logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Fundacja
PRO AKADEMIKA

 

 

 

 

 

 

 

#1%

dla studentów Uniwersytetu SWPS

PODARUJ 1% PODATKU STUDENTOM UNIWERSYTETU SWPS

Jeśli nie podjąłeś jeszcze decyzji o przekazaniu 1% podatku dochodowego na konkretny cel to podaruj go na rzecz naszych studentów, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

Uniwersytet SWPS w porozumieniu z Samorządem Studentów zdecydował o utworzeniu specjalnego funduszu wsparcia studentów w ramach uczelnianej Fundacji Pro Akademika.

Wszystkie zebrane środki trafią do potrzebujących studentów, tak by mogli kontynuować naukę w naszej uczelni. 

#1%dlastudentów

Wystarczy wpisać w druku PIT 37, w rubryce I pozycja 137, numer KRS 0000373346 oraz zadeklarowaną kwotę 1% podatku. Jako cel szczegółowy należy wskazać: Fundusz Wsparcia Studentów Uniwersytetu SWPS

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000 373346

Numer rachunku bankowego:
96 1090 1476 0000 0001 1684 3212

Nazwa banku:
Bank Zachodni WBK

Fundusz wsparcia studentów

Znalezione obrazy dla zapytania paweł pyrka

 dr

Paweł Pyrka

Kierownik Funduszu Wsparcia Studentów Uniwersytetu SWPS, Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Spoełcznych 

Misja i cele Fundacji Pro akademika

Fundacja realizuje cele, które przyświecają środowisku naukowemu i akademickiemu od początku istnienia uczelni. Wspieramy rozwój badań naukowych, promocję sztuki i kultury poprzez wspieranie młodych artystów, popieramy rozwój społeczeństwa w zakresie kulturalnym, naukowym, oświatowym, ułatwiając dostęp do kultury i sztuki.

W sposób szczególny Fundacja wspiera rozwój wybitnie uzdolnionej młodzieży z całej Polski. Program Talenty Fundusz Stypendialny pomaga młodym uczniom i studentom na rozwój pasji i talentów.

PDF icon25px Statut Fundacji »

Fundacja Uniwersytetu SWPS Pro Akademika jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do przyjmowania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja jest organizacją non-profit, a cały osiąga­ny dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

Uniwersytet SWPS założył fundację, aby wspierać:

  • finansowanie badań naukowych
  • zakup aparatury badawczej i wyposażenia dydaktycznego
  • promowanie kultury i sztuki
  • inicjatywy studenckie
  • finansowanie stypendiów dla studentów, doktorantów i utalentowanej młodzieży szkolnej
  • organizacja warsztatów edukacyjno-rozwojowych

Zarząd i Rada Fundacji

258 wroblewka malgorzata

 

Małgorzata Wróblewska

Prezes Fundacji

259 Roman Cieslak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Roman Cieślak

Przewodniczący Rady Fundacji
Rektor Uniwersytetu SWPS

ewa voelkel

 

Ewa Voelkel-Krokowicz

Członek Rady Fundacji
Dyrektor Generalna Concordia Design

rs

 

Rafał Sławski

Członek Rady Fundacji
Dział Marketingu, Uniwersytet SWPS

Zrealizowane projekty

NOWA META MALTY. BULA PARK REVISITED

Rewitalizacja północno-wschodniej części Parku Maltańskiego, nad Jeziorem Maltańskim, która obejmuje przeprojektowanie przez młodych designerów dotychczasowych rozwiązań i zaproponowanie nowych, z myślą o nowej grupie docelowej. Celem zadania jest skupienie uwagi głównie młodych odbiorców w przedziale wiekowym 18-35 lat na nowych obszarach miejskich Poznania jako potencjalnym obszarze zainteresowania. Dodatkowo projekt ma charakter interdyscyplinarny, łączy design i kulturę audiowizualną ze sportem i spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Poza główną grupą docelową projekt ma na celu ożywić nieco zapomnianą część Parku Maltańskiego i zachęcić różne grupy wiekowe, od rodzin z dziećmi i młodzieży licealnej w czasie dnia do odbiorców niezależnej kultury i świadomych koneserów muzyki i kina wieczorami. Projekt ma wzmocnić komunikację tej części Poznania z resztą miasta, z dzielnicami Nowe Miasto i Stare Miasto.

Fresh Electronic Blast - warsztaty i koncert muzyki elektronicznej

Projekt z 2012 roku wsparty ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego.

Główny cel zadania stanowiło wypełnienie luki w wielkopolskiej ofercie szkoleniowej przeznaczonej dla twórców muzyki elektronicznej poprzez organizację festiwalu zawierającego także przestrzeń do praktycznego rozwijania kompetencji muzycznych. Zrealizowany został pełen program wraz z koncertem z udziałem m.in. legendarnego współtwórcy grupy Exodus – Władysława Komendaryka.

Zrealizowany został program warsztatów wraz z zapewnieniem pełnego zaplecza sprzętowego koniecznego do produkcji części praktycznej. Forum dyskusyjne, zgodnie z założeniami, było nie tylko polem do naukowej prelekcji, ale przede wszystkim platformą wymiany poglądów praktyków i osób zainteresowanych historią i współczesnością muzyki elektronicznej.

Podczas koncertu muzyki elektronicznej, w trakcie prawie pięciogodzinnej imprezy, na scenie wystąpiło 4 artystów: student WSNHiD Tomasz Wróblewski, Marcin Piątyczek, Przemysław Mieszko Rudź i Władysław Komendaryk. Powiązanie w jeden program skrajnie odległych pokoleniowo artystów pozwoliło widowni na poznanie – w zależności od dotychczasowych doświadczeń – pełnego przekroju historii gatunku. Nie bez znaczenia pozostał walor integracyjny projektu – zaangażowanie studentów w proces organizacji pozwoliło na bliskie poznanie legendarnych twórców z najmłodszym pokoleniem adeptów muzyki elektronicznej.

Adres i kontakt

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, e-mail: fundacja@swps.edu.pl
Talenty Fundusz Stypendialny, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, email: biuro@fundusz-talenty.pl