logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Andrzej koch2

prof. zw. dr hab.

Andrzej Koch

Katedra Prawa Prywatnego, Instytut Prawa
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 

Profil naukowy

Prawnik, adwokat, uznany specjalista z zakresu prawa handlowego. Ukończył aplikację sędziowską, był arbitrem w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa handlowego i cywilnego.

Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, problematyka rozmaitych form pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego, gwarancji bankowej i sprzedaży międzynarodowej. W ostatnich latach koncentruje się na zagadnieniach prawa spółek.

Jest autorem i redaktorem naukowym wielu publikacji na temat zawierania i wykonywania umów gospodarczych, w tym podręczników akademickich: „Prawo spółek handlowych” (red. z J. Napierałą, 2013) i „Umowy w obrocie gospodarczym” (red. z J. Napierałą, 2013).

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego.Powiązane materiały na stronie uczelni