Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Czy umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz motywowanie przez nagrody mogą ochronić pierwszoklasistów przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania?
naukowo-badawczy
zakończony

Czy umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz motywowanie przez nagrody mogą ochronić pierwszoklasistów przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania?

Jarosław Michałowski
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jarosław Michałowski

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

zobacz biogram
wartość projektu: 34 800 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2018 2019

Czy nagroda za dobre wykonanie zadania może wpływać na normalizację dysfunkcji w zakresie przetwarzania błędów? Celem badania przeprowadzanego z udziałem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej jest uzyskanie wskazówek dla nowych metod interwencji i terapii zaburzeń związanych z kontrolą impulsów.

projekt naukowy

czy umiejętność radzenia sobie z emocjami

oraz motywowanie przez nagrody mogą ochronić pierwszoklasistów przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania34 800 PLN
Jednostka finansująca mnisw

Okres realizacji projektu: grudzień 2018 r. – październik 2019 r.

Czy nagroda za dobre wykonanie zadania może wpływać na normalizację dysfunkcji w zakresie przetwarzania błędów? Celem badania przeprowadzanego z udziałem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej jest uzyskanie wskazówek dla nowych metod interwencji i terapii zaburzeń związanych z kontrolą impulsów.

Założenia i metodologia

Badania pokazują, że występujące u dzieci dysfunkcje w zakresie przetwarzania błędów ulegają normalizacji jeśli wprowadzi się nagrodę za dobre wykonanie zadania oraz wzmocni kompetencje dziecka w zakresie radzenia sobie z emocjami.

Wykorzystując metodę potencjałów wywoływanych planujemy zbadać neuronalną dynamikę dysfunkcji wykonawczych i uwagi u dzieci zróżnicowanych pod względem umiejętności w zakresie przetwarzania błędów. Badania zostaną przeprowadzone wśród uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, wykonujących dwa zadania z czasem reakcji – w jednym z nich uczniowie będą nagradzani za dobre wykonanie a w drugim nie. Planowane jest również sprawdzenie czy procesy kontroli wykonawczej u badanych dzieci są zależne od ich umiejętności w zakresie regulacji emocji.

Zastosowana metodologia umożliwi zweryfikowanie czy zapowiedź nagrody oraz efektywniejsze radzenie sobie z emocjami spowoduje normalizację w zakresie neuronalnych i behawioralnych korelatów kontroli wykonawczej u dzieci z deficytami w zakresie przetwarzania błędów.

 

Otrząśnijmy się z narodowych traum i zacznijmy wreszcie szanować potrzeby naszych dzieci!

Michałowski, Jarosław kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Michałowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":"Laboratorium Neuronauki Emocji"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

Użyteczność wyników

Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do wzbogacenia aktualnego stanu wiedzy dotyczącego czynników chroniących dzieci wykazujące dysfunkcje wykonawcze przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania. Uzyskane w toku badań wyniki mogą stanowić podstawę do opracowania nowych metod w zakresie interwencji i terapii zaburzeń związanych z kontrolą impulsów.

Zespół badawczy

Krystkowiak-Kowalska, Marta
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Marta Krystkowiak-Kowalska
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Marta Krystkowiak-Kowalska 
Bączek, Julia
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Julia Bączek
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Laboratorium Neuronauki Emocji
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Julia Bączek