logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
dr
Anna Kalinowska
Warszawa
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Młodzi w Centrum Lab,
czarne

dr

Anna Kalinowska

Ośrodek badawczy Młodzi w Centrum Lab
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu studiów nad mediami cyfrowymi, socjologii internetu i praktyk on-line i off-line użytkownika.

Poza ekspertyzą teoretyczną, od ponad dekady wchodzi w skład zespołów badawczych oraz samodzielnie prowadzi projekty badawcze dotyczące uczestnictwa w kulturze oraz społeczno-kulturowych skutków usieciowienia codzienności. W rozprawie doktorskiej skupiła się na rozpatrywaniu praktyk medialnych w kontekście tzw. technologii self, czyli aktywności związanych z auto-kontrolą i kreowaniem siebie w życiu codziennym.

Wspiera organizacje pozarządowe oraz komercyjne w zrozumieniu zachowań Polaków w sieci.

W ośrodku Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS działa jako członek zespołów badawczych, czuwa nad diagnozą dyskursu uczestnictwa cyfrowego wśród respondentów. Dodatkowo, supportuje ośrodek MwC Lab w zadaniach organizacyjnych i wizerunkowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • kultura cyfrowa
 • socjologia sieci
 • media cyfrowe
 • praktyki (post)medialne
 • relacje ludzi online
 • zachowania użytkowników sieci
 • cyfrowe self
 • cyfrowa auto-kontrola
 • metodologia projektowania badań kulturowych

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni