hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Oferta kierowana jest do absolwentów różnych kierunków między innymi: psychologii, socjologii, filozofii, informatyki, projektowania graficznego, zarządzania.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience
Psychologia Projektowania

 • Rekrutacja trwa

O studiach

prezentacja ux psychologia page 005

"User Experience — projektowanie wrażeń — w ciągu zaledwie kilku lat przebyło daleką drogę od modnego terminu do dynamicznie rozwijającej się branży, w obrębie której już dziś istnieje kilka różnych specjalności. Rynek poszukuje kompetentnych projektantów, których praktyczne umiejętności oparte są na solidnym fundamencie wiedzy, a świadomość wszystkich kontekstów projektowania pozwala zrozumieć i obsługiwać realne potrzeby użytkowników. Kształcenie takich właśnie specjalistów było ideą, jaka przyświecała nam przy formułowaniu programu naszych studiów".

Kordian USERKordian Piotr Klecha
Współkierownik kierunku

Adresaci

Studia podyplomowe User Experience: Psychologia Projektowania kierowane są do osób mających kontakt z szeroko pojętym wytwarzaniem produktów i usług cyfrowych. Studia przeznaczone są także dla osób, które pragną wykonywać zawód analityka, badacza lub projektanta interfejsów, interakcji i wrażeń użytkowników. Oferta kierowana jest do absolwentów różnych kierunków między innymi: psychologii, socjologii, filozofii, informatyki, projektowania graficznego, zarządzania.

Cel

Studia dotyczą dziedziny zajmującej się projektowaniem doświadczeń użytkowników korzystających z produktów lub urządzeń. Rosnąca popularność UX związana jest z powiększającym się rynkiem produktów i usług cyfrowych i ze wzrostem świadomości znaczenia odczuć użytkowników produktów. Absolwenci będą dysponowali praktycznymi umiejętnościami projektowania interfejsów ufundowanymi na wiedzy z zakresu pokrewnych z projektowaniem obszarów psychologii i ergonomii.

Dlaczego warto:

 • wieloaspektowe spojrzenie na tematykę użyteczności: poza wiedzą i umiejętnościami z zakresu projektowania, słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii poznawczej, psychologii społecznej, psychologii twórczości, marketingu i metodologii badań user experience;
 • zespół prowadzących to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym zarówno w dużych firmach, jak i własnych projektach — w inspirujący sposób przekazują więc dobrze sprawdzoną wiedzę;
 • dbamy o wprowadzenie studentów do branży, informowanie o spotkaniach i konferencjach, dobór najlepszych książek w uczelnianej bibliotece, zapewnienie licencji na profesjonalne oprogramowanie;
 • studenci mają możliwość nawiązania ścisłego kontaktu ze środowiskiem specjalistów user experience i wymiany poglądów z ekspertami w tej dziedzinie; realizacja ciekawego projektu dyplomowego w formule mentoringu.

Liczba miejsc:

24

Czas trwania:

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia:

Na zaliczenie składa się efekt własnej pracy projektowej oraz aktywna obecność na zajęciach.

Dokument ukończenia studiów:

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

PStudia trwają dwa semestry. Program obejmuje 230 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów. Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela, po około 8 godzin lekcyjnych, co pozwala zmieścić się w 13 zjazdach organizowanych zazwyczaj co trzy tygodnie).

Tematyka zajęć obejmuje:

 • wprowadzenie do projektowania user experience

Opowieść o narzędziach wykorzystywanych przez człowieka, ich ewolucji i zmieniających się oczekiwaniach, jakie względem nich żywimy; o tym, jak działa automat do kawy, czym jest pareidolia, jaki jest sens user centered design i dlaczego "to zależy" jest najlepszą odpowiedzią na większość pytań.

 • analizę i badania użyteczności

Cykl zajęć dotyczących narzędzi i metod pozwalających na analizowanie użyteczności i badanie zachowania użytkowników oraz wyciągania poprawnych wniosków z pozyskanej w ten sposób wiedzy.

 • metody projektowania user experience

Przegląd metod i technik, pozwalających na projektowanie wrażeń, od pozyskiwania wiedzy i przygotowywania briefu, przez tworzenie person i scenariuszy użycia, po szkice i makiety na papierze. Zajęcia realizowane w formule warsztatowej, z naciskiem na zdobywanie realnych umiejętności i doświadczenia.

 • narzędzia wspomagające projektowanie

Zajęcia poświęcone oprogramowaniu wspomagającemu pracę projektanta, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia makiet w programie Axure.

 • projektowanie user experience w praktyce

Seminarium poświęcone praktycznym zagadnieniom związanym z projektowaniem wrażeń.

 • projektowanie dla urządzeń mobilnych

Wykłady dotyczące zagadnień związanych z projektowaniem dla urządzeń mobilnych oraz multi-device.

 • kontekst projektowania

Zajęcia prezentujące szeroki kontekst pracy projektanta i przygotowujące do współpracy ze specjalistami innych dziedzin w realnym środowisku wytwórczym.

 • twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów

Kreatywność i innowacyjność to kompetencje, które psychologia potrafi skutecznie rozwijać. W ramach treningu twórczego myślenia studenci rozwijają swój twórczy potencjał, a w ramach zajęć z prowadzenia sesji kreatywnych poznają techniki i narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów projektowych.

 • psychologię społeczną

Wykłady pokazujące, jak ludzie komunikują się między sobą i jak możemy skutecznie wpływać na innych. Słuchacze dowiedzą się, jakie mechanizmy determinują to, że stajemy się bardziej lub mniej ulegli, oraz jak narzędzia wywierania wpływu mogą być wykorzystywane w praktyce. Prowadzący zdemaskuje naszą tendencyjność w spostrzeganiu świata, wynikającą z posiadanych przez ludzi motywów społecznych.

 • psychologię poznawczą

Podczas zajęć z psychologii społecznej zaprezentujemy działanie umysłu w kontekście interakcji zarówno z urządzeniem, jak i innym człowiekiem czy pasywnym środowiskiem. Prowadzący omówią, jak spostrzegamy rzeczywistość, na co zwracamy uwagę, co zapamiętujemy i jak myślimy. Zaprezentują też współczesne metody badania umysłu, skupiając się szczególnie narzędziach potencjalnie przydatnych w projektowaniu interakcji.

 • marketing

Wprowadzenie do marketingu, pozwalające na zdobycie kluczowej wiedzy na temat strategii i taktyki działań marketingowych. Podczas zajęć będzie można zmierzyć się z briefem produktowym i zastanowić, w czym praca projektanta interakcji zaspokaja biznesowe potrzeby zleceniodawcy.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 019

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat840 zł
2 raty4075 zł
1 rata7900 zł
Opłata rekrutacyjna300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00
soboty zjazdowe 9.00 - 12.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj