logo uswps nazwa 3

Nauka i badania


CENTRUM INNOWACJI
SPOŁECZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

„HumanTech”

 

  

 

 

ci logo


Centrum HumanTech to jedyne w Polsce centrum które zajmuje się zarówno innowacjami społecznymi i technologicznymi, a także jedyny tego rodzaju ośrodek funkcjonujący w uczelni o profilu humanistycznym.

Za cel stawiamy również zbliżenie technologii i nauk humanistycznych, ale na pierwszym miejscu stawiamy człowieka - uważamy, że technologia ma jemu służyć, a nie odwrotnie. Stąd nasza nazwa – HumanTech (poprzednia nazwa: Centrum Innowacji).

Preferujemy podejście transdyscyplinarne, gdzie wspólnie z technologami, inżynierami, informatykami i ludźmi biznesu pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, w tym nad wnioskami do takich konkursów jak np. Bon na Innowacje czy Szybka Ścieżka (NCBiR)

Jesteśmy partnerem wielu konferencji, a nasi eksperci są często prelegentami na różnych wydarzeniach, gdzie mowa jest o powiązaniach nauk humanistycznych i technologii. Bazujemy na wiedzy naukowej i wynikach badań, co daje gwarancję rzetelności na każdym etapie współpracy.

Zapraszamy do współpracy firmy, organizacje społeczne, ludzi nauki oraz biznesu.

Przejdź na nasz Fanpage na FB »

Realizowane projekty

Przykłady realizowanych projektów wdrożeniowych (biznesowych), naukowych, społecznych oraz popularyzatorskich:

Projekty popularyzatorskie

HTM

HumanTech Meetings

to seria spotkań, których celem jest spojrzenie z różnych perspektyw na takie zjawiska, jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, algorytmy, robotyka oraz wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. W ramach projektu organizuje ciekawe panele dyskusyjne i inspirujące spotkania z naukowcami i praktykami z Polski i zagranicy. Projekt jest dofinansowany ze środków Działu Upowszechniania Nauki MNISW, nr 422493.

więcej informacji »

TI

Transformator Innowacyjnosci

coroczna konferencja, której celem jest integrowanie środowiska naukowców jak i praktyków. Poruszane są tematy związane z innowacyjność w różnych kontekstach. Zarówno w aspekcie historycznym, społecznym oraz zaawansowanych technologii.

przejdź na stronę konferencji »

Projekty wdrożeniowe (biznesowe)

AI w komunikacji człowiek – chatbot

Wdrożenie narzędzia pozwalającego na ewaluację komunikatów (w tym – sentymentu) w relacji człowiek-chatbot i dostosowania komunikacji chatbota w celu utrzymywania pozytywnej wartości sentymentu użytkownika.

chatbot

Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach Grantu na prace przedwdrożeniowe - Podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej (trl) realizowanego Przez konsorcjum WSG i SWPS w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2,0 - interdyscyplinarne innowacje dla zrównoważonego rozwoju”.

Aplikacja Therapify

Współpraca ze startupem mająca na celu zbudowanie aplikacji, która wspomaga relację między terapeutą a pacjentem poprzez możliwość codziennego monitorowania postępu terapii. Funkcję aplikacji to m.in. możliwość przesyłania danych do psychoterapeuty lub psychiatry, przegląd statystyk, zlecanie zadań do wykonania, ankiet do wypełnienia, uzyskania bieżącego wsparcia, itd.

Projekt MatchBeta

match beta

Projekt MatchBeta jest rodzajem innowacji społecznej, odpowiadającej na jedno z największych wyzwań współczesnego świata – z jednej strony wesprze pracodawców w znalezieniu talentów dopasowanych do ich firm i wymagań na danym stanowisku, a młodym ludziom pomoże w określeniu właściwej ścieżki kariery. Sercem MatchBeta jest system sztucznej inteligencji, czyli efekt współpracy ekspertów z zespołu Data Analytics PwC oraz naszego zespołu, o nazwie M.A.I.A. (Matching Artificial Inteligence Assistant). Głównym ekspertem w projekcie była dr Magdalena Kaczmarek.

