Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Adam Szpaderski Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Strategicznego NOSPR

float_intro: images-old/2015/prof._Szpaderski_nominacja3.jpg

Ekspercka wiedza naszych naukowców znajduje zastosowanie w bardzo różnych dziedzinach życia. Profesor Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, został powołany do pełnienia funkcji Pełnomocnika Dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) ds. rozwoju strategicznego.

Pełnomocnik ds. Rozwoju Strategicznego NOSPR

Zadania Pełnomocnika Dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia ds. rozwoju strategicznego dotyczą m.in. wsparcia eksperckiego na rzecz NOSPR w postaci doradztwa z zakresu rozwoju strategicznego, proponowania usprawnień w tematyce zarządczej i opiniowania działań zarządczych w NOSPR.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach to jedna z najważniejszych instytucji tego typu w Europie i na świecie. Powierzenie mi funkcji Pełnomocnika ds. Rozwoju Strategicznego NOSPR, odbieram jako dowód uznania dla mojej wiedzy eksperckiej, ale co ważniejsze, nominacja ta pokazuje uniwersalne znaczenie narzędzi zarządzania strategicznego, które zostały wypracowane w zakresie ekonomiki miejsc pamięci oraz stwarza możliwości zastosowania jak również pogłębiania wyników badań Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS na rzecz rozwoju Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

Dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS

Profesor Adam Szpaderski wykorzystuje wiedzę z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych do tworzenia ekonomiki muzeów i miejsc pamięci. Dyscyplina ta zajmuje się strategią, parametryzacją i oceną efektywności muzeów i innych instytucji kultury, efektywnym zarządzaniem edukacją o Holokauście i powiązanych zbrodniach, jak również finansowymi i makroekonomicznymi aspektami działania muzeów i miejsc pamięci. Proces ten obejmuje badania oraz promocję standardów zarządzania strategicznego i zarządzania edukacją, analizę porównawczą modeli działania muzeów i miejsc pamięci na świecie, a także współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi, dyrektorami, fundraiserami, darczyńcami i kustoszami.

Profesor Szpaderski jest m.in. członkiem towarzystw naukowych zajmujących się ekonomią, zarządzaniem i kulturą, laureatem wielu nagród, autorem przedmiotowych projektów i publikacji, a także Przewodniczącym Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Głównym Konsultantem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w dziedzinie strategii i zarządzania edukacją, Doradcą ds. strategii edukacyjnej Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz jurorem w prestiżowym konkursie muzealniczym Sybilla.

Pełny biogram tutaj » 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Orkiestra została utworzona w 1935 roku w Warszawie do wybuchu II wojny światowej była prowadzona przez Grzegorza Fitelberga. Po wojnie, w 1945 r. orkiestrę reaktywował w Katowicach Witold Rowicki.

W kolejnych latach zespołem kierowali: Grzegorz Fitelberg (ponownie), Jan Krenz, Bohdan Wodiczko, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugała, Jerzy Maksymiuk, Stanisław Wisłocki, Jacek Kaspszyk, Antoni Wit, Gabriel Chmura, ponownie Jacek Kaspszyk, Joanna Wnuk-Nazarowa, Alexander Liebreich, Ewa Bogusz-Moore. Od września 2019 roku funkcję pierwszego dyrygenta i dyrektora artystycznego sprawuje maestro Lawrence Foster.

Prócz nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia zespół ma w swoim dorobku ponad 200 albumów, za które otrzymał m.in. nagrody Diapason d’Or, Grand Prix du Disque, International Classical Music Awards.

Wraz z NOSPR występowało wielu znakomitych dyrygentów i solistów. Orkiestra koncertowała podczas licznych tournées i festiwali na całym świecie. Zrealizowała szereg projektów, m.in. Maraton twórczości Góreckiego, Pociąg do muzyki Kilara, Muzyczne podróże morskie.

Od 2015 roku NOSPR – laureat nagrody specjalnej ICMA 2018 – jest organizatorem Festiwalu Katowice Kultura Natura, a od 2005 – Festiwalu Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza.

Od kwietnia 2018 r. NOSPR jest członkiem organizacji ECHO, skupiającej najlepsze sale koncertowe Europy.

Więcej informacji o NOSPR »

Materiały powiązane

Prof. Adam Szpaderski doradcą ds. Strategii edukacyjnej muzeum Stutthof »

Prof. Adam Szpaderski Głównym Konsultantem Muzeum Auschwitz-Birkenau »

Prof. Adam Szpaderski powołany do rady Muzeum Gross-Rosen »

Prof. Adam Szpaderski powołany do jury konkursu sybilla 2019 »