hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Udowodnij, że jesteś najlepszym kandydatem na studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach lub Sopocie. Wystartuj po jedno z 22 stypendiów na wybrany kierunek!

Katarzyna Darecka, laureatka Mistrzowskiego Startu, studentka psychologii

 

Mistrzowski Start
Program stypendialny dla kandydatów na studia

Czym jest Mistrzowski Start?

Mistrzowski Start to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 22 stypendia na wybrane kierunki w Warszawie i wszystkich siedzibach zamiejscowych.

Kto może wziąć udział?

O stypendium w programie Mistrzowski Start mogą walczyć najlepsi tegoroczni maturzyści zdający polską maturę oraz wszystkie osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura zdawana po 2005 roku) zainteresowane studiami na Uniwersytecie SWPS. Aby wystartować w programie, kandydaci muszą przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury.

Co zyskujesz?

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki przy utrzymaniu przez laureata wysokiej średniej ocen.

Ważne terminy

15 lipca 2017 r.
— termin składania wniosku o stypendium oraz pozostałych dokumentów

11 sierpnia 2017 r.
— termin wyłonienia laureatów stypendiów

Zgłoszenia

O Stypendium może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 300 pkt kwalifikacyjnych.

Osoba starająca się o Stypendium powinna dopełnić następujących formalności: 

 • wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny na stronie http://www.swps.pl/rejestracja 
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS (w wybranym mieście) komplet dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS,
 • złożyć wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ubiegania się o Stypendium oraz publikację danych osobowych w przypadku przyznania Stypendium (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Kryteria oceny

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech róznych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Laureaci programu stypendialnego "Mistrzowski Start" 2017

Warszawa

 • Zuzanna Ewa Raczkowska – uzyskała 521 pkt
  Wydział Psychologii
  (kierunek psychologia, studia I stopnia)
 • Julia Aleksandra Sobieszek – uzyskała 465 pkt
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  (kierunek skandynawistyka, studia pierwszego stopnia)
 • Szymon Bartłomiej Mizak – uzyskał 423 pkt
  Wydział Psychologii
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Katarzyna Anna Bernas – uzyskała 403,5 pkt
  Wydział Psychologii
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie
 • Kinga Maria Kornacka – uzyskała 400 pkt
  Wydział Psychologii
  (kierunek psychologia, studia I stopnia)
 • Gabriela Laura Hołdanowicz – uzyskała 397,5 pkt
  Wydział Psychologii
  (kierunek psychologia, studia I stopnia)
 • Szymon Rafał Chmielewski – uzyskał 383,5 pkt
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  (kierunek skandynawistyka, studia pierwszego stopnia)
 • Aleksandra Łukasiuk – uzyskała 348 pkt
  Wydział Prawa
  (kierunek prawo, studia jednolite magisterskie)

Wrocław

 • Maria Przybylska – uzyskała 409,5 pkt
  Filia we Wrocławiu, II Wydział Psychologii,
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Maria Migaj – uzyskała 402 pkt
  Filia we Wrocławiu, II Wydział Psychologii,
  (kierunek psychologia, studia I stopnia)
 • Alicja Tyliba – uzyskała 375 pkt
  Filia we Wrocławiu, II Wydział Psychologii,
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)

Poznań

 • Beata Sobieraj – uzyskała 393 pkt
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  (kierunek psychologia, studia I stopnia)
 • Piotr Sobczak – uzyskał 337,5 pkt
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  (kierunek prawo, studia jednolite magisterskie)

Sopot

 • Katarzyna Stryczyńska – uzyskała 429 pkt
  Wydział Zamiejscowy w Sopocie
  (kierunek psychologia, studia I stopnia)
 • Paulina Peek – uzyskała 358,5 pkt
  Wydział Zamiejscowy w Sopocie
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Katarzyna Kasperska – uzyskała 357 pkt
  Wydział Zamiejscowy w Sopocie
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)

Katowice

 • Krzysztof Pietrzykowski – uzyskał 319,5 pkt
  Wydział Zamiejscowy w Katowicach
  (kierunek psychologia, studia I stopnia)
 • Monika Kobędza – uzyskała 314 pkt
  Wydział Zamiejscowy w Katowicach
  (kierunek psychokryminalistyka, studia I stopnia)
Kierunki objęte programem Mistrzowski Start
Program stypendialny jest adresowany do kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym

Filologia angielska

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Filologia szwedzka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Filologia norweska

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Iberystyka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Italianistyka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Warszawa Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo w biznesie

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Warszawa Studia:I stopniaII stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Wrocław Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Wrocław Studia:I stopniaII stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychokryminalistyka

Katowice Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Katowice Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej