logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
jakub-matyja

mgr

Jakub Matyja

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Filozof, kognitywista, muzykolog.

Zajmuje się psychologią i kognitywistyką muzyki, poznaniem ucieleśnionym, filozofią i psychologią wyobraźni. Naukowo interesuje się filozofią kognitywistyki, wyjaśnieniami mechanistycznymi w psychologii i neuronauce oraz filozofią umysłu.

Autor licznych publikacji, m.in.: „Reconsidering the Future of Embodied Music Cognition, Frontiers in Psychology” (2016), „Radical Embodied Neuroscience – How and Why? A commentary on: The Embodied Brain: Towards a radical embodied cognitive neuroscience, Frontiers in Human Neuroscience” (2015), „The Next Step: Mirror Neurons, Music and Mechanistic Explanation, Frontiers in Theoretical and Philosophical Psychology” (2015), „Music in the Flesh: Sense – making and Embodied Simulation in Musical Understanding, Psychomusicology: Music, Mind and Brain” (2014), Toward extended music cognition: commentary on „Music and cognitive extension”, Empirical Musicology Review (2015) oraz „Enactive Cognitive Science of Music: Background and Research Themes Constructivist Foundations” (2013).

Główny wykonawca projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. „Embodied Music Cognition” oraz doktorant w projekcie „Cognitive Science in Search of Unity” realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Laureat Nagrody Prezesa PAN w 2016 roku przyznawanej za wybitne osiągnięcia.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii i kognitywistyki muzyki oraz psychologii wyobraźni.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Proces tworzenia muzyki
  • Rola wyobraźni w życiu codziennym
  • Ciało a odbiór sztuki
  • Wpływ ciała na interakcje z otoczeniem

Informacje prasowe