejskie badania dotyczące korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież dostarczyły wiele materiałów zarówno na temat jego pozytywnych aspektów (np. rozwoju poznawczego), jak i zagrożeń (takich jak pornografia czy cyberagresja). Na podstawie uzyskanych wyników odnosimy się do kilku mitów.

Dzieci w sieci – prawda czy fałsz

MIT 1

Każde dziecko zagląda na strony pornograficzne.

Nieprawda: Tylko co siódme dziecko (co czwarte w wieku 16 lat) ogląda sceny związane z seksem.

MIT 2

Cyberagresorzy są najgorsi.

Nieprawda: 60% agresorów jest jednocześnie ofiarami innych napastników. 40% cyberagresorów doświadcza cyberagresji ze strony innych użytkowników sieci.

MIT 3

Dzieci spotykają się w sieci z nieznajomymi.

Nieprawda: 87% dzieci spotyka się w sieci z osobami, które zna. 4 na 10 dzieci spotyka osoby, które poznało w Internecie jako znajomych swoich przyjaciół/rodziny. Co czwarte dziecko kontaktuje się z kimś, kogo poznało w sieci. Tylko 9% dzieci spotyka się w realu z nieznajomym poznanym w sieci.

MIT 4

Zagrożenia spoza sieci przenoszą się do sieci.

Częściowo prawda: Dzieci, które są bardziej zagrożone agresją w rzeczywistym życiu, podają, że mają więcej negatywnych doświadczeń emocjonalnych związanych z agresją w sieci.

MIT 5

Dzieci mogą „obejść” zabezpieczenia internetowe, które zainstalowali rodzice.

Nie wszystkie: Tylko 28% 11-16-latków to potrafi. Aż 70% dzieci uważa, że rodzice są pomocni w korzystaniu z Internetu, choć połowa z nich przyznaje, że działania rodziców ograniczają ich aktywność w Internecie.

MIT 6

Przeniesienie komputera z pokoju dziecka do pokoju używanego przez całą rodzinę zmniejszy ekspozycję dziecka na zagrożenia internetowe.

Nieprawda: 53% dzieci korzysta z Internetu w domu kolegów, a 33% dzieci korzysta z Internetu mobilnego.

MIT 7

Uczenie dzieci umiejętności komputerowych zmniejsza ich narażenie na negatywne doświadczenia w Internecie.

Niezupełnie: Lepsze umiejętności internetowe wiążą się z większą aktywnością w Internecie, a ta z większym ryzykiem. Jednak pewna doza zagrożeń jest potrzebna, żeby uodpornić dziecko na przyszłość. Zagrożenia są efektem specyficznej, niedostosowanej do ochrony dzieci konstrukcji środowiska internetowego (np. dużo pop-up). Możliwość uodpornienia się w tym środowisku zależy od poziomu umiejętności internetowych.

MIT 8

Dzieci urodzone z internetem wiedzą lepiej niż rodzice.

Prawda tylko w odniesieniu do: co trzeciego dziecka w wieku 9-10 lat oraz 36% dzieci w wieku 9-16 lat.

Raport z badań

Wszystkie informacje i raporty z badań EU Kids Online I i EU Kids Online II są dostępne bezpłatnie na stronie www.eukidsonline.net.

Raport wstępny

Streszczenie

Założenia projektu

25 krajów europejskich

Badaniami objęto około 25 tysięcy dzieci w wieku od 9 do16 lat i jedno z ich rodziców. Badana próba jest losowo dobraną próbą kwotową z 25 krajów z UE i spoza UE. Te kraje to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. W każdym kraju zebrano wywiady w około 1000 rodzin.

Bezpieczny Internet

Podstawowym założeniem projektu było zebranie obiektywnych i rzetelnych danych na temat kontaktu dzieci w wieku 9-16 lat z Internetem: ich kompetencji w zakresie używania nowych technologii, doświadczeń związanych z zagrożeniami, jakie są w sieci, i sposobów radzenia sobie z nimi. Badanie miało także na celu poszerzenie wiedzy o praktykach, jakie stosują rodzice, by ochronić dzieci przed szkodliwym działaniem Internetu i nowych technologii.

Zebrane dane pozwoliły poinformować środowisko naukowe i praktyków o warunkach, jakie powinny być spełnione, by dzieci mogły bezpieczne korzystać z Internetu.

Kontynuacja badań EU Kids Online I

Projekt jest kontynuacją badań „EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children's Safe Use of the Internet and New Media” (EU Kids Online I) prowadzonych pod kierownictwem prof. Sonii Livingstone z London School of Economics and Political Science w Wielkiej Brytanii. Projekt był finansowany ze środków EC Safer Internet Programme.

Zespoł badawczy

Zdrodowska, Aldona wykonawca w projekcie
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aldona Zdrodowska
mgr Aldona Zdrodowska

Zobacz video