logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

dr

Marta Bierca

asolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. W pracy naukowej skupia się na różnych obszarach badań rynku i opinii. Prowadzi także badania marketingowe. Zajmuje się m. in. badaniami eksploracyjnymi, satysfakcji, wizerunku, segmentacyjnymi, reklamy i komunikacji i U&A (Usage and Attitude).

W obszarze głównych zainteresowań ekspertki pozostają również przemiany, jakie zachodzą we współczesnych rodzinach i tematyka gender. W tym kontekście analizuje zmieniające się wzorce ojcostwa i macierzyństwa. Bada mechanizm wypierania patriarchatu przez egalitaryzm. Interesuje się również zjawiskiem przemiany męskości - nowe versus „stare” wzorce męskości. Autorka licznych publikacji naukowych. Pełni funkcję Team Managera, Qualitative Department w agencji badawczej GfK Polonia. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii (PTBRiO).

Autorka książki „Nowe wzory ojcostwa w Polsce” (w przygotowaniu). Publikacja porusza zagadnienie współczesnego, „nowego” modelu ojcostwa rozumianego jako zaangażowane i empatyczne. Często przeciwstawiane modelowi ojcostwa patriarchalnego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu analizy danych jakościowych.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Rodzina
  • Gender
  • Macierzyństwo
  • Męskość
  • Badania rynku
  • Badania marketingowePowiązane materiały na stronie uczelni