Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Jakość życia u osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc i jej psychospołeczne predyktory: badanie follow-up w okresie 6 lat po resekcji guza
naukowo-badawczy
zakończony

Jakość życia u osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc i jej psychospołeczne predyktory: badanie follow-up w okresie 6 lat po resekcji guza

Izabela Pawłowska
kierownik projektu
dr n. społ.
Izabela Pawłowska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, diagnosta

zobacz biogram
wartość projektu: 43 670 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2020 2021

Naukowczyni z Uniwersytetu SWPS bada predykcyjną rolę czynników psychospołecznych w odniesieniu do przeżywalności i długoterminowych zmian w jakości życia osób po resekcji guza u pacjentów z niedrobnokomórkowym nowotworem płuc.

Założenia projektu

Celem projektu jest zebranie danych w pomiarze czwartym, a następnie weryfikacja związków między czynnikami psychospołecznymi. Będzie to m.in. ponowna weryfikacja enablingcultivation hypothesis w odniesieniu do długoterminowych zmian w jakości życia oraz przeżywalności.

Numer projektu: 2019/03/X/HS6/00103

Metodologia

Tematyka prowadzonych badań dotyczy jakości życia u osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc oraz jej psychospołecznych predykatorów. W badaniach kierownik projektu testuje rolę predyktorów z empirycznie sprawdzonych modeli teoretycznych (np. model zdrowia i choroby Leventhala i in.[1997]). Szczególny nacisk położony zostanie na prospektywne zależności poznawczych reprezentacji choroby, wsparcia społecznego (specyficznego dla choroby przewlekłej) oraz posttraumatycznego wzrostu z jakością życia (zarówno ogólną, jak i specyficzną dla funkcjonowania pacjentów z rakiem płuc).

Użyteczność wyników

Wyniki uzyskane w proponowanym projekcie przyniosą całkowicie nową wiedzę i przyczynią się do lepszego zrozumienia predykcyjnej roli czynników psychospołecznych w odniesieniu do przeżywalności i długoterminowych zmian w jakości życia osób po resekcji guza.