logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Marlena Kossakowska BIO

dr

Marlena Kossakowska

Kierownik studiów podyplomowych Psychologia pozytywna
Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy

Zajmuje się psychologią zdrowia i psychologią pozytywną. Prowadzi badania dotyczące osób zmagających się z chorobami przewlekłymi i dermatologicznymi, między innymi stwardnieniem rozsianym, cukrzycą typu II, niedokrwienną chorobą serca, łuszczycą oraz nowotworem. Prowadzi warsztaty rozwojowe i szkoleniowe. Posiada praktykę kliniczną w diagnostyce psychologicznej i terapeutycznej na oddziałach szpitalnych i w poradniach zdrowia psychicznego.

Na potrzeby polskich badań naukowych zaadaptowała wiele narzędzi wykorzystywanych w psychologii pozytywnej i zdrowia (np. MLQ, GQ-6, IPQ).

W latach 2013-2014 przebywała na stażu naukowym u Martina SeligmanaPositive Psychology Center na University of Pennsylvania (Filadelfia, PA, USA). Uczestniczyła w studiach Master of Applied Positive Psychology (MAPP) jako słuchacz. Jest członkiem Zarządu International Positive Psychology Association (IPPA).

Autorka wielu artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, takich jak: „Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology”, „Polish Journal of Applied Psychology”, „Health Psychology Report”, „World Journal of Surgery”, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” i „Psychologia Jakości Życia”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pozytywnej, diagnozy psychologicznej oraz pomocy psychologicznej w chorobie przewlekłej i terminalnej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia pozytywna
  • Psychologia zdrowia
  • Pomoc psychologiczna
  • Wzrost osobisty
  • Dobrostan
  • Pacjenci

Informacje prasowe