Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sn_konferencja19_grafika.jpg

Konferencja

 

 

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Uniwersytet SWPS oraz Poznańskie Centrum Mediacji

 

Już po raz drugi Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu będzie centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach” porozmawiamy o m.in., praktycznych aspektach wdrażania idei sprawiedliwości naprawczej w Europie i Polsce. Wstęp wolny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Wydarzenie będzie rejestrowane.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Poznań.

logo poznan6 grudnia

9.00-20.00

Poznań

O konferencji

Celem konferencji jest ukazanie praktycznych i pragmatycznych aspektów idei sprawiedliwości naprawczej. Wystąpienia prelegentów dotyczyć będą praktycznych aspektów wdrażania idei sprawiedliwości naprawczej w Europie i Polsce, przeszkód, które należy w tym procesie pokonać oraz inspirujących pomysłów by przekonać ustawodawców i społeczeństwo, że idea sprawiedliwości naprawczej nie jest tylko czystą abstrakcją, ale skutecznym rozwiązaniem.

Prelegenci opowiedzą o swoich doświadczeniach i modelach pracy. Konferencja będzie miała charakter dyskusyjny i roboczy, dlatego zapraszamy do zadawania pytań i prowokowania dyskusji.

To już druga taka konferencja w Poznaniu organizowana przez Uniwersytet SWPS i Poznańskie Centrum Mediacji. Ośrodek finansowany jest z budżetu miasta Poznania i służy mieszkańcom bezpłatnymi mediacjami i poradami. Jednocześnie częścią działalności Poznańskiego Centrum Mediacji jest promocja mediacji poprzez organizację szkoleń, konferencji i pracy z uczniami w szkołach.

Adresaci

Konferencja adresowana jest do mediatorów, praktyków sprawiedliwości naprawczej, kuratorów, nauczycieli zainteresowanych mediacjami w szkołach, studentów kierunków prawniczych, sędziów, prawników i policjantów.

Dodatkowe informacje

Udział w konferencji można zgłaszać do 5 grudnia 2019 r. Wydarzenie jest bezpłatne, wstęp wolny, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Konferencja będzie rejestrowana.

Program

 • 8.30 – rejestracja uczestników
 • 9.00-14.00 – Aula 001
  • Wpływ sprawiedliwości naprawczej na zmiany w systemie karnym i więziennym w Holandii
   Gert Jan Slump, Restorative Justice Nederland
  • Rozwój praktyk sprawiedliwości naprawczej w Irlandii
   Peter Keeley, dyrektor RJS - Restorative Justice Service, członek EFRJ - European Forum for Restorative Justice
  • Sprawiedliwość naprawcza w pracy z młodzieżą
   Daniela Arieti, mediator, Center of Restorative Justice in Trient, członek EFRJ - European Forum for Restorative Justice
  • Norweski system sprawiedliwości naprawczej
   Peder Knutsen, mediator Norwegian Mediation and Reconciliation Service
  • Kto się boi sprawiedliwości naprawczej?
   Marceli Kwaśniewski, mediator, dyrektor Poznańskiego Centrum Mediacji
  • Komu i po co potrzebna jest sprawiedliwość naprawcza?
   Beata Czarnecka-Dzialuk, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN
  • Wrocławska droga do sprawiedliwości naprawczej
   Magdalena Taraszkiewicz, Grzegorz Miśta, Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
  • Sprawiedliwość naprawcza w polskim prawie karnym
   Piotr Karlik, doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Sprawiedliwość naprawcza w polskiej szkole - doświadczenia praktyczne
   Aleksandra Dopierała, psycholog praktyk, naukowiec, dydaktyk
 • 14.00-15.00 – przerwa
 • 15.00-16.30warsztaty w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski
  • Zastosowanie sprawiedliwości naprawczej w pracy z młodzieżą
   Daniela Arieti | sala 303 | limit miejsc: 15 osób | brak miejsc, obowiązują zapisy na listę rezerwową
  • Sprawiedliwość naprawcza w poważnych przestępstwach na podstawie przypadków
   Peter Keeley | sala 306 | limit miejsc: 15 osób | brak miejsc, obowiązują zapisy na listę rezerwową
 • 16.30-18.00 – Sprawiedliwość naprawcza w mediacji
  Peder Knutsen | sala 307 | limit miejsc: 15 osób | brak miejsc, obowiązują zapisy na listę rezerwową
 • 18.30 – Aula 001
  Prezentacja filmu „A Conversation”, z napisami w języku polskim, dla odbiorców 18+
  Film jest oparty na faktach i opowiada o spotkaniu rodziców ofiary, zgwałconej i zabitej dziewczyny, z rodziną zabójcy. Prowokuje do stawiania pytań o Sprawiedliwość Naprawczą, lecz nie tylko pytań natury prawnej, ale i etycznej, moralnej, czy filozoficznej. Bo czy można „naprawić” zbrodnię?

