logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla średniej i wyższej kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw i instytucji oraz właścicieli i sukcesorów firm rodzinnych.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 33
 • Koordynator kierunku: Barbara Składanek
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Executive MBA

 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

O programie

swpslogo IBD

Oferowany przez Uniwersytet SWPS program Executive MBA powstał przy partnerskiej współpracy IBD Bussines School, która na polskim rynku działa od 1990 roku. Program łączy najwyższe standardy edukacji akademickiej, jakie zapewnia Uniwersytet SWPS, oraz dogłębną znajomość potrzeb rozwojowych polskiej kadry menedżerskiej, którą IBD kształci od wielu lat.
Program studiów Executive MBA został włączony do tegorocznej oferty na podstawie bardzo dobrych recenzji po wnikliwym przeanalizowaniu i ocenie przez praktyków i specjalistów z Uniwersytetu SWPS.
Executive MBA to dwuletni program modułowy, stworzony z myślą o potrzebach rozwojowych polskiej kadry zarządzającej oraz właścicieli i sukcesorów firm rodzinnych. Zajęcia prowadzone są w formie trzydniowych sesji stacjonarnych, odbywających się raz na miesiąc. Pomiędzy zjazdami studenci korzystają z platformy e-learningowej. Program obejmuje:

 • 17 modułów tematycznych,
 • cykl zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie i przywódcze,
 • cykl spotkań z wybitnymi menedżerami, przedsiębiorcami i przywódcami biznesu,
 • warsztaty i wykłady gościnne,
 • doradczy projekt dyplomowy.


W programie przewidziany jest opcjonalny wyjazd zagraniczny do atrakcyjnego regionu świata w celu eksploracji biznesu międzynarodowego. Zajęcia obowiązkowe prowadzone są w języku polskim. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w języku angielskim.
Kierownikiem merytorycznym i koordynatorem programu jest dr Jan Nowak posiadający ogromne doświadczenie w realizacji programów MBA – między innymi w Kanadzie.

Adresaci

Praktyczny program przeznaczony głównie dla średniej i wyższej kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw i instytucji oraz właścicieli i sukcesorów firm rodzinnych

Cel

Celem programu Executive MBA jest dostarczenie studentom solidnych podstaw teoretycznych w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze, wsparte solidną wiedzą z zakresu psychologii społecznej. Siedemnaście modułów programu obejmuje wszystkie istotne funkcje menedżerskie, poddane analizie krytycznej, mocno osadzone w rzeczywistości gospodarczej Polski, a zarazem ujęte w kontekście globalizacji ekonomicznej, strategii biznesowej i innowacji. Kilka modułów koncentruje się na psychologicznych aspektach zarządzania.

Program

Tematyka poszczególnych modułów:

 • Sesja informacyjno-integracyjna („Orientacja”)
 • 17 modułów tematycznych:

1. Biznes w zglobalizowanej gospodarce
2. Zachowania organizacyjne i zarządzanie zmianą
3. Przywództwo i strategia firmy
4. Rachunkowość
5. Wpływ społeczny w organizacji
6. Zarządzanie projektami
7. Zarządzanie finansowe
8. Kreatywne myślenie w biznesie
9. Controling
10. Psychologia podejmowania decyzji
11. Marketing
12. Negocjacje i zarządzanie sprzedażą
13. Zarządzanie systemami IT
14. Planowanie i rozwój kadr
15. Zarządzanie operacjami i logistyka
16. Innowacje i tworzenie nowych przedsięwzięć
17. Gra strategiczna

 • Program rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych
 • Doradczy projekt dyplomowy
 • Cykl spotkań z wybitnymi menedżerami, przedsiębiorcami i liderami biznesu
 • Warsztaty i wykłady gościnne
 • Opcjonalny moduł zagraniczny („Eksploracja biznesu międzynarodowego”)
 • Liczba godzin dydaktycznych: 474
 • Czas trwania programu: cztery semestry (2 lata)

Dla studentów zainteresowanych eksploracją biznesu międzynarodowego, IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny, w trakcie którego odbędą się prelekcje na temat warunków i możliwości prowadzenia biznesu w kraju goszczącym, wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Planowany początek zajęć semestr zimowy 2019/2020.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Warunki przyjęcia:

 • ukończenie studiów wyższych (dyplom licencjacki lub magisterium)
 • minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub wymagającym podejmowania decyzji biznesowych
 • pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej

Formularz rekrutacyjny

Aby złożyć aplikację na studia Executive MBA, należy wysłać do IBD lub Uniwersytetu SWPS formularz aplikacyjny drogą pocztową, elektroniczną lub dostarczyć osobiście do naszych biur w Warszawie lub Serocku. Do formularza należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  Marzena Wiercińska – kierownik ds. Kluczowych Klientów, pok 109
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  adres: mwiercinska@swps.edu.pl
 • IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  tel. (22) 618 85 83A
  faks (22) 618 51 59
  adres: emba@ibd.pl
 • IBD Green Park Conference Centre
  ul. Wyzwolenia 63
  05-140 Serock
  tel. (22) 618 85 83
  faks (22) 618 51 59

Rozmowa kwalifikacyjna

Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z osobami kierującymi programem MBA i wykładowcami. Spotkania z kandydatami z Polski odbywają się zwykle w Warszawie lub Serocku, a z osobami z zagranicy przez Skype’a. W uzasadnionych przypadkach rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spoza Warszawy lub jej okolic mogą być przeprowadzone prze Skype’a. Spotkania prowadzone są przez Dyrektora Programów MBA przy współudziale innych osób z Zespołu MBA lub wykładowców MBA. Rozmowa kwalifikacyjna trwa od 30 minut do jednej godziny. Głównym celem rozmowy jest ustalenie zgodności dotychczasowej ścieżki kariery kandydata oraz aspiracji zawodowych i osobistych z korzyściami wynikającymi z ukończenia programu Executive MBA, a także sprawdzenie gotowości i motywacji do studiowania w warunkach presji czasowej wynikającej z konieczności łączenia studiów z pracą zawodową i życiem rodzinnym.

Dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty

Od kandydatów wymagane jest dołączenie do aplikacji odpowiednich dyplomów, certyfikatów itp. dokumentów. Kopie i skany są wystarczające na etapie zgłoszenia, szczególnie w przypadku gdy aplikacja jest wysyłana elektronicznie; dostarczenie oryginałów w późniejszym terminie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia na studia. Dokumenty wydane w języku innym niż angielski i polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Listy referencyjne

Prosimy załączyć referencje od dwóch osób, używając formularza zamieszczonego poniżej. Referencje stanowią bardzo istotny element oceny kandydata, ponieważ pozwalają nam zrozumieć, jak inne osoby go postrzegają i jak oceniają jego wkład w działalność danej organizacji lub społeczności. Z dwojga wymaganych referencji przynajmniej jedne muszą pochodzić ze środowiska zawodowego.
Drugie referencje nie muszą być ze środowiska pracy. Można zwrócić się o nie do swojego mentora, coacha, znanej osoby w społeczności lokalnej lub kogoś, z kim kandydat ściśle współpracuje. Referencje mogą być dostarczone po wysłaniu przez kandydata swojego formularza aplikacyjnego.

Do pobrania: Executive MBA Formularz referencyjny

Terminy składania wniosków

Aplikacje są przyjmowane najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem danej edycji.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Czesne

Opłata za program wynosi 35 000 zł i obejmuje:

 • wszystkie zajęcia dydaktyczne, coaching i mentoring,
 • materiały dydaktyczne (książki, case’y, artykuły, symulacje itp.)

Opłata nie obejmuje należności za złożenie wniosku w wysokości 300 zł.

Płatności czesnego

Można wnieść jednorazową opłatę w wysokości 35 000 zł za całe studia lub skorzystać z elastycznego planu ratalnego, obejmującego płatność czesnego w czterech ratach, wynoszących 9 250 zł każda, według następujących zasad:

 • opłatę jednorazową lub pierwszą ratę należy wnieść nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia programu,
 • pozostałe trzy raty – na początku każdego kolejnego semestru.

W przypadku płatności ratalnych całość opłat wynosi 37 000 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto:
SWPS University of Social Sciences and Humanities
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warsaw
Bank: Raiffeisen Bank S.A.
IBAN: PL 36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
SWIFT: RCBWPLPW
z dopiskiem „EMBA”

Kontakt

skladanek.ok

Koordynator kierunku

Barbara Składanek
tel. 22 517 98 33
e-mail: barbara.skladanek@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki, wtorki, środy, piątki: 8.00 - 16.00
czwartki: 8.00 - 18.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Jan Nowak


Jan Nowak, Ph.D.
Director of MBA Programmes
IBD Business School Sp. z o.o.
ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa
tel: +48 603 380 038
e-mail: jnowak@ibd.pl