logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie

Dla mediów

 

Profil naukowy

Prawnik, specjalista w zakresie prawa cywilnego. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Autorka wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności komentarzy dotyczących orzeczeń i środków zaskarżenia, w tym: „Zasada równości stron w procesie cywilnym” (2008), „Środki zaskarżania w postępowaniu cywilnym” (2013), „Orzeczenia w procesie cywilnym” (2014).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z postępowania cywilnego, prawa spadkowego i postępowania elektronicznego w procesie cywilnym, oraz z zakresu arbitrażu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo cywilne
  • Prawo spadkowe
  • Postępowanie elektroniczne w procesie cywilnym
  • Arbitraż

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni