logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Fundacja
PRO AKADEMIKA

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku dochodowego
na Fundusz Wsparcia Studentów Uniwersytetu SWPS działający przy Fundacji. 

Łączna suma uzyskanych środków to 42.902,20 PLN, 
które zostaną wykorzystane do realizacji bieżących
i nowych programów wspierających.
Gorąco zachęcamy do udziału w akcji także w nadchodzącym roku.

PODARUJ 1% PODATKU STUDENTOM UNIWERSYTETU SWPS

Jeśli nie podjąłeś jeszcze decyzji o przekazaniu 1% podatku dochodowego na konkretny cel to podaruj go na rzecz naszych studentów, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

Uniwersytet SWPS w porozumieniu z Samorządem Studentów zdecydował o utworzeniu specjalnego funduszu wsparcia studentów w ramach uczelnianej Fundacji Pro Akademika.

Wszystkie zebrane środki trafią do potrzebujących studentów, tak by mogli kontynuować naukę w naszej uczelni. 

#1%dlastudentów

Wystarczy wpisać w druku PIT 37, w rubryce I pozycja 137, numer KRS 0000373346 oraz zadeklarowaną kwotę 1% podatku. Jako cel szczegółowy należy wskazać: Fundusz Wsparcia Studentów Uniwersytetu SWPS

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000 373346

Numer rachunku bankowego:
96 1090 1476 0000 0001 1684 3212

Nazwa banku:
Bank Zachodni WBK

Fundusz wsparcia studentów

Znalezione obrazy dla zapytania paweł pyrka

 dr

Paweł Pyrka

Kierownik Funduszu Wsparcia Studentów Uniwersytetu SWPS, Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Spoełcznych 

Misja i cele Fundacji Pro akademika

Fundacja realizuje cele, które przyświecają środowisku naukowemu i akademickiemu od początku istnienia uczelni. Wspieramy rozwój badań naukowych, promocję sztuki i kultury poprzez wspieranie młodych artystów, popieramy rozwój społeczeństwa w zakresie kulturalnym, naukowym, oświatowym, ułatwiając dostęp do kultury i sztuki.

W sposób szczególny Fundacja wspiera rozwój wybitnie uzdolnionej młodzieży z całej Polski. Program Talenty Fundusz Stypendialny pomaga młodym uczniom i studentom na rozwój pasji i talentów.

PDF icon25px Statut Fundacji »

Fundacja Uniwersytetu SWPS Pro Akademika jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do przyjmowania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja jest organizacją non-profit, a cały osiąga­ny dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

Uniwersytet SWPS założył fundację, aby wspierać:

  • finansowanie badań naukowych
  • zakup aparatury badawczej i wyposażenia dydaktycznego
  • promowanie kultury i sztuki
  • inicjatywy studenckie
  • finansowanie stypendiów dla studentów, doktorantów i utalentowanej młodzieży szkolnej
  • organizacja warsztatów edukacyjno-rozwojowych

Zarząd i Rada Fundacji

258 wroblewka malgorzata

 

Małgorzata Wróblewska

Prezes Fundacji

259 Roman Cieslak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Roman Cieślak

Przewodniczący Rady Fundacji
Rektor Uniwersytetu SWPS

ewa voelkel

 

Ewa Voelkel-Krokowicz

Członek Rady Fundacji
Dyrektor Generalna Concordia Design

rs

 

Rafał Sławski

Członek Rady Fundacji
Dział Marketingu, Uniwersytet SWPS

Zrealizowane projekty

Program #nauczaMY

#nauczaMY to program mający na celu wsparcie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie kompetencji związanych z nauczaniem zdalnym podczas pandemii a jednocześnie aktywizację studentów Uniwersytetu SWPS posiadających zainteresowania dydaktyczne i zacięcie prospołeczne.

Studentki i studenci zrekrutowani do programu przygotowali pod opieką doświadczonych dydaktyków zestaw modułów szkoleniowych skierowanych do nauczycieli w całym kraju a następnie samodzielnie przeprowadzili dwa niezwykle udane cykle szkoleń, które zostały bardzo pozytywnie ocenione przez słuchaczy, zarówno pod względem treści jak i sposobu przeprowadzenia.

W każdej z dwóch edycji programu (sierpniu i październiku 2020) odbyły się cztery 12-godzinne moduły:

  • Nauczanie zdalne - metody i techniki
  • Narzędzia Google for Education
  • Praca z grupą w nauczaniu zdalnym - budowanie relacji i motywacji uczniów
  • Dobre praktyki w pracy zdalnej - aktywne prezentowanie treści, etyka i aspekty prawne

W obu edycjach programu wzięło udział w sumie 48 nauczycieli, w tym część słuchaczy uczestniczyła w kilku modułach

Ponadto, studenci zaangażowani w #nauczaMY przygotowali tutoriale z obsługi Google Classroom skierowane do studentów I roku w dwóch wersjach językowych (PL i EN).

