Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom

float_intro: images-old/2015/ciemna_liczba_przestepstw.jpg

II Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest katowicki wydział Uniwersytetu SWPS.


Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Ciemna liczba przestępstw to zagadnienie niezwykle trudne do zbadania, ale analiza konkretnych przypadków kryminalnych pokazuje, że zagadki kryminalne da się rozwiązać nawet po latach. Podczas konferencji przyjrzymy się przestępstwom przeciwko kobietom, a w szczególności tym czynom karalnym, które pozostają niewykryte.

Co zwiększa szansę na sukces wykrywczy? Co zyskujemy dzięki nowym możliwościom badawczym w laboratoriach kryminalistycznych? Jak kryminalistykę mogą wesprzeć osiągnięcia współczesnej psychologii? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukiwać bedą eksperci: kryminalistycy, psycholodzy, prawnicy, policjanci, dziennikarze śledczy, specjaliści medycyny sądowej i biegli z zakresu nauk sądowych.

Udział w konferencji jest płatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

18 listopada
Katowice

O konferencji

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2019 r. na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Będzie stanowiła interdyscyplinarne forum do wymiany doświadczeń w zakresie walki z ciemną liczbą przestępstw.

Spotkanie poświęcone będzie przestępstwom przeciwko kobietom, a w szczególności tym czynom karalnym, które pozostają niewykryte. Omówione zostaną zdarzenia kryminalne trudne do ujawnienia, takie jak: zaginięcia, gdzie mogło dojść do zabójstwa osoby zaginionej i ukrycia ciała; przemocy psychicznej w rodzinie, w domu, w pracy czy w internecie, gdzie brak będzie materialnych śladów działania sprawcy; przemocy fizycznej w sytuacji, kiedy ofiara chroni sprawcę; przestępstw seksualnych, gdzie ofiary albo wstydzą się albo boją się zawiadomić służby, oraz różne inne zdarzenia, które pozostają niewykryte lub nieprawidłowo zakwalifikowane w sensie prawnokarnym, a czasami także społecznym.

Ciemna liczba przestępstw to zagadnienie niezwykle trudne do zbadania, ale analiza konkretnych przypadków kryminalnych pokazuje, że nawet po latach zagadki kryminalne da się rozwiązać. Można osądzić sprawcę, a ofierze i jej rodzinie przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Czasami podobne sprawy są niemalże gotowym scenariuszem na wciągający film kryminalny, ale tylko te, w których tajemnicę udało się ujawnić. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Co zwiększa szansę na sukces wykrywczy? Co zyskujemy dzięki nowym możliwościom badawczym w laboratoriach kryminalistycznych? Co może zaoferować rozwój technologii? Co dają osiągnięcia współczesnej psychologii? Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane zarówno z możliwościami kryminalistycznymi dotyczącymi wykrycia, jak i kryminologicznymi związanymi z badaniem relacji sprawcy z ofiarą. Będziemy także dyskutowali o społecznych przyczynach braku zawiadomienia o przestępstwie czy też o regulacjach prawnych, które sprzyjają zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Adresaci konferencji

 • studenci takich kierunków, jak: psychokryminalistyka, kryminologia, psychologa, prawo, resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe,

 • funkcjonariusze służb mundurowych (Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i in.),

 • naukowcy i praktycy zajmujący się walką z przestępczością i pomocą ofiarom przestępstw,

 • osoby zajmujące się profilaktyką przestępczości i jej zwalczaniem,

 • psycholodzy, pracownicy socjalni, kryminalistycy, kryminolodzy, specjaliści z ośrodków opiekuńczych i wychowawczych,

 • wszyscy inni zainteresowani tematyką konferencji.

„W PIEKLE JEST SPECJALNE MIEJSCE DLA KOBIET, KTÓRE NIE POMAGAJĄ INNYM KOBIETOM”, mówiła Madeleine Albright. Amerykańska sekretarz stanu miała na myśli kobiety swojej generacji w kontekście społecznym. Czy jednak jej słowa nie są i dziś aktualne w świetle różnego rodzaju zachowań kryminalnych? Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom? Czy zdarzają się sytuacje, kiedy po stronie sprawcy i po stronie ofiary jest kobieta? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo na konferencji.

dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk z Uniwersytetu SWPS w Katowicach

Program

 • 7.30-8.00 – rejestracja uczestników
 • 8.00-8.15 – przywitanie przez Komitet Naukowy

PANEL I: Kobiety, które zaginęły. Przestępstwa przeciwko życiu

 • 8.15-8.35 – Czego oczy nie widzą...? Studium pewnego zaginięcia
  – podinsp. Bogdan Michalec (Wydział Kryminalny KWP w Krakowie), dr Danuta Piniewska-Róg (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Joanna Stojer-Polańska (Uniwersytet SWPS)
 • 8.35-8.55 – Złe żony i kochający mężowie – studium dwóch przypadków zaginięć
  – nadkom. Paweł Mrozowski i asp. szt. Jacek Gilewski (Zespół Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku)
 • 8.55-9.15 – Kobiety, które zabrały prawdę do grobu
  – mgr Maciej Rokus (szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP)
 • 9.15-9.35 – To pewnie była k***. O kobietach, których „szukać nie warto”
  – red. Łukasz Kowalski (współautor programu „Ktokolwiek widział ktokolwiek wie…”, TVP)
 • 9.35-9.55 – Wykrywanie i realizacja zaginięć kryminalnych – kluczowa kwestia w walce z ciemną liczbą przestępstw wobec kobiet
  – nadkom. Rafał Diller (ekspert Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób KWP w Poznaniu)
 • 9.55-10.15 – pytania z sali

PANEL II: Przestępstwa na tle seksualnym

 • 10.15-10.35 – Specyfika przemocy seksualnej z wykorzystaniem tzw. pigułek gwałtu
  – mgr Ewa Wach (Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie)
 • 10.35-10.55 – Analizy przestrzenne przestępczości seksualnej wobec kobiet
  – mgr Robert Jędrzejczak (Esri Polska)
 • 10.55-11.15 – Kobiety wykorzystujące seksualnie
  – mgr Aleksandra Żyłkowska (Uniwersytet SWPS)
 • 11.15-11.35 – Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt ze spektrum autyzmu
  – Joanna Ławicka (Fundacja Prodeste)
 • 11.35-11.50 – pytania z sali
 • 11.50-12.30 – Działania na rzecz promocji „Zakątka Weteranów”
 • 12.30-13.00 – przerwa kawowa

PANEL III: Przemoc w rodzinie. Stare problemy, a nowe rozwiązania

 • 13.00-13.20 – Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu skierowane przeciwko kobietom. Uwagi dotyczące szacowania rozmiarów przestępczości
  – dr Ewa Habzda-Siwek (Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Jagielloński), dr Magdalena Grzyb (Katedra Kryminologii, Uniwersytet Jagielloński)
 • 13.20-13.40 – Proces polimotywacyjny w zabójstwach dokonywanych przez kobiety
  – dr Bogdan Lach (Uniwersytet SWPS)
 • 13.40-14.00 – To nie ja byłam Ewą! ... Jestem Ewą
  – dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz (etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach)
 • 14.00-14.20 – Kochać, to nie znaczy zawsze to samo, czyli dwie dekady z życia psychopaty
  – mł. asp. Rafał Tracz (Wydział Kryminalny KWP w Krakowie)
 • 14.20-14.40 – Dzieciobójczynie w izolacji więziennej – analiza psychologiczna
  – Klaudia Guzińska (Uniwersytet Gdański)
 • 14.40-15.00 – Specyfika osadzonych odbywających karę za przestępstwa przeciwko żonie, partnerce, matce
  – por. Piotr Patrzykowski, st. szer. Daria Szukalska-Boduszek (ZK Sieraków Śląski)
 • 15.00-15.15 – pytania z sali
 • 15.15-15.45 – przerwa obiadowa

PANEL IV: Ciemna liczba zdarzeń przeciwko kobietom

 • 15.45-16.05 – Kobieta jako sprawca przestępstwa nielegalnej migracji – studium przypadku
  – płk Adam Jopek (Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu)
 • 16.05-16.25 – Przemoc terapeutyczna wobec dzieci ze spektrum autyzmu
  – mgr Monika Szubrycht (dziennikarka Interia.pl)
 • 16.25-16.45 – Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz kobiet jako ofiar przestępstw
  – dr Aleksandra Wentkowska (Terenowy Rzecznik Praw Obywatelskich w Katowicach)
 • 16.45-17.05 – Niepoczytalne sprawczynie – kobieta i zabójstwo
  – dr Filip Bolechała (Katedra Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum), mgr Justyna Kotowska (Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
 • 17.05-17.25 – Stalking w przestrzeni internetu
  – mgr Artur Luzar (Szkoła Aspirantów PSP)
 • 17.25-17.45 – Matkobójcy – motywy i sposób ich działania. Analiza przypadków
  – nadkom. Władysław Wojtyczka (ekspert Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie)
 • 17.45-18.05 – Wolontariuszki jako ofiary systemu, bezwzględnego prawa, codziennej praktyki oraz własnej empatii. Obraz medialny problematyki
  – dr Paulina Wiśniewska (WSPiA Poznań, Wydawnictwo naukowe Silva Rerum)
 • 18.05-18.20 – pytania z sali
 • 18.20-18.30 – podsumowanie konferencji

Komitet Naukowy

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Daniel Boduszek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Joanna Kabzińska, Uniwersytet SWPS
 • dr Bogdan Lach, Uniwersytet SWPS
 • dr Filip Bolechała, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Danuta Piniewska-Róg, Uniwersytet Jagielloński
 • mł. insp. dr Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji
 • mgr Jan Gołębiowski, Centrum Psychologii Kryminalnej

Komitet Organizacyjny

 • dr Joanna Stojer-Polańska
 • mgr Monika Bazan
 • mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego » i wpłacenie opłaty konferencyjnej. Należy jej dokonać za każdego uczestnika konferencji. Jednocześnie przypominamy, że faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o uregulowanie opłaty za uczestnictwo do 14 dni od otrzymaniu maila od organizatora z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Koszt uczestnictwa wynosi:

 • 85 zł – studenci i doktoranci
 • 100 zł – absolwenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz inne zainteresowane osoby

Przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne.

Numer konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:

 • dla wpłat w PLN: 30 1750 1019 0000 0000 3625 3541
 • dla wpłat w EUR: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł konferencji: Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom.

Organizatorzy

 • Uniwersytet SWPS – Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Patronat honorowy

patronat honorowy ciemna liczba

 


Partnerzy i patroni

CLP II edycja

 

 • Komenda Główna Policji
 • Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Zakład Karny w Sierakowie Śląskim

Termin i miejsce

18 istopada 2019 r.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9

tel. 32 750 60 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

Kontakt

Monika Bazan

tel. 32 750 60 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.