logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Dariusz Kowalski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
czarne

dr

Dariusz Kowalski

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Centrum Dydaktyczne – Studencka Poradnia Prawna

Dla mediów:

Profil naukowy

Prawnik, ekonomista, radca prawny. Naukowo zajmuje się prawem gospodarczym i finansowym.

Pełni funkcję specjalisty w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest odpowiedzialny za koordynację prawną projektów: JEREMIE, JEREMIE 2, Instrumenty Zwrotne – PO RPW, PO IR (Fundusze Funduszy: KOFI, Biznest, Starter i Otwarte Innowacje). Te programy są związane ze wsparciem finansowym przedsiębiorstw w formie instrumentów zwrotnych, np. kredytów, poręczeń czy inwestycji o charakterze kapitałowym. Uczestnik grup roboczych przy Związku Banków Polskich, ministerstwach czy organizacjach branżowych.

Autor artykułów naukowych z zakresu przedsiębiorczości i prawa finansowego, publikowanych m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz inne ośrodki naukowe i badawcze na terenie kraju.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych, publicznego prawa ochrony konkurencji i wstępu do prawoznawstwa.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • przedsiębiorczość
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • publiczne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości
 • finansowanie przedsiębiorstw
 • programy finansowane ze środków UE
 • pomoc publiczna
 • pomoc de minimis

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni