logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób pracujących w szeroko pojętych usługach, jak również tych współtworzących fizyczne produkty – zarówno w obszarze biznesu, jak i w sektorze publicznym, w służbie zdrowia, edukacji i innych obszarach, a także dla projektantów produktów i interakcji, architektów informacji, architektów, projektantów przestrzeni publicznej, projektantów wnętrz, badaczy czy psychologów.

Kontakt

Katowice, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Projektowanie Usług
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ONLINE.

O studiach

Kierunek dostępny również w Warszawie i Poznaniu

Studia School of Form

SoF kolor nowe 01

"To, że fundamentem współczesnej gospodarki są usługi nie ulega żadnej wątpliwości. Co więcej, nie istnieją produkty bez usług. Wszystko co nas otacza jest usługą, procesem: od wizyty w salonie fryzjerskim czy kosmetycznym, przez naszą pracę, edukację, zakupy w Internecie czy sklepach stacjonarnych, usługi finansowe, z których korzystamy, wizyty u lekarzy, załatwianie spraw w urzędach, przemieszczanie się w naszych miejscach zamieszkania, podróże etc.. Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała rolę usług we współczesnym świecie, a postępująca digitalizacja odsłania coraz to nowe przestrzenie do innowacji
W projektowaniu usług poruszamy się w bardzo kompleksowym krajobrazie, gdzie musimy pogodzić ze sobą potrzeby użytkowników zewnętrznych, ale też wewnętrznych (np. pracowników), jak również wytyczne biznesowe i możliwości technologiczne. Proces projektowania usług jest uniwersalny, a dzięki temu można go zastosować do każdego sektora, branży, wyzwania.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych zgłębieniem tematu projektowania skoncentrowanego na potrzebach użytkowników, głodnych nowych doświadczeń i praktycznej wiedzy. Do zobaczenia."

Weronika_rochacka-smallWeronika Rochacka Gagliardi
kierowniczka merytoryczna studiów. Współwłaścicielka firmy strategiczno-projektowej DESIGN PROVISION.

Magda_Kochanowska_kolordr hab. Magdalena Kochanowska
kierowniczka merytoryczna studiów. Współwłaścicielka firmy strategiczno-projektowej DESIGN PROVISION

Partnerzy kierunku 

design provision logo bez tla

 greenhat  360

          

ADRESACI STUDIÓW

Projektowanie Usług to studia przeznaczone dla osób pracujących w szeroko pojętych usługach, jak również tych współtworzących fizyczne produkty – zarówno w obszarze biznesu, jak i w sektorze publicznym, w służbie zdrowia, edukacji, programach finansowanych z funduszy europejskich i innych obszarach.
Studia zaprojektowanie zostały w taki sposób, aby dostarczać wartość managerom, właścicielom produktów (Product Ownerom), projektantom, architektom informacji, projektantom programów publicznych, badaczom sektora społeczno-gospodarczego, ewaluatorom interwencji publicznych, projektantom przestrzeni publicznej, etnologom, socjologom i psychologom. Studia są dedykowane dla osób zorientowanych na przyszłość, które wierzą, że istniejąca rzeczywistość usługowa wymaga istotnej poprawy. Kierunek adresowany jest zarówno do tych z kilkunasto- czy kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, jak i do tych, którzy są na początku kariery zawodowej. Zróżnicowanie pod względem stażu pracy, sektorów i branż reprezentowanych przez Słuchaczy, stanowi jeden z wyróżników naszego kierunku.

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do skutecznego projektowania usług, a w szczególności:

 • nauczenie praktycznego zastosowania m.in.: badań potrzeb użytkowników, analizy danych w Design Research, pracy z takimi narzędziami jak Persona i Customer Journey Map, tworzenia wytycznych projektowych (tzw. Design Scope), projektowania wartości dla klienta, technik ideacji, budowania koncepcji rozwiązań oraz ich ewaluacji, budowania prototypów usług, testowania prototypów z użytkownikami, projektowania systemu świadczenia usługi (Service Blueprint), projektowania wskaźników efektywności oraz komunikowania zaprojektowanych rozwiązań,
 • rozwinięcie umiejętności obserwowania i analizowania obecnej sytuacji, wizualizacji zmiany oraz prototypowania przyszłości,
 • umożliwienie słuchaczkom i słuchaczom pracy z ludźmi, którzy projektują na co dzień usługi, kreując doświadczenia użytkowników, tak by były efektywne i wyjątkowe.

PO CO STUDIOWAĆ PROJEKTOWANIE USŁUG?

W większości krajów najwyżej rozwiniętych ponad 70% dochodu narodowego jest tworzonego w sektorze usług. Wiele z tych usług ciągle wymaga poprawy. Tak w instytucjach publicznych, jak i w biznesie zapewnienie wysokiej jakości usług jest nadal wyzwaniem, nie tylko w Polsce. To szansa dla nowej grupy specjalistów – Projektantów Usług, których dzisiaj poszukują największe polskie i zagraniczne firmy reprezentujące różne branże. To nowa, interdyscyplinarna i stale ewoluująca dziedzina wiedzy oparta na pracy z wykorzystaniem metod projektowych. Wynika z rzeczywistej potrzeby rynkowej – poprawy istniejącego status quo.

CZYM JEST PROJEKTOWANIE USŁUG?

Projektowanie usług jest interdyscyplinarną dziedziną, która wykorzystuje kombinację metod i narzędzi, zapożyczonych z takich dziedzin wiedzy, jak socjologia, psychologia, strategia biznesowa, zarządzanie, etnografia, badania społeczno-gospodarcze, badania ewaluacyjne, szeroko pojęte projektowanie, m.in. UX. Projektowanie usług koncentruje uwagę na relacjach i interakcjach pomiędzy ludźmi oraz pomiędzy fizycznymi i wirtualnymi aspektami usług, występującymi w procesie ich świadczenia (tzw. touchpoints, czyli punkty styku).
Mając świadomość, że usługa jest niematerialna i nietrwała (występuje tylko wtedy, gdy z niej korzystamy), projektowanie usług dąży do takiej organizacji punktów styku, by zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkowników przy jednoczesnej efektywności ich świadczenia przez usługodawcę. Projektowanie usług odbywa się w interdyscyplinarnym zespole projektowym, który pracuje z najważniejszymi interesariuszami oraz użytkownikami, w ustrukturyzowanym procesie projektowym.
Nasze studia podyplomowe pomogą odkryć, zdefiniować i rozwinąć praktyczne umiejętności projektowania i ewaluacji usług, z których użytkownicy będą chcieli korzystać i będą pozytywnie o nich opowiadać innym.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Najnowsza wiedza + Praca na realnym wyzwaniu + Narzędzia wdrożeniowe

Innowacyjna metodyka nauczania i kompleksowy program, obejmujący prawie 200 godzin pracy warsztatowej. Słuchacze tworzą interdyscyplinarne zespoły i przez kilka miesięcy wspólnie pracują nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów konkretnych organizacji. Program wiąże w jedną logiczną całość różne aspekty projektowania i wdrażania usług, dostarczając konkretnych praktycznych narzędzi.
Co istotne, nasze podejście sprawdza się zarówno w realizacji zajęć w trybie stacjonarnym, jak również online. W tym drugim przypadku korzystamy z narzędzi do video konferencji oraz pracy warsztatowej stosowanych na co dzień przez praktyków projektowania usług.
Realizacja projektu w interdyscyplinarnym zespole pod okiem doświadczonych wykładowców-praktyków pozwala na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów. Efekt to unikatowe umiejętności i kompetencje, które pozwalają na skuteczne projektowanie nowych i doskonalenie istniejących usług. Praca nad realnym wyzwaniem wymaga stałego kontaktu ze zleceniodawcą, czyli firmą lub organizacją, która zgłosiła wyzwanie. To daje szanse na wdrożenie wypracowanych efektów w realnym świecie.

Czas trwania

dwa semestry (220 godzin, 14-15 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 14-15 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego podczas pracy realizowanej w interdyscyplinarnych zespołach przez większą część trwania studiów. Celem jest zaprojektowanie konkretnej usługi i przygotowanie rozwiązań wdrożeniowych. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 220 godzin zajęć, realizowanych w formie warsztatów i interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry (14-15 zjazdów). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu. Godzina akademicka zajęć to 45 min. Podczas zjazdu odbywa się średnio po 8 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów. Studia podzielone są na bloki, zgodne z procesem projektowania usług.

BLOK 1. WSTĘP. Blok poświęcony sprawom organizacyjnym oraz zapoznaniu się uczestników. Studenci tworzą swoje wizytówki, dzieląc się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami oraz kompetencjami. Na tej podstawie zostają podzieleni w interdyscyplinarne zespoły, które w ciągu całego roku akademickiego realizują wybrany przez siebie projekt dla konkretnego klienta (firmy lub organizacji).