Prelegenci

Peder Normat Knudsen

Peder Normat Knutsen

Mediator i doradca w Norwegian Mediation and Reconciliation Service - rządowej agencji wykorzystującej mediacje jako metodę rozwiązywania konfliktów. Zajmuje się skomplikowanymi przypadkami kryminalnymi i cywilnymi. Interesuje się więzieniami i kwestiami naruszania nietykalności osobistej. Prowadzi wykłady, warsztaty z dziedziny mediacji i sprawiedliwości naprawczej.

Daniela Arieti

Daniela Arieti

Z wykształcenia socjolog i kryminolog (University of La Sapienza w Rzymie). Specjalizuje się w mediacjach w sprawach karnych, od 2009 roku pracuje w Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Trento. W Centrum zajmuje się systemem sprawiedliwości wśród nieletnich, mediacjami w sprawach karnych i praktykami z zakresu sprawiedliwości naprawczej, które wdraża w lokalnej społeczności i w szkołach regionu.

Gert Jan Slump

Gert Jan Slump

Niezależny kryminolog, ekspert w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej i przedsiębiorca. Założyciel Restorative Justice Nederland będącej innowacyjną siecią organizacji wykorzystujących ideę sprawiedliwości naprawczej. W Holandii założył Youth Courts Foundation. Wraz z Anke Siegers stworzył Communityprocessing - metodę rozwiązywania w demokratyczny sposób konfliktów społecznych. Zajmuje się także opieką nad młodzieżą i profesjonalizacją. Posiada ponad 25 lat doświadczenia jako badacz, trener, doradca, twórca i wykładowca.

Marceli Kwaśniewski

Marceli Kwaśniewski

Mediator w sprawach cywilnych od 2011 roku, wykładowca, trener mediacji, członek European Forum for Restorative Justice, dyrektor Poznańskiego Centrum Mediacji. Utworzył Ośrodek Mediacji Gospodarczej Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych i społecznych oraz we wdrażaniu mediacji w szkołach, promocji mediacji poprzez konferencje, szkolenia, warsztaty i wykłady.

Beata Czarnecka-Dzialuk

Beata Czarnecka-Dzialuk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Od początku lat 90-tych interesuje się wprowadzeniem sprawiedliwości naprawczej do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności mediacji (członek Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, współautorka eksperymentalnego programu mediacji między pokrzywdzonymi i nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz ewaluacji tego programu); zajmuje się również problemami reagowania na przestępczość nieletnich, probacji; wykłada zagadnienia sprawiedliwości naprawczej i wiktymologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Aleksandra Dopierała

dr Aleksandra Dopierała

Psycholog praktyk, naukowiec i dydaktyk. Ukończyła szkolenie podstawowe i zaawansowane psychoterapii w nurcie systemowym oraz kurs terapii systemowej z dziećmi i młodzieżą. W pracy naukowej zajmuje się empatią, rozwojem moralności i kompetencji społeczno-emocjonalnych. W jednej ze szkół tworzy i koordynuje program rozwoju społeczno-emocjonalnego. Obecnie tworzy szkolny system sprawiedliwości oparty o idee sprawiedliwości naprawczej. Na co dzień mediuje konflikty w społeczności szkolnej.

Piotr Karlik

Piotr Karlik

Doktor nauk prawnych, adwokat czynnie wykonujący zawód, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa konstytucyjnego. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UAM, prowadzi zajęcia dla studentów SWPS z mediacji w sprawach karnych; wykładowca podyplomowego studium mediacji na WPiA UAM.

Magdalena Taraszkiewicz

Magdalena Taraszkiewicz

Koordynatorka projektów, trenerka, facylitatorka. Od 2009 roku zaangażowana w działalność społeczną organizacji pozarządowych, od marca 2018 roku koordynatorka zadania „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” we Wrocławskim Centrum Integracji.

Grzegorz Miśta

Grzegorz Miśta

Pedagog resocjalizacyjny, zawodowy kurator sądowy, Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, core member w projekcie Restorative Justice. Strategies for Change.

Peter Keeley

Peter Keeley

Mediator, facilitator, dyrektor Restorative Justice Services (RJS) w Dublinie. Ma za sobą ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy ze sprawiedliwością naprawczą jako mediator, uczestnik i organizator spotkań. Realizując rekomendacje National Commission Report on Restorative Justice Peter wprowadził do programy sprawiedliwości naprawczej do sądów w Dublinie i pobliskich hrabstwach. Lider projektów badawczych realizowanych przez European Forum for Restorative Justice i członek tej organizacji.

Organizatorzy

 • Uniwersytet SWPS
 • Poznańskie Centrum Mediacji

Partner

 • Europejski Instytut Mediacji

Uniwersytet SWPS

Termin i miejsce

6 grudnia 2019 r., godz. 9.00-20.00, sala 001 + warsztaty 303, 306, 307
Uniwersytet SWPS Filia w Poznaniu
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Kontakt

Anna Szulczewska
e-mail: [email protected]