Projekt naukowy

robot

Badania nad Human-Robot Interaction (HRI)

Centrum zakupiło niedawno robota humanoidalnego Pepper celem rozpoczęcia badań nad perswazyjnością robotów, ich wiarygodnością i zaufaniem do nich. Projekt realizowany jest w międzynarodowym, interdyscyplinarnym zespole (m.in. z udziałem dr Aleksandry Przegalińskiej z MIT/ALK oraz prof. Petera Gloora z MIT).

Projekt społeczny

ikubacja

Projekt „Akcja – Inkubacja”, realizowany przez Ecorys w partnerstwie z naszym Centrum polegał na bezpośrednim wsparciu innowatorów społecznych oraz wdrożeniu modelu inkubacji nowych rozwiązań w obszarze wchodzenia młodych osób na rynek pracy. Proces inkubowania innowacji społecznych w tym zakresie będzie obejmował opracowanie i rozwijanie pomysłów, wybór grantobiorców, testowanie najbardziej rokujących innowacji i upowszechnianie najlepszych z nich. Projektem zostało objętych 120 pomysłów innowacyjnych, z tego przetestowano 60 innowacji, a na koniec dopracowano i zaplanowano 8 z nich – które wykazywało największy potencjał wdrożeniowy na szeroką skalę

 

Pracownicy Centrum

258 konrad maj

dr

Konrad Maj

Kierownik Centrum, psycholog. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływemspołecznym, psychologią mediów oraz HRI (Human-Robot-Interaction).

258 Bartosz Sokoliński

dr

Michał Boni

 minister w wielu rządach, w tym pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej minister ds. cyfryzacji, twórca Raportu Polska 2030 oraz raportów o młodzieży, poseł do PE (2014-2019).

258 bielecki

dr

Maksymilian Bielecki

Psycholog, od kilkunastu lat zajmuje się konsultingiem i tworzeniem nowych rozwiązań badawczych dla biznesu.

258 mkaczmarek

dr

Magdalena Kaczmarek

Psycholog. Prowadzi działalność ekspercką i consultingową w obszarze zadań HR oraz R&D.

258 malgorzata wawrzyniak2

dr

Małgorzata Wawrzyniak

Psycholog, psychoonkolog, psychotraumatolog, trener, współpracuje z biznesem i organizacjami pozarządowymi.

258 leon ciechanowski

mgr

Leon Ciechanowski

Psycholog, filozof, kulturoznawca. Doktorant na Uniwersytecie SWPS, zajmuje się Human-Computer Interaction, fenomenologią oraz poczuciem sprawstwa/kontroli.

258 Paweł Zarzycki

mgr

Paweł Zarzycki

CEO SmartLife Robotics, specjalizuje się w budowaniu innowacji technologicznych. 
Doktorant na ICT-Psychology prowadzonych przez Uniwersytet SWPS i Politechnikę Warszawską.

Współpracownicy

258 gerc

dr

Ewa Jarczewska-Gerc

Psycholog i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu emocji i motywacji, symulacji mentalnych, wytrwałości, efektywności, odczuwania szczęścia.

258 pola borkiewicz

M.A.

Anna Kovbasiuk

Absolwentka ekonomii oraz zarząrzadzania innowacjami na Akademii Leona Koźmińskiego, studentka psychologii Uniwersytetu SWPS.

258 leon ciechanowski

 

Cezary Kuik

Chatbot & Lead w Socjomanii. Specjalista w zakresie robotyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem chatbotów.

258 pola borkiewicz

 mgr

Ewa Łuczak

Psycholog, diagnosta. Doktorant na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w badaniach psychopatii w kontekście dylematów moralnych z użyciem wirtualnej rzeczywistości.

Znalezione obrazy dla zapytania katarzyna żukowska swps

mgr

Katarzyna Żukowska

Psycholożka, specjalizująca się w problematyce stresu traumatycznego, członek zespołu badawczego StressLab, asystent na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Kontakt


SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pok. 311, e-mail: ci@swps.edu.pl 

 

logo HumanTech 1

HumanTech Meetings

Aktualności z Warszawy 24-06-2021

HumanTech Meetings: Czy zapobiegniemy kolejnej fali infodemii? Nauka i technologia w walce z dezinfo…

Wirusowi koronawirusa SARS-CoV-2 od samego początku towarzyszy wirus społeczny – niezwykle groźna infodemia. Bez wątpienia to ona odpowiada za wzrost liczby ofiar. Wiele osób, które straciło życie, kierowało się informacjami...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 15-04-2021

HumanTech Meetings: Współczesne technologie a stare i nowe ludzkie zmysły

Człowiek poznaje świat za pomocą zmysłów. Bywa, że nowe technologie ograniczają nam doświadczenia sensoryczne, np. zamiast bezpośrednio czuć wszystkimi zmysłami bycie wśród natury, mamy z nią „kontakt” jedynie przez ekran...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 12-04-2021

HumanTech Meetings: Technologia to nie wszystko. Zarządzanie danymi cyfrowymi

Kwestia zarządzania danymi jest jednym z najbardziej palących problemów rozwoju cyfrowego. Istnieje wiele nowych możliwości wspierających postęp gospodarczy i społeczny w różnych obszarach – od zarządzania Zielonym Ładem, przez e-zdrowie, medycynę...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 14-03-2021

HumanTech Meetings: Cyborgizacja. Ile pozostanie człowieka w człowieku?

Coraz lepsza technologia pozwala nam budować inteligentne maszyny oraz różnego rodzaju protezy i implanty. Z kolei coraz lepsze poznawanie ludzkiego mózgu (atlasy mózgu) pozwalają zrozumieć jego złożoność. Integracja wiedzy z...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 10-12-2020

HumanTech Meetings: Cyberbezpieczeństwo. Budowanie odporności na wirusy cyfrowe oraz inne zagrożenia…

Z powodu pandemii nasze życie coraz bardziej zaczęło się przenosić do wirtualnego świata. Gwałtowny postęp technologiczny, mimo wielu zalet, niesie za sobą wiele nowych zagrożeń – czyhają one chociażby na...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 02-12-2020

HumanTech Meetings: Robot też człowiek? O interakcji człowieka z inteligentnymi maszynami

Do niedawna temat robotów pojawiał się tylko w filmach gatunku science fiction lub w kontekście udziału maszyn w produkcji przemysłowej. Teraz roboty coraz częściej są wykorzystywane w szpitalach, hotelach czy...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 25-11-2020

HumanTech Meetings: Wirtualna rzeczywistość naszych czasów

Coraz częściej uciekamy od prawdziwego świata, zanurzając się w wirtualną rzeczywistość dostępną w rozwiązaniach VR, AR czy MR. Wraz z rozwojem technologii immersyjnych zmieniają się narracje filmowe, człowiek coraz bardziej...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 19-10-2020

HumanTech Meetings: Wirtualna rzeczywistość (VR) w praktyce psychologicznej

Wirtualna rzeczywistość jest bez wątpienia technologią najczęściej wykorzystywaną przez psychologów – zarówno psychoterapeutów, jak i badaczy. VR umożliwia przeniesienie się na chwilę w zupełnie inny świat i doświadczenie określonych bodźców...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 17-12-2019

HumanTech Meetings: Śladami Big Data

Skarby, które kryją legendarne kopalnie króla Salomona bledną w porównaniu z bogactwem, które dostarczają korporacjom, rządom i różnym organizacjom cyfrowe zasoby informacji Big Data. Każde kliknięcie w sieci pozostawia niezatarty...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 11-12-2019

Humantech Meetings: Technologiczne i etyczne aspekty sztucznej inteligencji

Rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji wydają się tajemnicze, choć jednocześnie wzbudzają podziw i obawy. Dlatego warto poznawać tę tematykę. Podczas kolejnego spotkania HumanTech Meetings będzie okazja dowiedzieć się czym jest...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 29-11-2019

Humantech Meetings: AI and Digital Age

Żyjemy w czasach, gdy Alexa i Siri zarządzają naszymi domami, a komórka może połączyć się z lodówką. Sztuczna Inteligencja (AI), jak każda technologia, niesie ze sobą korzyści, jak i zagrożenia...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 10-10-2019

HumanTech Meetings: antropologia i UX design

Na przestrzeni ostatnich 50 lat doświadczamy gwałtownych zmian technologicznych, które wpływają na społeczeństwo. Z jednej strony innowacyjne rowiazania podnoszą standard naszego życia, z drugiej strony możliwości, jakie otwierają przed nami...

Czytaj więcej