Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Rok akademicki 2022–2023

Studia w czasie pandemii


Pandemia COVID-19 wywołała istotną zmianę w funkcjonowaniu społecznym i wprowadziła restrykcje, do których musiały się dostosować także uczelnie wyższe. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i pracowników, dlatego zmieniliśmy organizację pracy w kampusach, zmodyfikowaliśmy model kształcenia i prowadzenia badań. Po dwóch latach doświadczeń jesteśmy dobrze przygotowani na kolejny rok akademicki.

Gdy sytuacja epidemiczna na to pozwala, staramy się, by kształcenie odbywało się w jak największym stopniu na terenie uczelni, a studenci i osoby prowadzące zajęcia mogli się spotykać. Jednocześnie zachowaliśmy wszystkie rozwiązania wprowadzone w okresie pełnego lockdownu. Dzięki temu możemy dostosować kształcenie do aktualnych możliwości oraz rozwijać umiejętności współpracy zdalnej, niezbędne we współczesnym świecie.

Sprawna organizacja

Pandemia COVID-19 zmieniła akademicką rzeczywistość, niespodziewanie narzucając ograniczenia, które uniemożliwiły uczelni dotychczasowe funkcjonowanie. Wiedzieliśmy jednak, że musimy sprostać temu wyzwaniu. Motywowało nas poczucie odpowiedzialności za edukację 14 tysięcy studentów, którzy nam zaufali.

Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu całej społeczności akademickiej w ciągu 10 dni uruchomiliśmy kształcenie w trybie online zgodnie z przyjętym wcześniej planem zajęć. Sprawna organizacja zajęć online pozwoliła nam na pełną realizację programów studiów także w kolejnych semestrach.

Nasz pierwszy semestr nauczania na odległość w liczbach:

28 tys.

wirtualnych spotkań

75 tys.

godzin dydaktycznych online

1200

wykładów online

700

zdalnych sprawdzianów

Liczby te pokazują nie tylko skalę tego przedsięwzięcia, lecz także wysiłek instytucjonalny i indywidualny naszych pracowników i studentów. Sprawna organizacja zajęć online pozwoliła nam na pełną realizację programów studiów także w kolejnych czterech semestrach – nauczyliśmy się sprawnie nauczać zdalnie oraz łączyć nauczanie na odległość z nauczaniem stacjonarnym.

Jak zbudowaliśmy
system nauczania zdalnego

Transformacja
kształcenia

Dziś odpowiedzialnie możemy powiedzieć, że nasza uczelnia wypełnia swoją edukacyjną misję, choć ta – w czasach pandemii – realizowana jest inaczej. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zmiana organizacji kształcenia nie miała wpływu na jakość prowadzonych zajęć i współpracę wykładowców ze studentami.

Nauczyliśmy się prowadzić zajęcia na odległość z wykorzystaniem najnowszych technologii. Szukamy nowych możliwości, rozwijając kompetencje prowadzenia zajęć zdalnie. Przygotowaliśmy sale wyposażone w nowoczesny sprzęt do pracy w formule HyFlex, umożliwiającej wspólną pracę osobom w sali i osobom łączącym się zdalnie. Utworzyliśmy też Centrum Doskonalenia Edukacji Zdalnej, w którym badacze i dydaktycy pracują nad zastosowaniem nowych technologii w nauczaniu.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy, jakie narzędzia sprawdzają się w kształceniu oraz jak zdalnie przeprowadzać sesje egzaminacyjne i obrony prac dyplomowych.

Wykładowca przed komputerem podczas nauczania zdalnego

Jak najlepsze
wykorzystanie możliwości

Celem, jaki sobie wyznaczyliśmy, jest utrzymanie wysokiej jakości kształcenia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa studentom i wykładowcom. Osiągamy to poprzez umiejętną organizację zajęć i wykorzystanie różnych modalności zajęć. W ten sposób możemy skutecznie kontynuować edukację w różnych warunkach, elastycznie na nie reagując.

Przygotowując się do studiów, warto pamiętać, że część zajęć będzie odbywać się w salach, a część zdalnie. Ta elastyczność może być wyzwaniem, ale to dzięki niej możemy realizować swoje cele.

Zajęcia zdalne co do zasady odbywają się na żywo, czyli wymagają udziału w czasie rzeczywistym. Warto zadbać o odpowiednie możliwości techniczne uczestniczenia w tych zajęciach: dostęp do internetu, sprzęt komputerowy z kamerą, dobre słuchawki z mikrofonem. Więcej wskazówek zamieszczamy w portalu studenckim.

Studentka przed komputerem podczas nauczania zdalnego

Modalności zajęć

Zajęcia w sali

Studenci uczestniczą w tradycyjnych zajęciach w salach. Jeśli w danym czasie obowiązują ograniczenia sanitarne, to organizacja zajęć uwzględnia te ograniczenia.

Zajęcia online synchroniczne

Studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych zdalnie na żywo, mają w tym czasie możliwość bezpośredniej interakcji z wykładowcą i innymi studentami.

