logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 1760110

W 2010 roku liczbę Europejczyków, która doświadczyła depresji oszacowano na około 30 milionów i liczba ta wciąż rośnie. Połowa osób, które wymagają terapii nie ma dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej lub jest narażona na długie oczekiwanie na pomoc i wysokie koszty. Czy terapia z wykorzystaniem Internetu może okazać się skuteczna? I czy może zapewnić pacjentom leczenie, które przy zachowaniu wysokiej jakości, byłoby mniej kosztowne.

 

projekt naukowy

E-COMPARED

European Comparative Effectiveness Research on Internet-based Depression Treatment

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
32 191 330 PLN / 7 701 275 EURWartość projektu1 760 110 PLN / 421 603 EURBudżet Uniwersytetu SWPS
Jednostka finansująca 7 program ramowylogo MNiSW

Okres realizacji projektu: 2014–2017

 

W 2010 roku liczbę Europejczyków, która doświadczyła depresji oszacowano na około 30 milionów i liczba ta wciąż rośnie. Połowa osób, które wymagają terapii nie ma dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej lub jest narażona na długie oczekiwanie na pomoc i wysokie koszty. Czy terapia z wykorzystaniem Internetu może okazać się skuteczna? I czy może zapewnić pacjentom leczenie, które przy zachowaniu wysokiej jakości, byłoby mniej kosztowne.

e compared logo 226 EU flagProjekt „E-COMPARED: Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją” jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (numer projektu 603098).

 

Założenia i cele projektu

Terapia przez Internet

Projekt zakładał przeprowadzenie badań, które mają na celu porównanie skuteczności leczenia oraz kosztów terapii depresji przy wykorzystaniu Internetu z leczeniem standardowym, przy uwzględnieniu różnic w systemach opieki zdrowotnej i infrastrukturze teleinformatycznej danego państwa.

E-COMPARED był realizowany jednocześnie w 11 krajach Europy (Holandia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Irlandia, Szwajcaria, Francja, Belgia, Portugalia i Polska), a członkowie zespołu to liderzy badań nad leczeniem w zakresie zdrowia psychicznego z wykorzystaniem Internetu, między innymi dzięki udziałowi w projektach 7 Programu Ramowego (ICT4Depression, ROAMER).

Badania w Polsce

W Polsce przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne z udziałem 150 pacjentów. Zaplanowano cztery pomiary stanu zdrowia pacjentów: wyjściowy oraz kolejno po 3, 6 i 12 miesiącach. Poza depresją mierzone były m.in.: jakość życia związana ze zdrowiem, funkcjonowanie psychospołeczne oraz satysfakcja pacjenta i jego preferencje co do sposobu leczenia.

Strona internetowa projektu: www.e-compared.eu

Pracowaliśmy w interdyscyplinarnym zespole psychologów, psychiatrów, ludzi zajmujących się zdrowiem publicznym, ekonomią służby zdrowia, statystyką, specjalistów z obszaru zaawansowanych technologii informatycznych i komunikacyjnych. naszym celem była poprawa dostępności i jakości pomocy oferowanej ludziom, którzy cierpią na depresję. A tych w Polsce jest aż 3%. To projekt, który potencjalnie może zmienić sposób postępowania w terapii depresji.

dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

 

Zespół badawczy

 

259 Roman Cieslak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Roman Cieślak

kierownik projektu
biogram »

258 katarzyna zukowska

mgr

Katarzyna Żukowska

członek zespołu badawczego
biogram »

258 ewelina smaoktunowicz

dr

Ewelina Smoktunowicz

członek zespołu badawczego
biogram »

258 Anna Rogala

mgr

Anna Rogala

członek zespołu badawczego
biogram »

258 maria szczepaniak

mgr

Maria Szczepaniak

członek zespołu badawczego

 

Konsorcjum

 • VU University Amsterdam – Holandia
 • Linköpings Universitet – Szwecja
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlange-Nürnberg – Niemcy
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine – Wielka Brytania
 • Stichting GGZ inGeest – Holandia
 • Universitat Jaume I De Castellon – Hiszpania
 • Leuphana Universität Lünenberg – Niemcy
 • University of Limerick – Irlandia
 • Universtität Bern – Szwajcaria
 • Universitat de València – Hiszpania
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Polska
 • Inesc Porto – Portugalia
 • Gamian – Belgia
 • Inserm – Francja

 

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA

Z RAMIENIA UNIWERSYTETU SWPS

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty