logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Jednostka badawcza zajmująca się klinicznymi skutkami urazów psychicznych, diagnostyką zaburzeń związanych z traumą i eksploracją czynników kulturowych, które wpływają na strategie radzenia sobie z objawami posttraumatycznymi. Realizuje projekty w Polsce i innych krajach Europy, Afryki oraz Azji, we współpracy ze światowymi ekspertami z European Society for Trauma & Dissociation. We wrześniu 2017 roku, Centrum podpisało umowę o współpracy naukowej z Bhutan Board for Certified Counselors założonym przez Królową Bhutanu.

W ramach struktury Centrum działa Pracownia Badań Jakościowych - QualLab, w którym przeprowadzamy badania jakościowe.

centrum bad 2

Kadra oraz stali współpracownicy

258 igor pietkiewicz

dr hab.

Igor Pietkiewicz

kierownik Centrum
psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek zarządu European Society for Trauma & Dissociation
biogram »

Znalezione obrazy dla zapytania dr Anna Hełka swps

dr

Anna Hełka

psycholog biznesu, specjalizująca się w problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi

radosław Tomalski

dr n. med.

Radosław Tomalski

specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

agnieszka bandura

mgr

Anna Bańbura

psycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia do certyfikatu, asystentka w projekcie badawczym „Analiza stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych” finansowanym przez NCN

onno vd hart

prof.

Onno van der Hart

ekspert w dziedzinie zaburzeń posttraumaczynych, współautor teorii strukturalnej dysocjacji osobowości

szymon necki

mgr

Szymon Nęcki

psycholog, asystent w projekcie badawczym „Analiza stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych” finansowanym przez NCN

suzette boon

dr

Suzette Boon

holenderska specjalistka ds. diagnostyki i leczenia zaburzeń związanych z traumą

mateusz barlog

mgr

Mateusz Barłóg

psycholog, asystent w projekcie badawczym „Analiza stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych” finansowanym przez NCN

roksana duszkiewicz

mgr inż.

Roksana Duszkiewicz

neurobiolog, asystent w projekcie badawczym „Analiza stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych” finansowanym przez NCN

pawel adamik

 

Paweł Adamik OP

dominikanin, teolog, wspiera prace badawcze w projekcie „Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem” finansowanym przez NCN

uklosinska

mgr

Urszula Kłosińska

psycholog, członkini zespołu realizującego projekt „Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem” finansowanym przez NCN

Realizowane projekty

W Centrum realizowane są projekty grantowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem

Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i realizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Wydział Psychologii w Katowicach
ul. Techników 9
40-326 Katowice

Kontakt

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją
Uniwersytetu SWPS
e-mail: ipietkiewicz@swps.edu.pl