Zajęcia online asynchroniczne

Studenci korzystają z zajęć zdalnie, w dowolnym miejscu i czasie, uczestnicząc w kursach e-learningowych wcześniej przygotowanych przez wykładowcę.

Zajęcia HyFlex

Zdarza się, że zajęcia odbywają się na żywo, ale jednocześnie w sali i online. Jedna część studentów uczestniczy w danych zajęciach stacjonarnie, z sali, a druga część zdalnie. Utworzenie takich zajęć i możliwość udziału w grupie zdalnej jest najczęściej zarezerwowana dla sytuacji, gdy studenci mają obiektywnie ograniczoną możliwość udziału w zajęciach w sali.

Każdy przedmiot może być też realizowany w sposób hybrydowy. To znaczy, że modalność na poszczególnych spotkaniach jest różna i część godzin zajęć jest realizowana w sali, a pozostałe – zdalnie. W takim przypadku studenci z danej grupy uczestniczą zarówno w zajęciach w sali, jak i w zajęciach prowadzonych zdalnie, według planu zajęć.

Gdzie szukać informacji

Obecnie na większości kierunków studiów przygotowujemy się do zajęć w salach, z ograniczonym udziałem zajęć online. Informacje na temat sposobu organizacji zajęć na swoim kierunku otrzymasz z danego wydziału.

Dokładne informacje o tym, czy dane zajęcia odbędą się w budynku uczelni czy zdalnie, będą dostępne w Wirtualnej Uczelni w postaci informacji w planie zajęć oraz w wiadomościach wysyłanych na twój adres uczelniany.

Jeśli okaże się to konieczne, będziemy zmieniać organizację zajęć odpowiednio do dostępnych możliwości, dlatego prosimy o stały kontakt z uczelnią.

Regularnie sprawdzaj pocztę elektroniczną


Czytaj informacje zamieszczane na Wirtualnej Uczelni

Wsparcie dla studentów
Tworzymy miejsca pracy

Opracowaliśmy programy wsparcia dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Na ich realizację przeznaczyliśmy 1 mln złotych.

WspieraMY Studentki i Studentów

W ramach tego programu studenci znajdują czasowe zatrudnienie na uczelni. Łącznie programem objęliśmy ponad 230 studentów i studentek wszystkich kierunków, w tym anglojęzycznych. Studenci i studentki pracują w wielu działach naszej uczelni, zarówno organizacyjnym, jak i akademickim.

Stypendia i zapomogi
z dotacji MEiN

To katalog świadczeń pomocy materialnej z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki: stypendium rektora, socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi, których zasady przyznawania dostosowaliśmy szczególnie do potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii. Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej nie ma obecnie limitu liczby przyznanych jednorazowych zapomóg.

Zasady obowiązujące na uczelni

Chrońmy siebie i innych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom uczelni, jednak wiele zależy od ciebie. Zalecamy stosowanie się do naszych rekomendacji:

Wewnątrz budynków uczelni noś maseczkę. Maseczki zmniejszają ryzyko zakażenia COVID-19. Warto nosić je wewnątrz budynku. Zakryj maseczką nos i usta.

Dbaj o higienę, często myjąc ręce. Dbanie o higienę zmniejsza ryzyko zakażenia COVID-19. Często myj ręce mydłem. Stosuj środki dezynfekujące. Dozowniki dostępne są na korytarzach, w salach i łazienkach na terenie uczelni.


Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając wody i mydła.


Unikaj dużych skupisk osób w pomieszczeniach. W tłumie łatwiej zarazić się COVID-19. Unikaj dużych skupisk osób w pomieszczeniach. Spędzaj czas pomiędzy zajęciami na świeżym powietrzu i w małych grupach.


Zostań w domu, jeśli źle się czujesz. Zostań w domu, jeśli źle się czujesz. Przychodząc na uczelnię, możesz zarazić innych. Jeśli poczujesz się źle na uczelni, wróć do domu.


Pamiętaj, że twoje zachowanie ma wpływ na innych. Pomóż nam zapewnić bezpieczeństwo na uczelni.


Zachowaj bezpieczną odległość

minimum 1,5 metra

Używaj maseczki

na terenie uczelni

Zasłaniaj usta i nos łokciem

podczas kaszlu i kichania

Często myj ręce

minimum 30 sekund

Koronawirus – jak skutecznie uczyć się z domu

COVID-19 zmienił nasze życie z dnia na dzień. Wiemy, jak trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nawet osoby, które na co dzień nie odczuwają lęku, w obecnej sytuacji doświadczają go bardzo wyraźnie. Dlatego zorganizowaliśmy cykl webinarów, podczas których nasi eksperci tłumaczą, czy nasz niepokój jest adekwatny do zagrożenia i co zrobić, by go nie wyolbrzymiać, jak radzić sobie z samotnością podczas izolacji, jak skutecznie uczyć się w domu i jak motywować się do działania, a także jak wspierać bliskich i dbać o relacje w czasie pandemii.