 • Wprowadzenie i prezentacja tematów projektowych (4 godz.) (4 godz.)
 • Wizytówki studentów jako wstęp do budowania zespołów (4 godz.)
 • Budowanie zespołów (8 godz.)
 • Prezentacja wyzwań projektowych i przygotowanie do spotkania z przedstawicielami Klientów (8 godz.)

BLOK 2. DISCOVER. Blok odpowiadający pierwszej fazie procesu projektowego, DISCOVER. To zajęcia, na których wspólnie z przedstawicielami klienta, studenci w ramach swoich zespołów potwierdzają startowy cel projektu. Są zapoznawani z podstawami przygotowania i realizacji badań jakościowych, a następnie samodzielnie je przeprowadzają.

 • Ustalanie celów projektu (praca z przedstawicielami klienta) (8 godz.)
 • Badania jakościowe w projektowaniu usług - planowanie (8 godz.)
 • Emocje i procesy poznawcze w badaniach eksploracyjnych (8 godz.)
 • Projektowanie wartości dla klienta cz. 1 (8 godz.)
 • Wykorzystanie trendów - wprowadzenie do Futures Thinking (16 godz.)

BLOK 3. DEFINE. faza analizy danych zebranych na wcześniejszym etapie, definicja wyzwania projektowego, tzw. Design Challenge.
Blok skupiający się na zasadach oraz analizie danych jakościowych zebranych w fazie DISCOVER. Zespoły pracują m.in. z Personami, Customer Journey Map „as is” oraz wytycznymi projektowymi (Design Scope). W ramach drugiego bloku zajęć o projektowaniu wartości, definiują docelowy Design Challenge dla swoich projektów (w ramach zaliczenia).

 • Badania jakościowe w projektowaniu usług – analiza (16 godz.)
 • Praca z wytycznymi projektowymi (8 godz.)
 • Projektowanie wartości dla klienta cz. 2 (8 godz.)

BLOK 4. DEVELOP (ideacja). Projektowanie usług to działanie iteracyjne. Na starcie fazy DEVELOP zespół generuje jak największą liczbę możliwych rozwiązań, a następnie wybiera jedno do szybkiego prototypowania i testowania. Ważne jest, aby przygotować się na to, że pierwszy pomysł zawsze będzie do poprawy.

 • Wykorzystanie technik kreatywnych w projektowaniu usług (8 godz.)
 • Projektowanie ścieżki klienta w praktyce (8 godz.)
 • Prototypowanie usług (8 godz.)

BLOK 5. DEVELOP (testowanie). Testowanie to kluczowy moment, kiedy zbieramy feedback do wypracowanych rozwiązań od ich docelowych użytkowników. Ważne jest, aby odpowiednio się do tego procesu przygotować. W ramach tego bloku odbywa się obrona tzw. I prototypu z udziałem klienta w formule prezentacji (na zaliczenie). Jest to bardzo istotny moment otrzymania przez zespół informacji zwrotnej co do obranego kierunku działania.

 • Testowanie rozwiązań (8 godz.)
 • Weryfikacja I prototypu z Klientem – praca z przedstawicielami Klienta (4 godz.)

BLOK 6. DEVELOP (doprecyzowanie). W ramach tego bloku słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się co wpływa na oraz jak buduje się kulturę Customer Experience w firmach i organizacjach. Dodatkowo, zajęcia mają na celu na wyczulenie grup na aspekt biznesowy projektowanych przez nich usług. Spotkanie o storytellingu z kolei ma wesprzeć zespoły w budowaniu narracji wokół rozwiązań tak, aby jak najlepiej komunikować ich unikalne wartości.

 • CX – projektowanie unikatowych doświadczeń klienta (12 godz.)
 • Story-telling jako narzędzie komunikowania rozwiązania (8 godz.)

BLOK 7. DELIVER. W ramach tego bloku słuchacze realizują drugą obronę prototypu (na zaliczenie). Pracują z narzędziami oraz aspektami istotnymi na etapie wdrażania usługi takimi, jak m.in. Service Blueprint, czyli scenariusz usługi czy wskaźniki efektywności oraz satysfakcji klientów. Ostatnie zajęcia skierowane są na dyskusję wokół realiów wdrażania usług w firmach i organizacjach, zarówno z perspektywy samych organizacji, jak i firm świadczących usługi doradcze w zakresie projektowania usług. 

