logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia kierowane są do osób pragnących udoskonalić warsztat umiejętności pracy trenerskiej z psami.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kynopsychologia
podyplomowe studia rozwoju kompetencji trenera psów

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Proponowane studia stanowią wyjątkową i niepowtarzalną ofertę dla przyszłych i obecnych trenerów psów, chcących udoskonalić swój warsztat. Łączą wiedzę i umiejętności najwyższej klasy naukowców oraz praktyków – specjalistów w swoich dziedzinach. W ramach proponowanego kierunku mamy do czynienia z niespotykanym do tej pory połączeniem kynologii i psychologii."

Sebastian Golisznsp 838Sebastian Golisz
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

 • Osoby, trenerzy pragnący udoskonalić warsztat umiejętności pracy trenerskiej z psami.
 • Osoby wiążące przyszły rozwój zawodowy z psami w szerokim aspekcie, zarówno, jako trenerzy jak i przyszli przewodnicy psów w służbach mundurowych.
 • Trenerzy psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
 • Terapeuci chcący poszerzyć warsztat i umiejętności pracy.
 • Pracownicy administracji publicznej wydziałów, w których praca wiąże się z planowaniem gospodarki związanej ze zwierzętami.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach

Studia stanowią poszerzenie warsztatu i umiejętności pracy z psami. Uczestnicy studiów przyswajają teoretyczne podstawy funkcjonowania psa przedstawione wieloaspektowo – psychologia, anatomia, fizjologia, dobrostan, podstawy uczenia, prawo.
Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych realizowanych w zagadnieniach uczenia psa, pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, szkolenia specjalistycznego, uczestnicy studiów uzyskują doświadczenie w pracy z psem przekazywane od praktyków zawodu.

Połączenie obu tych form:

 1. pozwala osiągnąć wyjątkowe efekty trenerskie,
 2. kształtuje sylwetkę absolwenta, jako osobę znającą podstawy funkcjonowania zwierzęcia,
 3. kształtuje dobrego praktyka, który sprawdzi się na rynku pracy,
 4. pozwala na określenie kompetencji zawodowych i pomaga w wybraniu określonej specjalizacji.

Dodatkowo uzyskane kompetencje wpłyną pozytywnie na realną pracę ze zwierzętami podnosząc jej atrakcyjność oraz bezpieczeństwo. Zajęcia zaplanowane są w taki sposób, aby uczestnik miał możliwość praktycznego wykorzystania przyswojonego materiału teoretycznego. Słuchacze biorą udział w różnych formach zajęć prowadzonych z wielu obszarów dotyczących pracy z psem.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń cząstkowych przedmiotu. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Filia Uniwersytetu SWPS w Sopocie, przy ul. Polnej 16/20 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 203 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, wykładów, interaktywnych seminariów oraz zajęć praktycznych z psami. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Godzina akademicka zajęć to 45 min. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Spis zajęć:

 • Psychologia uczenia się.
 • Psychologia zwierząt.
 • Anatomia, fizjologia psa.
 • Podstawowa wiedza weterynaryjna w praktyce.
 • Dobrostan psów, aspekty teoretyczne i praktyczne.
 • Przepisy prawne - ich interpretacja, odpowiedzialne zachowanie trenera.
 • Podstawy wychowania i szkolenia przy uwzględnieniu dobrostanu psa.
 • Zmysł węchu psów i jego praktyczne wykorzystanie.
 • Sposoby kontroli i modyfikacji zachowań niepożądanych.
 • Podstawy szkolenia psa, motywacja, koncentracja, procesy pobudzenia i hamowania.
 • Wykorzystanie psów w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, psy asystujące, psy sportowe.
 • Psy specjalne, detekcja zapachów.
 • Behawioralne techniki modyfikacji zachowań psów, podstawy szkolenia, zajęcia węchowe.

Kadra

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 680 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.
W przypadku potrzeby wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne/mailowe ustalenie dnia i godziny wizyty.