“Wszystkie [nauczycielki uczestniczące w kursie] powiedziały, że było to dla nich inspirujące doświadczenie, co z naszego punktu widzenia jest wymarzonym feedbackiem. Mam więc nadzieję, że były w tych wypowiedziach szczere :)”
- Anna, studentka, trenerka

Udział w programie #nauczaMY był świetnym doświadczeniem. Duże wyzwanie, z którym, dzięki wsparciu wspaniałego zespołu, mogłem sobie poradzić i wiele się nauczyć. Bardzo się cieszę, że mogłem wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach i realnie wspomóc swoim działaniem nauczycieli 
- Cezary, student, trener

Program #wspieraMY

#wspieraMY to inicjatywa, w ramach której Uniwersytet SWPS tworzy dodatkowe miejsca zatrudnienia dla studentek i studentów w trudnej sytuacji materialnej w różnych jednostkach uczelni. Z programu skorzystało dotychczas ponad 70 osób zatrudnionych we wszystkich kampusach Uniwersytetu SWPS, zarówno w pionie akademickim jak i organizacyjnym. Studentki i studenci pracują m.in w Dziale Rekrutacji, Centrum Spraw Studenckich i dziekanatach, administracji, Biurze Współpracy Międzynarodowej, dziale HR, dziale Marketing i Biurze Karier, a także prowadzą konwersacje językowe dla pracowników uczelni. W okresie nadchodzących ferii zimowych studentki i studenci będą animowali czas wolny dzieci pracowników uczelni. Program ten wspaniale podkreśla jak cenna jest codzienna współpraca uczelni ze społecznością studencką i włączanie ich w różnego rodzaju aktywności, szczególnie bieżącym okresie.

#1%dlastudentów

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku dochodowego na Fundusz Wsparcia Studentów Uniwersytetu SWPS działający przy Fundacji. Łączna suma uzyskanych środków to 42.902,20 PLN, które zostaną wykorzystane do realizacji bieżących i nowych programów wspierających.

NOWA META MALTY. BULA PARK REVISITED

Pomysł na firmę to zaledwie połowa sukcesu. Pozostaje jeszcze pozyskanie środków, założenie działalności gospodarczej, wypromowanie marki i dotarcie do klienta… Podczas konferencji „Biznes dla humanisty” porozmawiamy o tym, jak sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem, by osiągnąć zamierzone cele. Zapraszamy 16 listopada do warszawskiej siedziby Uniwersytetu SWPS.

Podczas konferencji wystąpią m.in. absolwentki Uniwersytetu SWPS, które zaprezentują swoje start-upy działające w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Opowiedzą o swoich pomysłach na biznes, wyzwaniach i sukcesach.Wiedza uzyskana podczas spotkania może stać się inspiracją do wypracowania własnego pomysłu na biznes, dlatego zapraszamy każdego, kto myśli o otworzeniu własnej firmy.

Fresh Electronic Blast - warsztaty i koncert muzyki elektronicznej

Projekt z 2012 roku wsparty ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego.

Główny cel zadania stanowiło wypełnienie luki w wielkopolskiej ofercie szkoleniowej przeznaczonej dla twórców muzyki elektronicznej poprzez organizację festiwalu zawierającego także przestrzeń do praktycznego rozwijania kompetencji muzycznych. Zrealizowany został pełen program wraz z koncertem z udziałem m.in. legendarnego współtwórcy grupy Exodus – Władysława Komendaryka.

Zrealizowany został program warsztatów wraz z zapewnieniem pełnego zaplecza sprzętowego koniecznego do produkcji części praktycznej. Forum dyskusyjne, zgodnie z założeniami, było nie tylko polem do naukowej prelekcji, ale przede wszystkim platformą wymiany poglądów praktyków i osób zainteresowanych historią i współczesnością muzyki elektronicznej.

Podczas koncertu muzyki elektronicznej, w trakcie prawie pięciogodzinnej imprezy, na scenie wystąpiło 4 artystów: student WSNHiD Tomasz Wróblewski, Marcin Piątyczek, Przemysław Mieszko Rudź i Władysław Komendaryk. Powiązanie w jeden program skrajnie odległych pokoleniowo artystów pozwoliło widowni na poznanie – w zależności od dotychczasowych doświadczeń – pełnego przekroju historii gatunku. Nie bez znaczenia pozostał walor integracyjny projektu – zaangażowanie studentów w proces organizacji pozwoliło na bliskie poznanie legendarnych twórców z najmłodszym pokoleniem adeptów muzyki elektronicznej.

Adres i kontakt

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, e-mail: fundacja@swps.edu.pl
Talenty Fundusz Stypendialny, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, email: biuro@fundusz-talenty.pl