 • Przełamywanie oporów organizacji w pracy projektowej / Wyzwania związane z przełożeniem koncepcji na rzeczywistość (8 godz.)
 • Obrony II prototypu (4 godz.)
 • Projektowanie procesu świadczenia usługi (Service Blueprint) (12 godz.)
 • Ułożenie koncepcji na konkretnych wskaźnikach efektywnościowych w organizacji (8 godz.)
 • Ocena potencjału biznesowego projektowanych rozwiązań (8 godz.)

BLOK 8. FINAŁ. Ostatni zjazd, na którym słuchacze prezentują efekty swojej całorocznej pracy w zespołach w formule prezentacji. Prezentacja ta wraz z raportem końcowym są głównymi elementami składowymi oceny na koniec studiów.

 • Obrony projektów (4 godz.)
 • Ewaluacja studiów wraz ze studentami (4 godz.)

BLOK 9. TUTORING. Każda grupa projektowa pracuje ze swoim tutorem. Rolą tutora jest wsparcie dla zespołu w kluczowych momentach, odpowiedź na bieżące pytania dotyczące procesu projektowego czy kolejności poszczególnych działań. Tutorzy są absolwentami kierunku. Tutoring obejmuje 12 godzin spotkań online.

SUMA 220 godzin

Projekty

Studenci pracują nad prawdziwym projektem, realizowanym dla i wspólnie z ich klientem, którego wybierają sami z szerokiego wachlarza propozycji przedstawionych przez kierownika studiów lub na zaproponowanych przez nich samych.

Dotychczas Słuchacze realizowali następujące projekty:

2019/2020

 • Ułatwienie wdrożenia usługi Biuro Zero Waste, która zapewni realne oszczędności i pozwoli stworzyć zaangażowane społeczności pracowników.
 • Zachęcenie młodzieży Konina do dialogu i działań w obrębie miasta, tak, aby tworzyć w nich ciągłe poczucie wpływu. Budowanie wspólnoty Konina, która przekuwa dialog w działania.
 • Projektowanie usług, odpowiadającym potrzebom pokolenia Z.

2018/2019

 • Przejście w kategorii smart home z dominującego dzisiaj projektowania innowacyjnych produktów do realnego projektowania usług (od CD do Spotify).
 • Zachęcenie przedsiębiorców do analizy już posiadanych opakowań pod kątem możliwości zastosowania ekoprojektowania?
 • Skłonienie turystów do pobierania worków na śmieci, np. z punktów wejścia do TPN, do których następnie zbieraliby śmieci i wynosili z terenu parku.
 • Zaprojektowanie systemu unikatowych doświadczeń na ścieżce klienta B2B dla firmy z branży IT, powodujący, że zachwyceni klienci będą wracali i polecali usługę?
 • Zaprojektowanie sposobu rozwijania umiejętności wystąpień publicznych wśród kadry kierowniczej, dostosowując go do rytmu taktu produkcyjnego?
 • Zaprojektowanie nowej usługi, dzięki której my będziemy wiedzieć co dzieje się w polskiej kulturze, a instytucje kultury będą same chciały powszechnie korzystać z technologii 3D?

2017/2018

 • Zaprojektowanie nowego procesu zakupu samochodów z segmentu Premium łączącego dobre doświadczenia off-line z on-line dla AUDI.
 • Przeprojektowanie usługi warsztatów otwartych tak, by ich odbiorcy proponowali kolejne tematy dla Concordia Design.
 • Zaprojektowanie nowej usługi w Parku Śląskim, angażującym ludzi tak, by stał się prawdziwym sercem i płucami regionu.
 • Opracowanie modelu franczyzy społecznej pozwalającego Sieci Przedsiębiorczych Kobiet na przeskalowanie swoich działań.
 • „Czy widziałeś już to na Przystani?” – opracowanie sposobu wprowadzenia sztuki na nowy plac miejski dla Concordia Design.
 • Opracowanie nowego sposobu rekrutacji kandydatów do pracy i nauczenie managerów wyboru najlepszych z nich dla IKEA.
 • Zmiana wkurzonego „nigdy więcej już u Was nie kupię!” na zadowolenie klienta i chęć kolejnego zakupu – nowy proces reklamacji w IKEA.
 • Projekt nowej usługi wsparcia sąsiedzkiego dla osób starszych i osamotnionych dostarczanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Opracowanie nowej usługi doradztwa w zakresie projektowania urządzania pokoju dziecięcego w sklepie IKEA.
 • Wsparcie mieszkańców w zrozumieniu nowych zasad segregacji śmieci i stosowaniu ich na co dzień dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Historia i przyroda, czyli połączenie dwóch wydawałoby się skrajnych tematów w Wilczym Szańcu, byłej kwaterze głównej Hitlera dla Lasów Państwowych.

2016/2017

 • Zaprojektowanie idealnej bankowości elektronicznej dla młodych Millennialsów dla Bank Zachodni WBK.
 • Opracowanie sposobu świadczenia usługi In Vitro, minimalizującej stres pacjentki i pacjenta dla Klinika Ginekologiczna IVITA.
 • Usługa pozwalająca pracownikom biur szybko zrozumieć i poczuć korzyść z pracy w systemie smart office dla MIKOMAX.
 • Przełamanie bariery rodziców przed zostawieniem dzieci i angażowaniem się w życie Przedszkola Kompetencyjnego Ul.
 • Zmniejszenie zagrożenia dla przyrody poprzez współpracę z właścicielami firm branży turystycznej z otoczenia Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Opracowanie nowego rozumienia networkingu by był realnym sposobem na budowę wiary w siebie i możliwości biznesowych dla Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.
 • Opracowanie usługi, która przekona Zeta, że długoterminowe myślenie o pieniądzu jest korzystne dla mBank.
 • Uatrakcyjnienie Laboratorium Wyobraźni by stało się miejscem atrakcyjnym dla dzieci i dorosłych dla Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 • Opracowanie nowej atrakcyjnej i skutecznej usługi edukacyjnej poprawiającej świadomość prawną seniorów dla Sąd Rejonowy Katowice-Zachód.

2015/2016

 • Organizacja nowej formy edukacji leśnej, odpowiadającej na potrzeby nauczycieli i uczniów dla Lasy Państwowe.
 • Opracowanie nowej koncepcji ubezpieczenia, atrakcyjnego dla Pokolenia Z – klient: PZU.
 • Przełamanie lęku młodych ludzi z mniej zamożnych dzielnic i wzbudzenie w nich potrzeby pójścia do teatru – dla Teatru Polskiego w Poznaniu.
 • Poprawa doświadczenia wokół usługi dentystycznej, by zminimalizować stres po stronie pacjentów – dla Orident.
 • Przeniesienie emocji z zakupu mody w realu na świat sklepy on-line’owego dla HUSH Warsaw.
 • Opracowanie sposobu na problemem śmieci pozostawianych przez wędkarzy w Parku Narodowym Ujście Warty.
 • Budowa rozwiązania, które wyraźnie zwiększy liczbę spraw spornych kończonych na drodze mediacji dla Sądu Rejonowego Katowice-Zachód.
 • Poprawa doświadczenia klienta by wybór i zmiana stały się przygodą, a nie stresem – dla Grupa VOX.
 • Opracowanie usługi dostarczania posiłków dla seniorów dla Wydziału Społecznego Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy.

2014/2015

 • Przeprojektowanie doświadczeń klientów (rodzin z dziećmi) odwiedzających Olandię - Krainę wypoczynku i konferencji.
 • Podniesienie bezpieczeństwa turysty na szlaku poprzez współpracę Tatrzańskiego Parku Narodowego z właścicielami kwater i pensjonatów.
 • Opracowanie nowej usługi dla Urzędu Patentowego RP, która dostarczy realną wartość w oparciu o analizę patentową.
 • Poprawa shopper experience klientów Salonów jubilerskich YES, wykorzystując istniejący system CRM?
 • Zaprojektowanie nowej usługi dla start'upów z branży ICT, którą powinien oferować park technologiczny YouNick.


2013/2014

 • Redukcja stresu wśród osób korzystających z usług Sądu Rejonowego Katowice-Zachód.
 • Usługi edukacyjne podnoszące świadomość sposobu zachowania na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Program zachęcający do wyboru gór jako destynacji wakacyjnej zaprojektowany dla rodzin z dziećmi dla Polskich Kolei Linowych.
 • Social TV - nowe doświadczenie telewizyjne, pozwalającego konsumować treści w zupełnie nowy sposób dla INSYS.
 • Nowej oferty usługowa dla partnerów biznesowych Łódź Design Festival.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 980 zł
2 raty 4650 zł
1 rata 8900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.