hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Udowodnij, że jesteś najlepszym kandydatem na studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach lub Sopocie. Wystartuj po jedno z 22 stypendiów na wybrany kierunek!

Katarzyna Darecka, laureatka Mistrzowskiego Startu, studentka psychologii

 

Mistrzowski Start
Program stypendialny dla kandydatów na studia

Czym jest Mistrzowski Start?

Mistrzowski Start to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 22 stypendia na wybrane kierunki w Warszawie i wszystkich siedzibach zamiejscowych.

Kto może wziąć udział?

O stypendium w programie Mistrzowski Start mogą walczyć najlepsi tegoroczni maturzyści zdający polską maturę oraz wszystkie osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura zdawana po 2005 roku) zainteresowane studiami na Uniwersytecie SWPS. Aby wystartować w programie, kandydaci muszą przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury.

Co zyskujesz?

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki przy utrzymaniu przez laureata wysokiej średniej ocen.

Ważne terminy

15 lipca 2017 r.
— termin składania wniosku o stypendium oraz pozostałych dokumentów

11 sierpnia 2017 r.
— termin wyłonienia laureatów stypendiów

Zgłoszenia

O Stypendium może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 300 pkt kwalifikacyjnych.

Osoba starająca się o Stypendium powinna dopełnić następujących formalności: 

  • wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny na stronie http://www.swps.pl/rejestracja 
  • dostarczyć do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS (w wybranym mieście) komplet dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS,
  • złożyć wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ubiegania się o Stypendium oraz publikację danych osobowych w przypadku przyznania Stypendium (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Kryteria oceny

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech róznych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
  • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.
Kierunki objęte programem Mistrzowski Start
Program stypendialny jest adresowany do kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym

Filologia angielska

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Filologia szwedzka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Filologia norweska

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Iberystyka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Italianistyka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Warszawa Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo w biznesie

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Warszawa Studia:I stopniaII stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Wrocław Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Wrocław Studia:I stopniaII stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychokryminalistyka

Katowice Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Katowice Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej