logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
brdulak jakub

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jakub Brdulak

Katedra Zarządzania 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Profesor uczelniany, ekspert z zakresu zarządzania jakością i nauk o zarządzaniu. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert delegowany przez MNiSW do Bologna Follow-Up Group (BFUG) - Quality Assurance w ramach Procesu Bolońskiego. Współpracuje z Ruchem Obywateli Nauki. Stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa – wykładał m.in. w Belgii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. Członek Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia (FJK) przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Do grudnia 2013 roku Ekspert Boloński przy MNiSW.

Zawodowo doradza w sprawach związanych ze szkolnictwem wyższym. Zajmuje się audytami instytucji edukacyjnych i rolą uczelni w otoczeniu. Poza tym interesuje się zarządzaniem wiedzą oraz systemami wspierającymi komunikację w organizacji. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się także zagadnienia z obszaru zarządzania innowacjami (tworzenie nowych produktów, zarządzanie zmianą) i innowacji społecznych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim, m.in.: Foundation of Human Resources, Principles of Management czy Firma na rynku globalnym – uwarunkowania finansowe, marketingowe, społeczne.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • szkolnictwo wyższe
  • kontrola
  • audyt
  • innowacje społeczne
  • zarządzanie strategiczne
  • przywództwo
  • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • zarządzanie wiedzą
  • zarządzanie innowacjami
  • zarządzanie zmianąPowiązane materiały na stronie uczelni