Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnych
naukowo-badawczy
realizowany

Instytucjonalizacja partii politycznychw parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnych

Agnieszka Kwiatkowska
kierownik projektu
dr
Agnieszka Kwiatkowska

socjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości

zobacz biogram
wartość projektu: 713 916 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2020 2021 2022 2023

W jaki sposób nowe tematy stają się źródłem konfliktów politycznych? Jak rozumienie demokracji zmieniało się w czasie? Czy można przewidzieć, które partie szybko upadną, a które staną się ważnymi aktorami politycznymi? Projekt pod kierownictwem dr Agnieszki Kwiatkowskiej ma na celu analizę procesu instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie.

{biogramadv id=22959|Agnieszka Kwiatkowska

 

Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej

data mining debat parlamentarnych

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania713 916 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: marzec 2020 – marzec 2023

 

W jaki sposób nowe tematy stają się źródłem konfliktów politycznych? Jak rozumienie demokracji zmieniało się na przestrzeni lat? Czy można przewidzieć, które partie szybko upadną, a które staną się ważnymi aktorami politycznymi? Projekt, pod kierownictwem dr Agnieszki Kwiatkowskiej, ma na celu analizę procesu instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie.

Założenia projektu

Instytucjonalizacja partii politycznych jest procesem ciągłej, dynamicznej adaptacji i stabilizacji skutkującej przejściem od luźnych, spontanicznych inicjatyw do bardziej zorganizowanych sposobów kolektywnego działania. Zmiany organizacji, programu i działań partii, wynikające z konieczności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia lub podejmowane w ramach jej własnej decyzji, uodparniają partię i wzmacniają ją jako aktora w systemie politycznym. Dr Agnieszka Kwiatkowska planuje przeanalizować, jak instytucjonalizacja wewnętrzna (spójność w wystąpieniach parlamentarnych, stabilność personalna, wewnętrzne podziały) i zewnętrzna (wpływ na inne partie w parlamencie) wpływają na trwałość partii i jej zdolność przetrwania.

Metodologia

Celem metodologicznym projektu jest ocena istniejących metod określania ideologicznych pozycji parlamentarzystów i klubów parlamentarnych oraz tworzenie nowych metod równoczesnej analizy debat parlamentarnych i głosowań imiennych, przy uwzględnieniu zmiennych poziomu mikro (metadanych dotyczących parlamentarzystów i debat) oraz poziomu makro (dotyczących systemu partyjnego). Zastosowanie różnorodnych technik statystycznych i metod uczenia maszynowego do klasyfikowania, analizowania powiązań i redukcji wymiarowości danych zwiększy dokładność analizy i przewidywania zachowań parlamentarzystów oraz działalności klubów parlamentarnych.

Dzięki badaniom debat parlamentarnych w pięciu krajach, chcemy dowiedzieć się, jakie czynniki decydują o tym, czy nowa partia polityczna przetrwa, czy też ulegnie rozpadowi bądź przejęciu przez inne ugrupowanie. Dowiemy się, w jaki sposób w wypowiedziach parlamentarnych wyraża się spójność i tożsamość partii, a także co charakteryzowało proces instytucjonalizacji systemów partyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kwiatkowska, Agnieszka kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwiatkowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Kwiatkowskasocjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości

 

Innowacyjność projektu polega na jednoczesnej analizie debat i głosowań parlamentarnych oraz metadanych politycznych na poziomie mikro i makro. Dane zostaną przeanalizowane w perspektywie porównawczej, z uwzględnieniem zmiennych makro, w celu wyodrębnienia efektów, które mają charakter uniwersalny. Ponieważ brak tego typu analiz, projekt jest innowacyjny pod względem teoretycznym i empirycznym, a jego wyniki wzbogacą polską i światową naukę w zakresie badań nad elitami parlamentarnymi i systemami partyjnymi. Wpływ rezultatów projektu na rozwój pola badawczego i dyscypliny naukowej będzie również wynikał z utworzenia unikatowej bazy danych.

Zespół badawczy

viktoriia muliavka
Viktoriia Muliavka
socjolog, zajmuje się badaniami uczestnictwa w protestach i wielopoziomowym modelowaniem badań porównawczych
Amanda Dziubinska
Amanda Dziubińska
politolog, zajmuje się konstytucjonalizmem porównawczym, filozofią polityki oraz badaniami nad Europą Środkową i Wschodnią
Hubert Plisiecki
Hubert Plisiecki
psycholog, zajmuje się NLP, wykrywaniem QRP i badaniami ilościowymi

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]