logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarny

dr

Agnieszka Pilarska


Wydział Psychologii w Poznaniu
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, doktor nauk o zdrowiu. Naukowo zajmuje się czynnikami ryzyka wpływającymi na nieprawidłowy rozwój dziecka oraz wpływem czynników środowiskowych oraz emocji matek na jego dorastanie. Diagnozą i funkcjonowaniem dziecka o nieprawidłowym rozwoju. Funkcjonowaniem emocjonalnym i poznawczym człowieka dorosłego chorego somatycznie.

Bada, jakie są przyczyny opóźnionego rozwoju mowy u dziecka. Jak diagnozować i prowadzić terapię dziecka z zaburzeniami zachowania? Czym jest autyzm i jak go odróżnić od innych trudności. Analizuje przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej dziecka. Jak środowisko wpływa na potencjalne zaburzenia dzieci i młodzieży (np. lęki, wycofanie społeczne, trudności szkolne, problemy z uwagą i koncentracją). Czym jest choroba psychosomatyczna? W jaki sposób psychika człowieka może wpłynąć na powstawanie i utrzymywanie objawów chorobowych? Jak postawić trafną diagnozę i gdzie szukać pomocy? Dlaczego ważne jest wsparcie rodziny pacjenta chorującego psychicznie? Jakie są wskazania do podjęcia terapii rodzinnej?

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia na temat zaburzeń u dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej dziecka, diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, praktycznych umiejętności psychologicznych. Prowadzi wykłady o zdrowiu psychicznym i psychopatologii. Interesuje się biologicznymi podstawami zachowań człowieka.

Publikacje:

A. Pilarska, A. Sekula, Bidirectional Dependency of Developmental and Social Difficulties in Hearing Impaired Children on the Mother`s State Anxiety, Journal of Child and Family Studies, Vol 28 (3): 744-752 (2019).

B. Maciejewska, Z. Maciejewska-Szaniec; A. Pilarska, K. Mehr, M. Michalak, B. Wiskirska-Woźnica, Effectiveness of the canalith repositioning procedure in idiopathic and posttraumatic benign paroxysmal positional vertigo, Family Medicine & Primary Care Review, Vol 18, Iss 3, Pp 278-281 (2016).

K. Mehr, Z. Maciejewska-Szaniec, T. Stanglewicz, B. Maciejewska, A. Pilarska, J. Lira, P. Piotrowski, Temperament and perception of tooth bleaching results, Family Medicine & Primary Care Review, Vol 18, Iss 3, Pp 294-297 (2016).

A. Pilarska, R. Pilarski, Zasoby odpornościowe i czynniki ryzyka a używanie alkoholu i marihuany w okresie wczesnej dorosłości, Alcoholism and Drug Addiction. 28(1): 23-35 (2015).

B. Maciejewska, A. Pilarska, B. Wiskirska-Woźnica, Wpływ szumów usznych na funkcje poznawcze z użyciem testu uwagi, Forum Medycyny Rodzinnej 9(3) 179-181 (2015).

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia kliniczna dziecka
  • Psychoterapia w ujęciu systemowym: indywidualna, par i rodzin
  • Psychologia kliniczna człowieka dorosłego chorego somatycznie

Informacje prasowe