logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Magdalena Formanowicz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi,
rosinska

dr

Magdalena Formanowicz

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Profil naukowy

Zajmuje się językowymi markerami zjawisk psychologicznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawczości. Pracuje także nad rolą sprawczości w relacjach międzygrupowych oraz meta-przekonaniami dotyczącymi uprzedzeń. Ma doświadczenie w analizie tekstowej korpusów dużych zbiorów danych, w eksperymentach psycholingwistycznych i społecznych badających rolę języka w oznaczaniu procesów psychologicznych.

Otrzymała stypendium Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz stypendium naukowe rządu Szwajcarii. Pracowała jako post doc na uniwersytecie w Bernie i uniwersytecie w Surrey. Aktualnie realizuje grant Opus pt. Model Gramatyki Społecznej - analiza mechanizmów i zastosowań i współuczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Projektowanie dla współczesności
  • Aktualne debaty o dizajnie
  • Socjologia w projektowaniu
  • Design Research
  • Design History

Informacje prasowe